Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία»
 
Υπότιτλος:Ιστορική διάσταση και προοπτικές
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:19
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:657
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Χρονική κάλυψη:13ος-20ός αι.
 
Περίληψη:Στους δύο τόμους του βιβλίου αυτού περιέχονται τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συμποσίου που διοργάνωσε το ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, με θέμα Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία.Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Το Συμπόσιο έγινε στην Αθήνα από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 1987 και συνέπεσε με τον εορτασμό των 150 χρόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 22.49 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 0-19 από: 662
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/0.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΘΗΝΑ, 21-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΟΜΟΣ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

——————— 19 ———————

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 0
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/1.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 1
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/2.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 2
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/3.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

UN1VERSITÉ: IDÉΟLOGIE ET CULTURE

DIMENSIONS HISTORIQUES ET PERSPECTIVES

Σελ. 3
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/4.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

UNIVERSITÉ:

IDÉOLOGIE ET CULTURE

DIMENSIONS HISTORIQUES ET PERSPECTIVES

ATHÈNES, 21-25 SEPTEMBRE 1987

TOME I

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

—————————————————— 19 _______________

ATHÈNES 1989

Σελ. 4
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/5.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΘΗΝΑ, 21-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΟΜΟΣ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

—————————————— 19 ___________

ΑΘΗΝΑ 1989

Σελ. 5
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/6.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

COMITÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA JEUNESSE GRECQUE

SPYROS ASDRACHAS, PHILIPPE ILIOU,

TRIANTAFYLLOS SCLAVENITIS, YANNIS YANNOULOPOULOS

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αχαρνών 417, Αθήνα, τηλ. 25 30 872 και 25 30 873

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

417, rue Acharnon, Athènes, tél. 25 30 872, 25 30 873

ISBN (set) 960-7138-02-3

ISBN (τ. 1) 960-7138-03-1

Σελ. 6
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/7.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Σπύρος Ασδραχάς

Γιάννης Γιαννουλόπουλος

Φίλιππος Ηλιού

Κώστας Λάππας

Νώντας Παπαγεωργίου

Μαρία Σκιαδαρέση

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χριστίνα Κουλούρη

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

COMITÉ D' ORGANISATION DU COLLOQUE

Spyros Asdrachas

Philippe Iliou

Costas Lappas

Nontas Papageorgiou

Triantafyllos Sclavenitis

Maria Skiadaressi

Yannis Yannoulopoulos

SECRÉTARIAT

Christina Koulouri

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION DES ÉTUDES NÉOHELLÉNIQUES

Σελ. 7
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/8.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9.00 Υποδοχή Συνέδρων.

9.30 Προσφωνήσεις :

― Τόνια ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

― Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ιστορίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

― José Gentil DA SILVA.

― Γιώργος ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

10.00 Κ. Θ. Δημαράς, Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου.

10.30 Διάλειμμα.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Πρόεδρος: Gunnar HERING

11.00 Alberto Tenenti, Η άνθηση των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη: 13ος-16ος αι.

11.20 Ρίκα Μπενβενίστε, Τα μεσαιωνικά Πανεπιστήμια: κοινωνικές όψεις και πολιτικός ρόλος.

11.40 Maurice Godelier, Η συγκρότηση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε επιστημονικό κλάδο και διδακτικό αντικείμενο.

12.00 Συζήτηση.

13.00 Λήξη της συνεδρίας.

Σελ. 8
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/9.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

PROGRAMME DU COLLOQUE

LUNDI 21 SEPTEMBRE

9.00 Accueil des congressistes.

9.30 Allocutions:

— Tonia KlOYSSOPOULOU, Présidente de l'Association des Études Néohelléniques.

— Triantafyllos SCLAVENITIS, Représentant du Comité d'Histoire auprès du Secrétariat Général à la Jeunesse.

— José Gentil DA SlLVA.

— Georges SEFERTZIS, Secrétaire Général à la Jeunesse.

CONFÉRENCE INAUGURALE

10.00 G. Th. Dimaras, Constructions idéologiques aux débuts de l'Université grecque.

10.30 Pause.

SÉANCE DU MATIN

LES DÉBUTS DE L'UNIVERSITÉ EN EUROPE OCCIDENTALE

Président: Gunnar HERING

11.00 A. Tenenti, L'essor des Universités en Europe: XIIIe - XVIe siècles.

11.20 Rika Benveniste, Les Universités médiévales: aspects sociaux et rôle politique.

11.40 Maurice Godelier, La constitution de l'Anthropologie Sociale comme discipline scientifique et objet d'enseignement.

