Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 0-19 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/0.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

HISTORICITÉ

DE L'ENFANCE

ET DE LA JEUNESSE

ATHÈNES, 1 - 5 OCTOBRE 1984

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

—————————— 6 —————————

ATHÈNES 1986

Σελ. 0
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/1.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/2.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 2
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/3.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

HISTORICITÉ

DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Σελ. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/4.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

COMITÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA JEUNESSE GRECQUE

SPYROS ASDRACHAS, PHILIPPE ILIOU,

TRIANTAFYLLOS SCLAVENITIS, YANNIS YANNOULOPOULOS

© SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

25 rue Panepistimiou, Athènes

Σελ. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/5.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

HISTORICITÉ

DE L'ENFANCE

ET DE LA JEUNESSE

ATHÈNES, 1 - 5 OCTOBRE 1984

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

—————————— 6 —————————

ATHÈNES 1986

Σελ. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/6.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/7.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

COLLOQUE INTERNATIONAL

HISTORICITÉ

DE L'ENFANCE

ET DE LA JEUNESSE

ATHÈNES, 1-5 OCTOBRE 1984

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION

DES ÉTUDES NÉOHELLÉNIQUES

COMITÉ D'ORGANISATION

Spyros Asdrachas

Petros Efthimiou

Philippe Iliou

Sophia Ioannidi-Matthéou

Costas Lappas

Triantafyllos Sclavenitis

Yannis Yannoulopoulos

SECRÉTARIAT: Myrsini Plioni

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/8.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

La traduction des textes grecs est due à Jean - François Stavrakas

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/9.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

PROGRAMME DU COLLOQUE

LUNDI 1er OCTOBRE

SÉANCE INAUGURALE

Président: Philippe ILIOU

9.30 ALLOCUTIONS

Costas LALIOTIS, Sous-Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports.

COSTAS LAPPAS, Président de l'Association des Études Néohelléniques.

Spyros ASDRACHAS, Représentant du Comité d'histoire auprès du Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports.

Jacques Le GOFF, Porte-parole des participants étrangers.

SÉANCE DU MATIN

LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES, I

Président: Spyros ASDRACHAS

10.15 J. G. Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente.

10.40 Matoula Tomara-Sideri, N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse.

11.00 A. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque.

11.20 Pause.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/10.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

11.45 U. Fabietti, La "construction" de la jeunesse: une perspective anthropologique.

12.00 Catherine Marinaki-Vassiliadi, Les maisons d'arrêt pour mineurs en Grèce: évolution d'une institution (1924-1982).

12,15 G. Mauger, Éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de "jeunesse".

12.30 interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS MIDI

LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES, II

Président: Vassilis PANAYOTOPOULOS

17.30 M. Dean, La jeunesse dans les espaces de la ville industrielle et post-industrielle.

17.45 Hélène Kalaphati, Les bâtiments scolaires de l'enseignement primaire en Grèce (1828-1929).

18.00 Constantina Bada, Les habits de l'enfance et de la jeunesse et leur équivalent historico-social en Épire.

18.15 Pause.

18.30 A. Politis, L'imprécision de l'âge, des dates et du temps dans la tradition orale.

18.45 Dominique Albertini, La marche interminable de l'enfance et de la jeunesse.

19.00 Paulette Couturier, L'enfant et le loup: De la réalité au mythe.

19.15 Interventions et discussion.

21.00 Clôture de la séance.

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/11.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

MARDI 2 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

DANS LE TEMPS LONG:

