Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:33
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1998
 
Σελίδες:399
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Διεθνή Συμπόσια
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Περίληψη:Ο τόμος περιέχει τα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συμποσίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 έως τις 19 Απριλίου του 1997, με θέμα «Οι χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», διαρθρωμένο σε 4 ενότητες: Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, Εργασία και πολιτική, Στους χρόνους της Ανθρωπολογίας και των νοοτροπιών, Στον κόσμο της τέχνης, Ελεύθερος χρόνος και αθλητισμός.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 31.76 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 9-28 από: 418
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/9.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

PROGRAMME DU COLLOQUE 

JEUDI 17 AVRIL 9.00 Accueil des congressistes.

9.30 Allocutions:

— Petros SFIKAKIS, Secrétaire Général à la Jeunesse.

— Vassilis PANAYOTOPOULOS, Directeur du Centre de Recherches Néohelléniques de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique.

——Triantafyllos SKLAVENITIS, Représentant du Comité des Archives Historiques de la Jeunesse Grecque auprès du Secrétariat Général à la Jeunesse.

SÉANCE DU MATIN

LES MÉCANISMES DE L'ÉDUCATION

Président: Triantafyllos SKLAVENITIS

10.00 Giannis KOKKONAS, Jours, semaines et années scolaires des élèves de l'École Centrale (1830-1834).

10.15 Angéliki FENERLI, Le vieux maître et ses élèves. Les premiers pas de la gravure à l'École Polytechnique (1843-1864).

10.30 Constantina ZORBALA, Étudiants grecs en Allemagne au 19ème s.

10.45 Vangélis KARAMANOLAKIS, L'enseignement de l'histoire à l'Université d'Athènes (19ème siècle): le temps des cours et le temps des séminaires.

11.OO Discussion.

12.00 Pause.

PRÉSENTATION DES RÉCENTES PUBLICATIONS DES AHJN PAR LEURS AUTEURS

12.30 Anna ANGÊLOPOULOU -Aegli BROUSKOU, Catalogue raisonné des contes grecs: types et versions AT 7OO-749 (Archives Georges A. Mégas, Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995.

12.40 Vassiliki ΒΟΒΟU-SΤΑΜΑΤΙ, Gli statuti dell'Assoziazione (Nazione) degli studenti greci dell'Università di Padova (XVII-XVIII sec.), 1995.

12.50 Maria KORASSIDOU, Les misérables d'Athènes et leurs thérapeutes. Pauvreté et philanthropie dans la capitale grecque au XIXe siècle, 1995.

13.00 Michalis RIGINOS, Formes de travail enfantin dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (1870-194O), 1995.

13.10 Lia ΡΑΡΑDΑΚΙ, L'archétype de l'éphèbe et le mouvement Delphique d'Angélos Sikélianos, 1995.

13.3O Distribution des éditions aux participants.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/10.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος: Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

18.00 Μαρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Οικονομικές δραστηριότητες των παιδιών στα φτωχά στρώματα: για μια μικροϊστορία της παιδικής ηλικίας στήν Ευρώπη.

18,15 Ζιζή ΣΑΛΙΜΠΑ, Η πολυτέλεια του φτωχού: ή καθαριότητα της νέας εργάτριας στον πατερναλιστικό λόγο του 19ου αι.

18.30 Μαρία ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ, Η προστασία της υγείας των παιδιών τον 19ο αι.

18,45 Διάλειμμα.

19.15 Τασούλα ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Η αναδιευθέτηση του χώρου και του χρόνου των νέων στο Μεσοπόλεμο. Από τή σκοπιά των κοριτσιών.

19,30 Riki Van BOESCHOTEN, Τα παιδιά του Εμφυλίου. Ό χρόνος της εμπειρίας και ό χρόνος της μνήμης,

19,45 Στρατής ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ, Στρατόπεδο Μακρονήσου (1947-1954): περιεχόμενο της "αναμόρφωσης" και εθνική ιδεολογία. 20.00 Συζήτηση,

20.30 Λήξη της Συνεδρίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ Πρόεδρος: Βασίλης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

9.30 Αλεξάνδρα ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ, Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στήν ηλικία. 9.45 Μαρία ΜΗΤΣΟΥ, Παραμυθιακή αφήγηση: η πορεία προς τον αρχέγονο χρόνο.

10.00 Δέσποινα ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Το λαϊκό και λόγιο παραμύθι και οι επιλογές των Δημοτικιστών,

10,15 Τόνια ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η μέτρηση του χρόνου στους βυζαντινούς Βίους αγίων.

10.30 Αναστασία ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Παιδί και Διοίκηση στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές.

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/11.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

JEUDI 17 AVRIL

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

TRAVAIL ET POLITIQUE Président: Vassilis KREMMYDAS

18.00 Maria PAPATHANASSIOU, Activités économiques des enfants dans les couches pauvres: pour une microhistoire de l'enfance en Europe.