12.00 Discussion.

13.00 Clôture de la séance.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/10.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόεδρος: Αλέξης ΠΟΛΙΤΗΣ

17.30 Αλόη Σιδέρη, Εν Εσπερία τα φώτα.

17.50 Στέριος Φασουλάκης, Γερμανικές καταβολές του ελληνικού πανεπιστημίου και ελληνικές αμφισβητήσεις τον γερμανικού πανεπιστημίου.

18.10 Σπύρος Τρωϊάνος, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1879/1880, όπως το είδε ένας Γερμανός επισκέπτης.

18.30 Διάλειμμα.

19.00 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος αιώνας).

19.20 Χρήστος Λούκος, Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή Πανεπιστημίου στα μέσα του 19ου αιώνα: Αλέξιος Πάλλης.

19.40 Κώστας Λάππας, Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ΙΘ΄ αιώνα.

20.00 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΣΧΟΛΕΣ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πρόεδρος: Κώστας ΛΑΠΠΑΣ

9.30 Αγγελική Φενερλή, Σπουδές και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο (1860-1870).

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/11.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

LES PREMIÈRES DÉCENNIES DE L'UNIVERSITÉ GRECQUE

Président: Alexis POLITIS

17.30 Aloè Sideri, Les Lumières en Occident.

17.50 Sterios Fassoulakis, Origines allemandes de l'université grecque et contestations grecques de l'université allemande.

18.10 Spyros Troïanos, L'Université d'Athènes en 1879/1880 vue par un visiteur allemand.

18.30 Pause.

19.00 Triantafyllos Sclavenitis, La bibliothèque de l'Université d'Athènes (XIXe siècle).

19.20 Christos Loukos, Le niveau de vie d'un professeur d'Université au milieu du XIXe siècle: le cas de Alexios Pallis.

19.40 Costas Lappas, Les enseignants de l'Universtité d'Athènes au XIXe siècle.

20.00 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

MARDI 22 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

RÉALITÉS UNIVERSITAIRES:

DISCIPLINES - ÉQUILIBRES - FINANCES

Président: Costas LAPPAS

9.30 Angheliki Fenerli, Études et étudiants de l'École Polytechnique (1860-1870).

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/12.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

9.50 Ελένη Καλαφάτη, Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο γύρισμα του αιώνα: επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων και θεσμικό καθεστώς του ιδρύματος.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, Ιδεολογία καθηγητών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Οθωνικού Πανεπιστημίου.

11.20 Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, Γεωγραφία των ιδεών και διαμόρφωση της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

11.40 Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι ενδοπανεπιστημιακές ισορροπίες και η ανατροπή τους (1910-1926).

12.00 Βάσω Θεοδώρου, Οι δωρεές των Ελλήνων του εξωτερικού στο Πανεπιστήμιο τον 19ο αιώνα: η εξέλιξη μιας πρακτικής.

12.20 Αλίκη Βαξεβάνογλου, Άνθρωποι των επιχειρήσεων και Πανεπιστήμιο.

12.40 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Πρόεδρος: Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

9.30 Χρήστος Λάζος, Ένοπλα φοιτητικά σώματα (1862-1897), Η περίπτωση της "Πανεπιστημιακής Φάλαγγας".

9.50 Nadja Danova, Οι βούλγαροι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 19ο αιώνα.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/13.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

9.50 Hélène Kalaphati, L'École Polytechnique Nationale au tournant du siècle: débouchés professionnels des diplômés et statut institutionnel de l'établissement,

10.30 Pause.

11.00 Gerassimos Pentogalos, L'idéologie des professeurs et des étudiants de l'École de Médecine de l'Université Othonienne.