PRATIQUES, MENTALITÉS ET REPRÉSENTATIONS

Président: José Gentil DA SILVA

9.30 Stella Georgoudi, Les jeunes et le monde animal: éléments du discours grec ancien sur la jeunesse.

9.45 J. Le Goff, Le roi enfant dans l'idéologie monarchique de l'Occident médiéval.

10.15 Reyna Pastor, Rôle et image de la «juventus» dans l'Espagne médiévale.

10.30 Evelyne Patlagean, L'entrée dans l'âge adulte à Byzance au XIIIe -XIVe siècles.

10.45 Pause.

11.00 E. Antonopoulos, Prolégomènes à une typologie de l'enfance et de la jeunesse dans l'iconographie byzantine.

11.15 Emi Vaïcoussi, Traités de convenance et formation du comportement des jeunes en Grèce (XVIIIe et XIXe siècles).

11.30 Interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

*

* *

APRÈS-MIDI LIBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

LE TRAVAIL ET L'APPRENTISSAGE

Président: Yannis YANNOULOPOULOS

9.30 M. Couturier, L'entrée des enfants dans la vie active d'après les sources sérielles de la France coutumière.

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/12.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

9.45 G. Papageorgiou, L'apprentissage dans les corporations (XVIe -XIXe siècles}.

10.00 Victoria Nikita, Apprentissage et autorité, chez les chefs d'ateliers de la Macédoine occidentale: les «compagnies» pendant trois générations.

10.15 M. Riginos, Formes de travail enfantin dans les secteurs artisanal et industriel en Grèce (1909-1936).

10.30 Pause.

10.45 Hélène Elegmitou, Alexandra Bacalaki, Le contenu de l'Économie Domestique dans l'enseignement.

11.00 Eugénie Bournova, Un exemple local de la chance démographique et sociale de la jeunesse: le cas de Rapsani en Thessalie.

11.15 Interventions et discussion.

13.30 Clôture de la séance.

*

* *

16.00 Excursion au cap Sounion.

JEUDI 4 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

DIFFUSION DES IDÉOLOGIES ET ENSEIGNEMENT

Président: Alexis POLITIS

9.30 Ch. Noutsos, Les comparaisons pour l'enfant dans la pédagogie néohellénique.

9.45 Vassiliki Bobou-Stamati, Les statuts inédits de l'association (Nazione) des étudiants grecs de l'Université de Padoue (XVIIe -XVIIle siècles).

10.00 0. Lappas, Les étudiants de l'Université d'Athènes pendant le XIXe siècle: un plan de recherche,

10.15 Pause.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/13.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

10.30 Roula Ziogou-Karastergiou, «Demoiselles très sages et mères parfaites»: les objectifs des écoles pour filles et la politique de l'enseignement au XIXe siècle.

10.45 A. Dimaras, Des «communautés» d'école aux «communautés» d'élèves: évolution ou altération d'une institution?.

11.00 Interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

DIFFUSION DES IDÉOLOGIES: POLITIQUE ET LITTÉRATURE

Président: Triantafyllos SCLAVENITIS

17.30 Viky Patsiou, Le magazine «Formation des enfants» (Διάπλασις των παίδων) et les orientations de la jeunesse: le désir et la nécessité.

17.45. Vassiliki Kolyva, L'image du jeune à travers le roman de l'entre deux guerres. Les cas de Théotocas, Politis, Karagatsis, Petsalis.

18.15 Pause.

18.00 Ch. Campouridis, La littérature parallèle pour enfants en Grèce (1947-1967): les revues d'aventures grecques pour enfants.

18.45 Martha Carpozilou, Anna Matthéou, E. Karyatoglou, C. Tsicnakis, Angélique Panopoulou, Odette Varon, La presse pour jeunes (1833-1944).

19.00 Interventions et discussion.

21.00 Clôture de la séance.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/14.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

VENDREDI 5 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

GÉNÉRATIONS ET AVANT-GARDES

Président: Philippe ILIOuU

9.30 A. Santoni Rugiu, Mouvements de jeunesse dans l'Europe pré-fasciste et post-fasciste.

9.45 A. Liacos, L'apparition des organisations de jeunesse: le cas de Salonique.

10.00 Carmen Betti, L'encadrement de l'enfance et de la jeunesse en Italie pendant le régime fasciste.

10.15 Athanassia Balta, Le magazine de l'organisation E.O.N. "Jeunesse": objectifs et répercussion.

10.30 G. Margaritis, De la transcription à la récréation de l'histoire: le passé dans la pensée des membres de l'organisation "E.P.O.N."