18.15 Zizi SALIMBA, Le luxe du pauvre: la propreté de la jeune ouvrière dans le discours paternaliste du 19ème siècle.

18.30 Maria KORASSIDOU, La protection de la santé des enfants au 19ème siècle.

18.45 Pause.

19.15 Tassoula VERVENIOTI, Le réaménagement de l'espace et du temps des jeunes entre les deux guerres du point de vue des filles,

19.30 Riki Van BOESCHOTEN, Les enfants de la Guerre Civile: les temps de l'expérience et le temps de la mémoire.

19.45 Stratis BOURNAZOS, Le camp de Makronissos (1947-1954): contenu de la «réformation» et idéologie nationale.

20.00 Discussion.

20.30 Fin de la séance.

VENDREDI 18 AVRIL

SÉANCE DU MATIN

AUX TEMPS DE L'ANTHROPOLOGIE ET DES MENTALITÉS Président: Vassilis PANAYOTOPOULOS

9.30 Alexandra BACALAKI, L'âge à travers les approches anthropologiques.

9.45 Maria MlTSOU, Le néant du Conte: la marche vers le temps primordial.

10.00 Despina DAMIANOU, Le conte populaire, le conte littéraire et le choix des adeptes de la langue populaire,

10,15 Tonia KIOUSSOPOULOU, La mesure du temps dans les vies des Saints byzantines.

10,30 Anastassia PAPADIA-LALA, Enfant et administration dans les régions grecques sous la domination vénitienne.

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/12.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

10.45 Μιχάλης ΒΑΡΛΑΣ Οι παράλληλοι χρόνοι: ο κύκλος της ζωής στο πλαίσιο της Κοινότητας (Χίος, 17ος-18ος αι.).

11.00 Αντώνης A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Παιδική ηλικία και επιβίωση: στάσεις και συμπεριφορές των Καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας.

11.15 Διάλειμμα.

11.45 'Άννα ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Οι διάρκειες των συμβόλων γύρω από την παιδική ηλικία.

12.00 Γιώργος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Νεανικές αυτοκτονίες (1890-1936).

12.15 Έφη ΚΑΝΝΕΡ, Φιλανθρωπικός λόγος, ορφανά και αποκρυστάλλωση κοινωνικών ταυτοτήτων στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1861-1912).

12.30 Αίγλη ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ, Η διακίνηση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία: σκιά και φως στα τοπία της συγγένειας. 12,45 Συζήτηση.

13.30 Λήξη της Συνεδρίας,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Πρόεδρος: Φίλιππος ΗΛΙΟΥ

18.00 Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Παιδαριογέρων: ή απεικόνιση της πρώιμης σοφίας,

18.15 Μαριέττα ΣΕΡΒΟΎ, Ανήσυχος και νέος γύρω στα 1845.

18.30 Ράνια ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ, Οι χρόνοι της Ιστορίας στα αναγνωσματάρια και τά παιδικά διηγήματα του Αριστοτέλη Κουρτίδη.

18,45 Διάλειμμα,

19,15 Αγγέλα ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία.

19,30 Ελίζα-Άννα ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Οι νέοι διασκεδάζουν: ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου.

19.45 Χάρης ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, Πλασματική πραγματικότητα (virtual reality) και Ιστορία. Επιδράσεις του Internet και των CD-ROM στην πρόσληψη του παρελθόντος και του επικειμένου χρόνου.

20,00 Συζήτηση.

20.45 Τέλος της Συνεδρίας.

21.00 Δεξίωση.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/13.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

10.45 Michalis VARLAS, Les temps parallèles: le cycle de la vie au sein de la communauté (Chio, XVIIe-XVIIIe s.).

11.00 Antonis A. ΑΝTONIOU, Enfance et survivance: attitudes et comportements des Garagounis en Thessalie occidentale.

11.15 Pause.

11.45 Anna MATTHAIOU, La durée des symboles concernant l'enfance.

12.00 Géorgios MARGARITIS, Suicides juvéniles (189O-1936).

12.15 Efi KANNER, Discours philanthropique, orphelins et cristallisation d'identités sociales au sein de la communauté grecorthodoxe de Constantinople (1861-1912).

12.30 Aegli BROUSKOU, Le mouvement des enfants dans la société grecque: ombre et lumière dans les paysages de la parenté. 12.45 Discussion.

13.30 Fin de la séance.

VENDREDI 18 AVRIL SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI DANS LE MONDE DE L'ART Président: Philippe ILIOU

18.00 Elie ANTONOPOULOS, L'enfant-vieillard: l'iconographie de la sagesse prématurée.

18.15 Marietta SERVOU, Être inquiet et jeune autour de 1845.

18.30 Rama POLYCANDRIOTI, Les temps de l'histoire dans les livres de lectures et les nouvelles pour les enfants d'Aristotelis Courtidis.

18.45 Pause.

19.15 Angela CASTRINAKI, Jeunes artistes dans la prose grecque.

19.30 Eliza-Anna DELVEROUDI, Les jeunes s'amusent: temps libre et plaisirs dans les comédies du cinéma grec.

19.45 Charis CAMBOURIDIS, Réalité virtuelle et histoire. Impact de l'Internet et des CD-ROM sur la perception du temps passé et du temps à venir.

20.00 Discussion.

20.45 Fin de la séance.

21.00 Réception.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/14.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

10,00 J, A. MANGAN, Από τους χούλιγκανς στους ήρωες - από τον εθνικό έλεγχο στη διεθνή καταδίκη: οΐ βρετανικές ρίζες των νεότερων σπόρ σέ παγκόσμια κλίμακα.