11.20 Aristotelis Stavropoulos, Géographie des idées et institution de l'enseignement médical en Grèce.

11.40 Rena Stavridi-Patrikiou, Les équilibres universitaires et leur renversement (1910-1926).

12.00 Vasso Théodorou, Les donations des Grecs de l'étranger à l'Université au XIXe siècle: l'évolution d'une pratique.

12.20 Aliki Vaxevanoglou, Hommes d'affaires et Université.

12.40 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

APRÈS-MIDI LIBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

ÉTUDIANTS: MOBILITÉS ET MOUVEMENTS

Président: Yannis YANNOULOPOULOS

9.30 Christos Lazos, Corps armés d'étudiants (1862-1897). Le cas de la «Phalange Universitaire».

9.50 Nadja Danova, Les étudiants bulgares à l'Université d'Athènes au XIXe siècle.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/14.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.10 Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1890-1925): πρώτες προσπάθειες, κοινωνική σύνθεση, διεκδικήσεις.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κοινοτική κινητικότητα και φοιτητικός πληθυσμός στον 19ο αιώνα.

11.20 Γιώργος Μαργαρίτης, Πανεπιστήμιο και ηρωικός θάνατος (1897-1922): Ιδεολογία, συμβολισμοί, τελετουργίες.

11.40 Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ο αγώνας των φοιτητών της Θεολογίας το 1962 και το φοιτητικό κίνημα.

12.00 Σπύρος Λουκάτος, Η φοιτητική κοινότητα στο β' μισό του 19ον αιώνα. Ιδεολογικοί προσανατολισμοί και οι σύμφυτες προς αυτούς δραστηριότητες, ενέργειες και γεγονότα.

12.15 Αντώνης Λιάκος, Σκέψεις για την ιστορία τον φοιτητικού κινήματος.

12.30 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος: Βασίλης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

17.30 Vǎrban Todorov, Κύριες φάσεις στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

17.50 Jorgo Bulo, Η εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας και το Πανεπιστήμιο στην Αλβανία.

18.10 Aleco Minga, Το Πανεπιστήμιο και ο ρόλος του για την κοινωνική πρόοδο και την πνευματική χειραφέτηση της αλβανικής κοινωνίας.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/15.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

10.10 Roula Ziogou-Karastergiou, Étudiantes à l'Université d'Athènes (1890-1925): premiers efforts, appartenance sociale, revendications.

10.30 Pause.

11.00 Constantin Tsoukalas, Mobilité sociale et population estudiantine au XIXe siècle.

11.20 Georges Margaritis, Université et mort héroïque (1897-1922): Idéologie, symbolismes, rituels.

11.40 Georges Metallinos, La lutte des étudiants de la Faculté de Théologie en 1962 et le mouvement étudiant.

12.00 Spyros Loucatos, La communauté estudiantine pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Orientations idéologiques, activités et faits.

12.15 Antonis Liakos, Suggestions sur l'histoire du mouvement étudiant.

12.30 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

PATRIOTISMES BALKANIQUES

Président: Vassilis PANAYOTOPOULOS

17.30 VǎrbanTodorov, Main Stages in the Development of Sofia University.

17.50 Jorgo Bulo, L'affirmation de l'identité nationale et l'Université en Albanie.

18.10 Aleko Minga, L'Université et son rôle dans le progrès social et l'émancipation spirituelle de la société albanaise.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/16.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

18.30 Ivan Djuric, Η ιστορική αλήθεια, βαλκανικοί πατριωτισμοί και εθνογενέσεις στην παιδεία.

18.50 Διάλειμμα.

19.10 Βικτωρία Γ. Σολομωνίδη, Ιωνικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης: συμβολή στην ειρηνική συνύπαρξη.

19.30 Σπύρος Μαρκέτος, Ο ακαδημαϊκός επταετής πόλεμος: η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως κριτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

19.50 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Πρόεδρος: Παναγιώτης ΜΟΥΛΛΑΣ

9.30 Αποστόλης Ανδρέου, Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1922-1964).

9.50 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης (1880-1970).

10.10 Χαράλαμπος Νούτσος, Πείραμα και ψυχή: ή άγονη μεταφύτευση του θετικισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10.30 Διάλειμμα.

11.00 Βασίλης Τσοκόπουλος, Επιλογή σπουδών και παραγωγικές δυνάμεις: μια περιοδολόγηση (1837-1930).

11.20 Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Η συμβολή των νομικών σπουδών στη διαμόρφωση των ελίτ: από τα πορίσματα μιας έρευνας.