10.45 Pause.

11.00 Antonia Kioussopoulou, L'âge du personnel politique pendant la guerre de l'Indépendance (1821) et pendant la période de Capodistria (1821-1832).

11.15 Rena Stavridi-Patrikiou, "La Compagnie d'Étudiants": une avant -garde de la jeunesse (1910).

11.30 G. Alissandratos, L'"Association académiques" de la Faculté des Lettres à l'Université d'Athènes (1925-1936).

12.45 interventions et discussion.

13.30 COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX DU COLLOQUE

Jacques Le Goff, José Gentil Da Silva, Spyros Asdrachas.

14.00 Clôture des travaux du Colloque.

*

* *

21.00 Dîner en l'honneur des rapporteurs.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/15.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

LISTE DES PARTICIPANTS

Dominique Albertini, historienne, 20, rue Paul Déroulède, 06000 Nice.

Georges G. Alissandratos, professeur de littérature, 36, av. Kifissias, 115.26 Athènes.

Paraskevi Andreacou, professeur de littérature, 17-19, rue Dodekanissou, 185.40 Le Pirée.

Hélène-Niki Angelomati-Tsougaraki, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Dimitris Anoyatis-Pelé, historien, 212, Bd. Saint Germain, 75007 Paris.

Élie Antonopoulos, historien d'art, E.P.H.E. (Ve section), 8, rue de Pernety, 75014 Paris.

Panayota Apostolou, enseigante, 14, rue Thiras, 112.57 Athènes.

Spyros Asdrachas, historien, 14, rue Sevastias, 171.22 N. Smyrni, Athènes.

Olga Avgoustatou, professeur de littérature, 10, rue Danaris 106.71 Athènes.

Charis Babounis, professeur de littérature, 56, rue Agathoupoleos 112.52 Athènes.

Constantina Bada-Tsomocou, Université de Yannina, Faculté des Lettres.

Evangélie Bafouni, historienne, 127, rue Comotinis, 185.41 Le Pirée.

Athanassia Balta, Sciences Politiques, 9, rue Mavrocordatou, 152,33 Athènes.

Evangélie Balta, Centre des Études pour l'Asie Mineure, 11. rue Kydathinaion, 105.58 Athènes.

Alexandra Bacalaki, sociologue, 22, rue Al. Stavrou, 544.53 Salonique.

Carmen Betti, professeur à l'Université de Florence, 12, rue Taccinardi, 50127 Florence.

Vassiliki Bobou-Stamati, historienne, 21, rue Apokafkon, 114.71 Athènes.

Sotiria Botsiou, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Eugénie Bournova, historienne, 13, Cité Voltaire, 75011 Paris.

Marie-Christine Chadjioannou, C.R.N./F.R.N.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/16.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Nicolas Chadjinicolaou, professeur à l'Université de Los Angeles, B.P. No 118, 92124 Montrouge - Cedex France.

Panayotis Christopoulos, Bibliothèque du Parlement, 15, rue Plataion, 152.35 Vrilissia, Athènes.

Amalia Colonia-Gabrielli, Université de Milan, Corso Torino 2, 28100 Novara.

Marcel Couturier, directeur d'Études à l'E.H.E.S.S., 40, av. d'Aligre, 28000 Chartres.

Paulette Couturier, professeur, 40, av. d'Aligre, 28000 Chartres.

José Gentil Da Silva, professeur à l'Université de Nice, 16, rue Alfred Leroux, 06300 Nice.

Michel Dean, professeur à l'Université de Urbino, 12, piazza Piola, 20131 Milano.

Hélène Dean, architecte, 12, piazza Piola, 20131 Milan.

Elisa-Anne Delveroudi, historienne, 12, rue Salaminas, Aghia Paraskevi, 153.43 Athènes.

Zacharie Demathas, économiste, 3, rue Ersis, 114.73 Athènes.

Georges Dertilis, professeur à l'Université d'Athènes, 22, rue Socratous, 145.61 Kifissia, Athènes.

Alexis Dimaras, historien de l'éducation, 12, rue Daphnis, 145.65 Ecali, Athènes.