10.30 Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Η ώρα του σώματος. Αθλητισμός, άσκηση και ψυχαγωγία στο ελληνικό κράτος (1870-1922),

11.00 Διάλειμμα.

11.30 Μηνάς ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ό σχολικός αθλητισμός κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862), Ανατομία μιας ατελούς απόπειρας μεταφύτευσης του γερμανικού γυμναστικού συστήματος.

11.45 Φίλιππος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Στο δρόμο για την αναβίωση των 'Ολυμπιακών αγώνων: τα "'Ολύμπια" του Ευαγγέλη Ζάππα (1858-1888).

12,00 Ελένη ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, Η σωματική αγωγή των δύο φύλων στην Ελλάδα (19ος αι.),

12.15 Γιώργος ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Υγεία, καλοκαγαθία, αλκή: ή σωματική αγωγή στο λόγο της Ορθοδοξίας, του εθνικισμού και του εκπαιδευτικού δημοτικισμού.

12.30 Συζήτηση.

13.15 Λήξη της Συνεδρίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥΣ

18.00 Στρογγυλή τράπεζα.

Συντονιστής: Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ Εισηγητές : Φίλιππος ΗΛΙΟΥ Didier LETT

Ελεωνόρα ΣΚΟΥΤΕΡΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Bernard VERNIER

20.30 Λήξη των εργασιών του Συμποσίου.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/15.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

SAMEDI 19 AVRIL SÉANCE DU MATIN TEMPS LIBRE ET SPORTS

Président: Yannis YANNOULOPOULOS

10.00 J. A. MANGAN, From Hooligans to Heroes — From National Control to International Conviction: The British Origins of Modern World Sport.

10.30 Christina KOULOURI, Le temps du corps. Athlétisme, exercice physique et loisir dans l'État grec (1870-1922).

11.00 Pause.

11.30 Minas DIMITRIOU, L'athlétisme scolaire pendant le règne d'Othon (1833-1862). Anatomie d'une tentative inachevée de transplantation du système gymnastique allemand.

11.45 Philippos ΙCΟΝΟΜΟU, Vers la résurrection des Jeux Olympiques: les «Olympia» de Evangélis Zappas (1858-1888).

12.00 Hélène FOURNARAKΙ, L'éducation physique de deux sexes en Grèce (19ème siècle).

12.15 Georges KOKKINOS, Santé, bienveillance, vigueur: l'instruction physique dans le discours de l'Orthodoxie, du nationalisme et du démoticisme éducatif.

12.30 Discussion.

13.15 Fin de la séance.

SAMEDI 19 AVRIL

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

HISTOIRE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE: LES OPTIQUES HISTORIOGRAPHIQUES ET LEURS TEMPS

18.00 Table Ronde.

Coordinateur: Spyros ASDRACHAS Rapporteurs : Philippos ILIOU

Didier LETT

Eléonora SKOUTERI-DlDASKALOU

Bernard VERNIER

2O.3O Clôture des travaux du Colloque.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/16.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ LISTE DES PARTICIPANTS 

Αθανασία ΑΒΔΑΛΗ, φιλόλογος, Λεωφ. Παπάγου 116, 157 72 Ζωγράφου.

Έφη ΑΒΔΕΛΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μ. Κατράκη 6-7,157 71 Αθήνα.

Δημήτρης ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία, 1678 Κύπρος.

Άννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, εθνολόγος, 141 bis, quai de la Velmy, 75010 Paris.

Σάββας ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευφράνορος 12,11635 Αθήνα.

Νίκος ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ιστορικός, Χρυσίππου 30, 157 73 Ζωγράφου.

Ευρυδίκη ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Νυμφαίου 24,115 28 Αθήνα.

Αντώνιος ΑΝΤΩΝΙΟΥ, φιλόλογος, Προϊστάμενος Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Καρδίτσας, Ρήγα Φεραίου 18, 431 00Καρδίτσα.

Δαυίδ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, φιλόλογος, Ζαΐμη 14,106 83 Αθήνα.

Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Πολυμνίας 10,113 61 Αθήνα.

Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Professeur associé στο Paris Ι, Διευθυντής Ερευνών στο KNE/Ε.Ι.Ε., Σεβαστείας 14, 171 22 Νέα Σμύρνη.

Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, βυζαντινολόγος, Χατζηκώστα 11, 11521 Αθήνα.

Αλίκη ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ, ιστορικός, Ψαρών 3, 154 51 Ν. Ψυχικό.

Μιχάλης ΒΑΡΛΑΣ, ιστορικός, Αιλιανού 10, 112 54 Αθήνα.

Μαρία ΒΕΛΙΩΤΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, κοινωνική ανθρωπολόγος, Αγ. Κυριακής, Άρεια, 211 00 Ναύπλιο.

Λίνα ΒΕΝΤΟΥΡΑ, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Θράκης, Παν. Τσαλδάρη 52, 69100 Κομοτηνή.

Τασούλα ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, ιστορικός, Δεριγνύ 19, 104 34 Αθήνα.

Ιόλη ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ερευνήτρια Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Πατρ. Ιωακείμ 24, 171 23 Νέα Σμύρνη.

Στοιχεία 1997.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/17.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Άγγελος ΒΛΑΧΟΣ, ιστορικός, Μπιζανίου 6, 152 32 Χαλάνδρι.