11.40 Μαρία Ηλιού, Το διδακτικό προσωπικό των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: ταυτότητα και εξέλιξη.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/17.gif&w=600&h=915 19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

18.30 Ivan Djuric, La vérité historique, patriotismes balkaniques et ethnogénèses dans l'enseignement.

18.50 Pause.

19.10 Victoria G. Solomonides, L'Université d'Ionie à Smyrne: contribution à la coexistence pacifique.

19.30 Spyros Marketos, La guerre académique de sept ans: la fondation de l'Université de Thessalonique en tant que contestation de l'Université d'Athènes.

19.50 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

ASPECTS PÉDAGOGIQUES ET SOCIAUX

Président: Panayotis MOULLAS

9.30 Apostolis Andréou, Le recyclage des instituteurs à l'Université d'Athènes (1922-1964).

9.50 Panayotis Papaconstantinou, L'Université d'Athènes et la formation pédagogique des enseignants du second degré (1880-1970).

10.10 Charalambos Noutsos, Expérimentation et psyché: la transplantation stérile du positivisme à l'Université d'Athènes.

10.30 Pause.

11.00 Vassilis Tsokopoulos, Orientation des études et forces de production: une périodisation (1837-1930).

11.20 Ionna Lampiri-Dimaki, La contribution des études en droit à la formation des élites: résultats d'une enquête.

11.40 Marie Eliou, Le personnel enseignant universitaire en Grèce: identité et évolution.

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/18.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

12.00 Παρεμβάσεις:

― Χάρης Μπαμπούνης, Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα βιβλία Ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

12.30 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πρόεδρος: Γιώργος ΔΕΡΤΙΛΗΣ

17.50 Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, Η κωδικοποίηση τον κοινωνικού γίγνεσθαι στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Όψεις των εξελίξεων από το 1920 έως σήμερα.

18.10 Παναγιώτης Νούτσος, Η Φιλοσοφική Σχολή ως "Πανδιδακτήριον". Επιστημολογικές και ιδεολογικές συνιστώσες των προτάσεων για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών θεσμών στην Ελλάδα.

18.30 Διάλειμμα.

19.00 Κώστας Β. Κριμπάς, Επιστημονική έρευνα στην ημιπεριφέρεια: ο μηχανισμός παρεμπόδισης από τη μητρόπολη.

19.20 Βασίλης Κρεμμυδάς, Δωρεάν Παιδεία ή η "εκπαίδευση" του Μεσοστρώματος.

19.40 Συζήτηση.

20.30 Λήξη της συνεδρίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

9.30 Παντελής Αργύρης, Πανεπιστημιακές έριδες: η περίπτωση του Δημ. Βερναρδάκη και του Κ. Κόντου.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/32/gif/19.gif&w=600&h=91519. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

12.00 Interventions:

― Charis Babounis, L'enseignement supérieur dans les livres d'histoire de l'enseignement secondaire.

12.30 Discussion.

13.30 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

UN PASSÉ QUI PÈSE SUR L'AVENIR

Président: Georges DERTILIS

17.50 Alexandros-Andréas Kyrtsis, La codification du devenir social dans l'enseignement supérieur grec. Aspects de l'évolution de 1920 à nos jours.

18.10 Panayotis Noutsos, La Faculté des Lettres en tant que "Pandidaktérion". Composantes epistémologiques et idéologiques des propositions pour la réforme des institutions universitaires en Grèce.

18.30 Pause.

19.00 Costas B. Krimpas, La recherche scientifique dans les pays "semipériphériques": le mécanisme d'inhibition produit par la métropole.

19.20 Vassilis Kremmydas, Gratuité de l'enseignement ou l' «éducation» des couches moyennes.

19.40 Discussion.

20.30 Clôture de la séance.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

SÉANCE DU MATIN

LITTÉRATURE, IDÉOLOGIE ET POLITIQUE

Président: Triantafyllos SCLAVENITIS

9.30 Pantelis Argyris, Querelles universitaires: le cas de D.Vernardakis et de C. Kontos.

Σελ. 19
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία»
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 0
  19. Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστήμιο

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  ΑΘΗΝΑ, 21-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

  ΤΟΜΟΣ Α'

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

  ——————— 19 ———————

  ΑΘΗΝΑ 1989