Vassilis Dorovonis, sciences politiques, 28, rue Xenias, 115.27 Athènes.

Marguerite Dritsa, sociologue, 43, rue Dervenion, 106.81 Athènes.

Loukia Droulia, Directrice du C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Petros Efthymiou, conseiller spécial auprès du Sous-Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Hélène Elegmitou, professeur de littérature, 22, rue Al. Stavrou, 544.53 Salonique.

Ugo Fabietti, Université du Turin 1, 27, rue Buschi, 20131 Milan.

Sterios Fassoulakis, Université d'Athènes, 47, rue Riga Ferreou, 161.22 Kaissariani, Athènes.

Nicolas Foropoulos, enseignant, 7, rue G. Maridakis, 111.43 Athènes.

Hélène Fournaraki, historienne, 3, rue Troias, 171.21 N. Smyrni, Athènes.

Emmanuel Frangiscos, C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/17.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Markos Freris, vice-président du Centre Culturel de Hermoupolis, 3, rue Hariton, Syros.

Nicolas Gaïdagis, historien, 192, rue Formionos, 162.31 Vironas, Athènes.

Anna Galanaki, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Stella Georgoudi, Chef de travaux, E.P.H.E. (Ve section), 79-81, av. Pierre Brossolette, 92120 Montrouge.

André Gerolymatos, Université McGill, 1420 Fine Ave West Apt. 2 Montréal, Québec, Canada H3G 148.

Marie Iliou, professeur à l'Université de Yannina, 9, rue Alpheiou, 115.22 Athènes.

Philippe Iliou, historien, 9, rue Alpheiou, 115.22 Athènes.

Sophia Ioannidi-Matthéou, historienne, 14, rue Ioustinianou, 114.73 Athènes.

Stéphanos Kaclamanis, professeur de littérature, 107, rue Acharnon, 104.34 Athènes.

Hélène Kalaphati, architecte, 26, rue Sophias Sliman, 115.26 Athènes.

Panayota Kalogri, historienne, 17, rue Kiou, 113.64 Athènes.

Martha Karpozilou, Université de Yannina, 2, rue Str. Petrotsopoulou, 453.33 Yannina.

Evi Karouzou, professeur de littérature, 14, rue Imbrou, 172.37 Daphni, Athènes.

Eleftherios Karyatoglou, historien, 34, rue Char. Trikoupi, 185.36 Le Pirée.

Costas Katiforis, juriste, 160, rue Papadiamantopoulou, 157.73 Athènes.

Olga Katsiardi-Herring, historienne, 122, rue Grypari, Kallithea, 176.73 Athènes.

Iro Katsioti, professeur de littérature, 43, rue Costa Crystalli, 162.31 Vironas, Athènes.

Grigoris Katsoyannis, étudiant, 38, rue Daphnis, 157.72 Zographou, Athènes.

Anna Kelesidou-Galanou, Centre de Recherches de la Philosophie de l'Académie d'Athènes, 42, rue Pindou, 112.55 Athènes.

Antonia Kioussopoulou, historienne, 13, rue Panaghi Benaki, 114.71 Athènes.

Alexandre Kitroef, historien, 41, rue Kamelion, P. Psychico, 154.52 Athènes.

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/18.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Photis Klopas, enseignant, 8, rue Gennimata, 115.24 Ambélokipi, Athènes.

Xenophon Kokkolis, professeur à l'Université de Salonique, 181, rue Konitsis, 543.52 Salonique.

Yannis Kokkonas, professeur de littérature, 5, rue Thriasion, 118.51 Athènes.

Ioanna Kolia, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Vassiliki Kolyva, historienne, 43, rue Davaki-Pindou, 157.73 Zographou, Athènes.

Niki Kontopoulou, bibliothécaire, Bibliothèque Nationale de Grèce, rue Panepistimiou, 10.679 Athènes.

Christos Konstantinopoulos, historien, 27, rue Ypsilanti, 151.22 Maroussi, Athènes.