Riki Van BOESCHOTEN, historienne, 10, rue Peumont, 1324 Chaumont- Gistoux, Belgique.

Σοφία ΒΟΥΡΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγγ. Χατζή 5, 453 33 Ιωάννινα.

Σοφία ΓΕΛΑΔΑΚΗ, ιστορικός, Ψυχάρη 32,111 41 Αθήνα,

Αριάδνη ΓΕΡΟΥΚΗ, νομικός, ιστορικός, Βιζουκίδου 23, 546 36 Θεσσαλονίκη.

Μαρία ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΥ, ανθρωπολόγος, Στασίνου 13, 11635 Αθήνα.

Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ιστορικός, Ναυαρίνου 25, 152 32 Χαλάνδρι.

Αθανάσιος ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δομπόλη 30, 451 10 Ιωάννινα.

Γεωργία-Κλειώ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, κοινωνική ανθρωπολόγος, Αγ. Αλεξάνδρου 54,175 61 Αθήνα.

Αγλαΐα ΓΚΡΕΤΣΙΚΟΥ, ιστορικός, Λεωφ. Κηφισίας 172, 151 24 Μαρούσι.

Αντώνης ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ, ιστορικός. Αν. Μεταξά 12, 106 81 Αθήνα.

Βερονίκη ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, ερευνήτρια, Αμειψίου 12, 111 43 Αθήνα.

Δέσποινα ΔΑΜΙΑΝΟΥ, φιλόλογος. Αγίας Παρασκευής 80, 111 44 Αθήνα.

Ελίζα-Άννα ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Σαλαμίνος 12, 153 43 Αγία Παρασκευή.

Μηνάς ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιστορικός αθλητισμού, Μιαούλη 19, 546 42 Θεσσαλονίκη.

Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ιστορικός, Αδριανοθυρών 21, 172 37 Υμηττός.

Αντωνία ΔΙΑΛΛΑ, ιστορικός, Σκουφά 45, 106 72 Αθήνα.

Ελευθέριος ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ιστορικός, Καλυψούς 93, 161 61 Καλλιθέα.

Αικατερίνη ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, θεατρολόγος, ιστορικός. Ρόδου 31-33, 104 46 Αθήνα, τ.Θ. 3850 Αθήνα 102 10,

Βασίλης ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ, δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας, ιστορικός. Ξενίας 28,115 28 Αθήνα.

Στυλιανός ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ιστορικός, Πριάμου 14, 175 64 Αμφιθέα.

Ιωάννα ΖΑΜΠΑΦΤΗ, φιλόλογος, Τυμφρηστού 13, 117 43 Αθήνα.

Αλέξανδρος ΖΑΝΝΑΣ, κοινωνιολόγος, Πινότση 17β, 117 41 Αθήνα,

Σταματούλα ZAΠANTH, ιστορικός, Γερμενή 1, 281 00 Αργοστόλι.

Αικατερίνη ΖΑΡΙΔΗ-ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νεοφ. Δούκα 6, 453 32 Ιωάννινα.

Κορνηλία ZAPKIA, αρχιτέκτονας, εθνολόγος, Ήρωνος 6, 116 35 Αθήνα.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/18.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Ελευθερία ZEH, ιστορικός, Σπ. Τρικούπη 11, 10638 Αθήνα.

Σιδηρούλα ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού 65, 543 52 Θεσσαλονίκη,

Κωνσταντίνα ΖΟΡΜΠΑΛΑ, μαθηματικός, ειδικός επιστήμονας Πανεπιστημίου Κυπρου, Σκύρου 49,11363 Αθήνα,

Φίλιππος ΗΛΙΟΥ, ιστορικός, Αλφειού 9, 115 22 Αθήνα,

Βίκυ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ιστορικός, Μελίνας Μερκούρη 14, 131 22 Ν, Ηράκλειο.

Μαρία ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Προϊσταμένη Γραμματείας Κ.Ν.Ε,/Ε,Ι.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 48,11635 Αθήνα.

Μαρία ΙΑΚΩΒΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, φιλόλογος. Αγίας Άννης 17, 340 06 Αμάρυνθος Εύβοια.

Στέφανος ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Χίου 17,165 61 Γλυφάδα.

Κάλλια ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ-ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ιστορικός. Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 61, 106 72 Αθήνα.

Χάρης ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, τεχνοκριτικός, επικοινωνιολόγος, μέλος της Academia Europea, τ,Θ, 64019, Ζωγράφου 157 10.

Ευθυμία ΚΑΝΝΕΡ, ιστορικός. Παραδείσου 5, 151 25 Αθήνα,

Δέσποινα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ιστορικός, Άγγ. Σικελιανού 11, 153 43 Αγία Παρασκευή.

Βαγγέλης ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ιστορικός, Αλ. Παναγούλη 59, 163 75 Ηλιούπολη.

Νίκος ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Μαρασλή 36-40,106 73 Αθήνα.

Ιωάννης ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, ιστορικός, Paulinengasse 18-20/2/14, Βιέννη, Α-1180.

Κατερίνα ΚΑΡΒΕΛΑ, ιστορικός, Αρματολών και Κλεφτών 37, 114 71 Αθήνα.

Αγγέλα ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, φιλόλογος, ειδικός επιστήμονας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αγίου Ιωάννου 14,741 00 Ρέθυμνο.

Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-ΗΕRING, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 6,176 71 Καλλιθέα.

Ειρήνη ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ, φιλόλογος, Δοϊράνης 28, 113 63 Αθήνα.

Ηρώ ΚΑΤΣΙΩΤΗ, φιλόλογος, Κώστα Κρυστάλλη 43,162 31 Βύρωνας.

Βαγγέλης ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ, ιστορικός, Παπαδιαμάντη 20, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/19.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Παναγιώτης ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ, ιστορικός, Σκουφά 45, 106 72 Αθήνα.

Τόνια ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Παναγή Μπενάκη 13,114 71 Αθήνα,

Πασχάλης ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κυδαθηναίων 11,105 58 Αθήνα,

Άντα ΚΛΩΝΗ, κοινωνική ανθρωπολόγος. Αγίων Αποστόλων 3, 113 62 Αθήνα.

Γιώργος ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ιστορικός, Ν. Νικηφορίδη 5,162 31 Βύρωνας,

Γιάννης ΚΟΚΚΩΝΑΣ, ιστορικός, Αιθαλιδών 7-9, 118 51 Αθήνα,

Ξενοφώντας ΚΟΚΟΛΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντήλ 23, 546 23 Θεσσαλονίκη.

Γιώργος ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ, ιστορικός, Μπουμπουλίνας 21, 111 46 Αθήνα.

Αμαλία ΚΟΛΩΝΙΑ, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Μιλάνου, Monte Grappa 11, 28 100 Novara,

Κώστας ΚΟΜΗΣ, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γοργοποτάμου 20, 45221

Ιωάννινα. Αγγελική ΚΟΝΤΙΝΗ-ΜΠΟΜΠΟΥ, πολιτικός επιστήμονας, ιστορικός, 28ης Οκτωβρίου 22,152 35 Βριλήσια.

Βασιλική ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης, Δημοκρατίας 76-78, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη,

Μαρία ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ, Λέκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Χατζηχρήστου 14, 114 72 Αθήνα,

Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης, Ξανθίππου 34,155 61 Χολαργός.

Αικατερίνη ΚΟΥΜΑΚΗ, φιλόλογος, Αδριανουπόλεως 42-44, 161 21 Καισαριανή,

Αγγελική ΚΟΥΦΟΥ, ιστορικός, Κ. Βάρναλη 11,146 71 Νέα Ερυθραία.

Ευγενία ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ιστορικός, Αγ. 'Ισιδώρου 14-16,114 71 Αθήνα,

Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αγ. Ισιδώρου 14-16,11471 Αθήνα.

Κώστας ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ιστορικός, Θεμιστοκλέους 34, 106 78 Αθήνα,

Αναστασία ΚΥΡΚΙΝΗ, ιστορικός. Αυγής 31, 141 21 N. Ηράκλειο, Βασίλειος

ΚΥΡΚΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λάμπρου Πορφύρα 23,154 51 Ν. Ψυχικό,

Δημήτρης ΚΥΡΤΑΤΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Τ.Θ, 75,741 00 Ρέθυμνο,

Αλέξανδρος-Ανδρέας ΚΥΡΤΣΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χερσώνος 7,106 72 Αθήνα.

Αγγελική ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γλυκήδων 17, 452 21 Ιωάννινα.

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/20.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Χρήστος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ιστορικός, Υψηλάντου 27, 151 22 Μαρούσι.

Χρήστος ΛΑΖΟΣ, συγγραφέας, ιστορικός, Νικηταρά 6, 106 18 Αθήνα.

Κώστας ΛΑΠΠΑΣ, ιστορικός. Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Πανσελήνου 20, 111 41 Αθήνα.

Ιωάννης ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ορεινής ταξιαρχίας 9,157 71 Ζωγράφου.

Γεώργιος ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαλανείου 6-8, 185 36 Πειραιάς.

Didier LETT, Maître de Conférences à l'Université de Versailles, 10, rue de Panama, 75018 Paris, France.

Σπύρος ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ιστορικός, Ίω. Δροσοπούλου 204, 112 55 Αθήνα.

Δήμητρα ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Δημάκη 8,106 52 Αθήνα.

Χρύσα ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Λυκαβηττού 7, 106 72 Αθήνα.

Φίλιππος ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, φιλόλογος, Κ. Παλαιολόγου 28, 145 63 Κηφισιά.

J. A. ΜΑΝGΑΝ, Professor, Director International Research Centre for Sport Socialisation Society, University of Strathclyde, 76, Soythbrae Drive, Glasgow, G13, 1PP,

Βάσω ΜΑΝΩΛΑ, Διευθύντρια Κοινωνικής Συμμετοχής Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Τ.Θ. 1048,114 73 Αθήνα.

Γιώργος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο.

Δώρα ΜΑΡΚΑΤΟΥ, ιστορικός της τέχνης, Καισαρείας 26-28, 115 27 Αθήνα.

Άννα ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ιστορικός, Ιατρίδου 6, 115 21 Αθήνα.

Κώστας ΜΕΚΚΑΣ, ιστορικός, τύχης 17,112 53 Αθήνα,

Αντωνία ΜΕΡΤΥΡΗ, πολιτικός επιστήμονας, Πελοποννήσου 3, 153 43 Αγία Παρασκευή,

π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πίνδου 11, 15451 Νέο Ψυχικό.