Eleftheria Kopsida-Messini, professeur de littérature, 21, rue Dinocratous, 106.75 Athènes.

Costas Kostis, historien, 312, rue du 3 Septembre, 112.51 Athènes.

Christine Koulouri, historienne, 55, rue Cleious, 155.61 Cholargos, Athènes.

Matoula Kouroupou, Centre des Études pour l'Asie Mineure, 11, rue Kydathinaion, 105.58 Athènes.

Vassilis Kremmydas, professeur à l'Université de Crète, 25 rue Athanasiou Diakou, 152.33 Chalandri, Athènes.

Maria Kyriazopoulou, enseignante, 10, rue Polytechniou, 104.33 Athènes.

Dimitris Lagos, professeur de littérature, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Costas Lappas, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Christos Lazos, écrivain/historien, 6, rue Nikitara, 106.78 Athènes.

Jacques Le Goff, directeur d'Études à l'E.H.E.S.S., 11, rue Monticelli, 75014 Paris.

Antonis Liakos, Université de Salonique, 34, rue Andrioti, 543.51 Salonique.

Dionysios Liaros, médecin, 25, rue Mavrommataion, 104.34 Athènes.

Eftychia Liata, historienne, 24-28, rue Anacréontos, 162.31 Athènes.

Spyros Loucatos, historien, 204, rue Drossopoulou, 112.55 Athènes.

Costas Loulos, historien, 3, rue An. Catara, 136.71 Monidi, Athènes.

Panayotis Louscos, dentiste, 2, rue Mylopotamou, 115.26 Athènes.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/19.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Kalliroi Malliora, économiste, 27, rue Parthenonos, 117.42 Koukaki, Athènes.

Stéphanos Manicas, dentiste, 34, rue Heyden, 104.34 Athènes.

Georges Margaritis, historien, 6, rue Argenti, 117.43 Athènes.

Yannis Marmarinos, Université d'Athènes, 5a, rue Naxou, 112.56 Athènes.

Anna Matthéou, historienne, 13, rue Kononos, 116.34 Pangrati, Athènes.

Gérard Mauger, Chargé de Recherches au C.N.R.S., 27, rue Clavel, 75019 Paris.

Nicolas Melios, étudiant, 19a, rue Kyprion Hiroon, 163.41 Kato Ilioupoli, Athènes.

Yannis Métaxas, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Andréas Michaïlidis-Nouaros, professeur à l'Université de Salonique, 15, rue Melenikou, 546.35 Salonique.

Costas Michaïlidis, historien, 19, rue Acheloou, Nicosie (149).

Sophia Moraiti, Sous-Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Victoria Nikita, Musée Ethnologique de Macédoine, 15, rue Mikinon, 546.42 Salonique.

Charalambos Noutsos, professeur à l'Université de Yannina, 40, rue Capodistria, 453.32 Yannina.

Vassilis Panayotopoulos, E.H.E.S.S., 2 Bd. Joffre 92340 Bourg-la-Reine, Paris.

Angélique Panopoulou, historienne, 3, rue Ethnikis Stegis, 171.24 N. Smyrni, Athènes.

Jean Panoussis, professeur à l'Université de Thrace, 7, rue Lycavittou, 106.72 Athènes.

Pauline Pantzou, psychologue, 110, rue Ippocratous, d 14.72 Athènes.

Stelios Papadopoulos, Musée Ethnologique de Macédoine, 2, rue Knossou, 151.22 Maroussi, Athènes.

Théodore Papaconstantinou, Section Pédagogique de l'Université d'Athènes, 1, rue Proteos, 113.64 Athènes.

Georges Papageorgiou, Université de Yannina, 25, rue Olympiades, 453.33 Yannina.

Marie Papapavlos, 33, rue Chryssanthemon, 157.72 Zographou, Athènes.

Takis Papas, juriste, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Σελ. 19
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 0
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

  HISTORICITÉ

  DE L'ENFANCE

  ET DE LA JEUNESSE

  ATHÈNES, 1 - 5 OCTOBRE 1984

  ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

  —————————— 6 —————————

  ATHÈNES 1986