Γιάννης ΜΕΤΑΞΑΣ, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Περικλέους 18, 155 61 Χολαργός.

Μαρία ΜΗ'ΤΣΟΥ, φιλόλογος, Αλατσάτων 63,122 41 Αιγάλεω.

Μαριλίζα ΜΗΤΣΟΥ', φιλόλογος, Βασ. Κωνσταντίνου 19, 151 22 Αθήνα.

Άννα ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Ερευνήτρια K.E.P.A./Ε.Ι.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/21.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Κωνσταντίνα ΜΠΑΔΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σπ. Λάμπρου 53, 453 33 Ιωάννινα.

Αλεξάνδρα ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σκουφά 75,106 80 Αθήνα.

Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, οικονομολόγος Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Σχολή Ικάρων, Αντιγόνης 4,141 22, Ν. Ηράκλειο.

Αθανασία ΜΠΑΛΤΑ, Λέκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Μαυροκορδάτου 9, 152 33 Χαλάνδρι.

Χάρης ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ, ιστορικός, Ελασιδών 22,118 54 Αθήνα.

Γιάννης ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ, ιστορικός, Ραιδεστοΰ 66, 171 22 Αθήνα.

Νικόλαος ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ, ιστορικός, Αστυπάλαιας 59, 113 64 Αθήνα.

Βασιλική ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ, φιλόλογος, Ρωμανού του Μελωδού και Αποκαύκων 21, 11471 Αθήνα.

Ιφιγένεια ΜΠΟΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, φιλόλογος, Αρρύβου 9,116 33 Αθήνα.

Ευστράτιος ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ, ιστορικός, Αρχύτα 11, 11635 Αθήνα.

Αθανάσιος ΜΠΟΧΩΤΗΣ, ιστορικός, Αλ. Παναγούλη 47, 163 43 Αθήνα.

Αίγλη ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ, ανθρωπολόγος, A, Μιχαηλίδη 19,546 40 Θεσσαλονίκη.

Γεωργία ΝΕΖΗ, εκπαιδευτικός, Πύργου 11α, 123 51 Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω.

Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Κ.Β.Ε./Ε.Ι.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

Φίλιππος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιστορικός αθλητισμού, Αρδάσης 46,176 76 Καλλιθέα.

Ανδρομάχη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, εθνολόγος, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ETBA, Κυβέλης 32-34,111 46 Αθήνα.

Ευδοκία ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ, ιστορικός. Ψαρών 25, 153 43 Αγία Παρασκευή.

Ελένη ΠΑΜΠΟΥΚΗ, ιστορικός. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιθάκης 42, 112 51 Αθήνα.

Βασίλης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής K.N.E./E.I.E., Νίκης 32, 10557 Αθήνα.

Στέφανος ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ίδρυμα Ερευνών για το παιδί, Αμαλίας 42, 105 58 Αθήνα.

Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ολυμπιάδος 25, 453 33 Ιωάννινα.

Νώντας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, φιλόλογος, Κανάρη 51, 153 43 Αγία Παρασκευή.

Γιάννης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ιστορικός, Αθαν. Πία 43, 173 42 Αθήνα.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/22.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Λυδία ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ιστορικός, Κουντουριώτου 41, 141 22 Νέο Ηράκλειο.

Λία ΠΑΠΑΔΑΚΗ, φιλόλογος. Καρυάτιδων 9, 174 55 Αθήνα.

Αναστασία ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Κουμουνδούρου 24, 153 41 Αθήνα,

Μαρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ιστορικός, Αμαλίας 3δ, 145 61 Αθήνα.

Θεόδωρος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρωτέως 1,113 64 Αθήνα.

Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιστορικός, Αιμιλιανού Γρεβενών 13, 171 24 Άνω Νέα Σμύρνη.

Παναγιώτης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δομπόλη 30, 451 10 'Ιωάννινα.

Κώστας ΠΑΠΑΝΤΩΝΩΝΟΥΛΟΣ, φιλόλογος, Σαμάρα 22,154 52 Ψυχικό.

Λήδα ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ιστορικός, Βατάτζη 61,114 73 Αθήνα,

Αγγελική ΠΑΣΣΙΑ, φιλόλογος, Νεόφρονος 8,161 21 Αθήνα.

Γεράσιμος ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ηλία Ζερβού 13,281 00 'Αργοστόλι.

Στέφανος ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Καψάλη 3,106 74 Αθήνα,

Αργύρης ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Σόλωνος 89, 542 48 Θεσσαλονίκη,

Κωνσταντίνος ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Αλκιβιάδου 128,185 35 Πειραιάς.

Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δομπόλη 30, 451 10 Ιωάννινα.

Πόπη ΠΟΛΕΜΗ, ιστορικός, Πατριάρχου Στεργίου 20, 114 71 Αθήνα,

Ράνια ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ, φιλόλογος. Ερευνήτρια K.N.E./E.I.E., Άνθειας 2,145 65 Εκάλη.

Πέτρος ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, παιδοψυχίατρος, Ευριπίδου 6β, 152 35 Αθήνα.

Αννίτα ΠΡΑΣΣΑ, ιστορικός. Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Μαγνησίας, Γαμβέτα 12,382 21 Βόλος.

Μαρία ΡΕΠΟΥΣΗ, ιστορικός, Ήβης Αθανασιάδου 4, 175 62 Π. Φάληρο.

Μιχάλης ΡΗΓΙΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μυστρά 14,114 75 Αθήνα.

Γιάννης ΣΑΪΤΑΣ, αρχιτέκτονας, εθνολόγος, Ήρωνος 6, 116 35 Αθήνα.

Ζιζή ΣΑΛΙΜΠΑ, ιστορικός, Θαν. Σιώκου 9, 153 41 Αγία Παρασκευή.

Μαριέττα ΣΕΡΒΟΥ, ιστορικός, Οδυσσέως 45, 166 73 Άνω Βούλα.

Αλόη ΣΙΔΕΡΗ, φιλόλογος, Αστυδάμαντος 7-9,116 34 Αθήνα.

Μαρία ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, ιστορικός, Συνεσίου Κυρήνης 20-22, 114 71 Αθήνα.

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/23.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Δημήτρης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, φιλόλογος. Αγίου Φανουρίου 25-27,116 33 Αθήνα.

Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Διευθυντής Ερευνών στο K.N.E./Ε.Ι.Ε., Ανακρέοντος 24,162 31 Αθήνα,

Ελεωνόρα ΣΚΟΥΤΕΡΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, κοινωνική ανθρωπολόγος. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη.

Χρήστος ΣΟΛΔΑΤΟΣ, φιλόλογος, Σοφοκλέους 33,176 71 Καλλιθέα,

Ιωσήφ ΣΟΛΟΜΩΝ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 'Αγγέλου Βλάχου 10,105 56 Αθήνα.

Κώστας ΣΟΦΙΑΝΟΣ, δικηγόρος, Δημοχάρους 29,115 21 Αθήνα.

Μαρία ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ιστορικός, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 14, 106 72 Αθήνα.

Πηνελόπη ΣΤΑΘΗ, ιστορικός. Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Κρυστάλλη 95, 162 31 Αθήνα,

Γιώτα ΤΖΙΒΑΡΑ-ΚΑΡΥΔΗ, Μονής Σέλτσου 5, 111 43 Αθήνα,

Ειρήνη ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ, κοινωνική ανθρωπολόγος, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Ειρήνης 38, 185 47 Ν, Φάληρο.

Κατερίνα ΤΡΙΜΗ-ΚΥΡΟΥ, ιστορικός, Μαρκορά 41, 111 41 Αθήνα,

Λύντια ΤΡΙΧΑ, νομικός, ιστορικός, Βασ, Παύλου 25, 154 52 Π. Ψυχικό.

Κωνσταντίνος ΤΣΙΑΝΤΗΣ, ιστορικός, Καρτάλη 7, 115 28 Αθήνα.

Φανή-Μαρία ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, Επιμελήτρια Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, 106 74 Αθήνα.

Κωνσταντίνος ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, ιστορικός. Ερευνητής K.B.E./Ε.Ι.Ε., Νικαίας 61,171 22 Νέα Σμύρνη.

Στέριος ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ρήγα Φεραίου 47, 161 22 Καισαριανή,

Αγγελική ΦΕΝΕΡΛΗ, ιστορικός. Νίκης 32,105 57 Αθήνα,

Ευτυχία ΦΙΩΤΑΚΗ, νηπιαγωγός, Πυθαγόρα 28, 153 44 Κάντζα Αττικής.

Νικόλαος ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, φιλόλογος, Γ. Μαριδάκη 7,111 43 Αθήνα.

Ελένη ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, ιστορικός, ειδικός επιστήμονας Πανεπιστημίου Κρήτης, Τροίας 3,171 21 Νέα Σμύρνη.

Άννα ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηπίτου 21, 105 57 Αθήνα.

Μαρία-Χριστίνα ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Ερευνήτρια K.N.E./E.I.E., Πήγασου 13, 15452 π. Ψυχικό,

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/24.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Στέλιος ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βεργίνας 88,851 00 Ρόδος.

Θανάσης ΧΡΗΣΤΟΥ, Ιστορικός, Αμισού 28, 111 42 Αθήνα.

Γεώργιος ΧΩΡΑΣ, θεολόγος, Αλ. Ραγκαβή 42,114 74 Αθήνα.

Bernard VERNIER, Professeur à Γ Université de Lyon I, 4, rue Castex, 75004 Paris.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/25.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

Εναρκτήρια Συνεδρία 

Πέμπτη 17 Απριλίου 1997

Πρωινή συνεδρία Πρόεδρος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/26.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/27.gif&w=600&h=91533. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΣΦΗΚΑΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

Έχουν περάσει ήδη 14 χρόνια από τότε που η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας. Ένα έργο που, αναγνωρισμένο πλέον με τα αυστηρότερα κριτήρια από Έλληνες και ξένους, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα 80 έρευνες - έργα υποδομής, που συγκεντρώνουν διαρκώς όλο και περισσότερες παραπομπές, γεγονός που αποτελεί έγκυρη απόδειξη της επιστημονικής τους αξίας.

Το έργο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας αναγκαίας προσπάθειας για την έρευνα και μελέτη του ιστορικού χάρτη της νεολαίας, ως μιας μεταβαλλόμενης κοινωνικά κατηγορίας. Μιας προσπάθειας που εμπλουτίζει τόσο τη γνώση μας όσο και τη συνείδηση μας.

Η ανίχνευση της πορείας της νεολαίας μέσα στο χρόνο, χρησιμεύει παράλληλα και για την αναζήτηση μιας σύγχρονης απάντησης στα προβλήματα και τις ανάγκες των νέων της εποχής μας. Των νέων, που ως αποδέκτες των αντιφάσεων και αντινομιών της εποχής μας, νιώθουν πιο αισιόδοξοι και σίγουροι όταν το ιστορικό νήμα είναι ορατό και ευδιάκριτο. Γιατί γνωρίζοντας το παρελθόν ορίζουν ευκολότερα το παρόν και σχεδιάζουν καλύτερα το μέλλον.

Το Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας:

- καλύπτει περιοχές της Ιστορίας που δεν είχαν απασχολήσει συστηματικά τους μελετητές, ενώ η νέα γενιά ήταν απούσα από την κοινωνιολογική και ιστορική έρευνα·

- συμβάλλει στην ενίσχυση των ιστορικών σπουδών στη χώρα μας και καλλιεργεί ένα γόνιμο έδαφος διεπιστημονικού διαλόγου, αφού οι μελετητές δεν προέρχονται αναγκαστικά από το χώρο της Ιστορίας αλλά επίσης από το χώρο των κοινωνικών επιστημών

- επιχειρεί τη συγκρότηση της ιστορικής ταυτότητας της νεολαίας, διαγράφοντας την πορεία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, όπως αυτή διαφοροποιείται

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/51/gif/28.gif&w=600&h=915 33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

και εξελίσσεται μέσα από την αλλαγή συμπεριφορών, αξιών, ηθικών κωδίκων, ιδεολογιών.

Η προσφορά του ΙΑΕΝ είναι αναμφισβήτητα πολύπλευρη. Είναι σημαντικό για εμάς να επισημάνουμε μία διάσταση της. Αυτή που ορίζεται από την εμπιστοσύνη που η Γραμματεία μας δείχνει προς τους νέους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς, που θέλουν να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν έξω από τα καθιερωμένα σχήματα. Μέσα σε ένα κλίμα επιστημονικής ελευθερίας, χωρίς κανενός είδους παρεμβάσεις, το έργο του ΙΑΕΝ διέπεται από πνεύμα πάντα ανοιχτό στο διάλογο, πάντα ανοιχτό στην αδογμάτιστη επιστημονική έρευνα, που επιζητεί πολλές φορές να αμφισβητήσει ακόμα και τις δικές της κατακτήσεις και βεβαιότητες.

Οι επιστήμονες που αποτελούν την επιτροπή του ΙΑΕΝ, με συνέπεια, αξιοσύνη και επιστημονική προσφορά υψηλού επιπέδου, δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες γέννησης ενός νέου επιστημονικού πληθυσμού που δημιούργησε σημαντικά έργα υποδομής. Μια σειρά πολύτιμων βιβλίων, που κτίζουν μια γερή βάση τεκμηρίωσης για την ιστορία της νεότητας στη νεότερη Ελλάδα, θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση του επιστημονικού κόσμου αποτελώντας μια ανεκτίμητη πηγή για τις επόμενες εργασίες.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας για την αφοσίωση της σε μια κοινή υπόθεση και τη μεγάλη της προσφορά.

Καλωσορίζοντας τους εισηγητές και συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πιστεύοντας ότι και αυτό το Συμπόσιο θα είναι εξίσου αποδοτικό με τα προηγούμενα και θα μας φέρει πιο κοντά στο σκοπό μας, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Σελ. 28
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 9
  33. Πρακτικά Συμποσίου, Χρόνοι

  PROGRAMME DU COLLOQUE 

  JEUDI 17 AVRIL 9.00 Accueil des congressistes.

  9.30 Allocutions:

  — Petros SFIKAKIS, Secrétaire Général à la Jeunesse.

  — Vassilis PANAYOTOPOULOS, Directeur du Centre de Recherches Néohelléniques de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique.

  ——Triantafyllos SKLAVENITIS, Représentant du Comité des Archives Historiques de la Jeunesse Grecque auprès du Secrétariat Général à la Jeunesse.

  SÉANCE DU MATIN

  LES MÉCANISMES DE L'ÉDUCATION

  Président: Triantafyllos SKLAVENITIS

  10.00 Giannis KOKKONAS, Jours, semaines et années scolaires des élèves de l'École Centrale (1830-1834).

  10.15 Angéliki FENERLI, Le vieux maître et ses élèves. Les premiers pas de la gravure à l'École Polytechnique (1843-1864).

  10.30 Constantina ZORBALA, Étudiants grecs en Allemagne au 19ème s.

  10.45 Vangélis KARAMANOLAKIS, L'enseignement de l'histoire à l'Université d'Athènes (19ème siècle): le temps des cours et le temps des séminaires.

  11.OO Discussion.

  12.00 Pause.

  PRÉSENTATION DES RÉCENTES PUBLICATIONS DES AHJN PAR LEURS AUTEURS

  12.30 Anna ANGÊLOPOULOU -Aegli BROUSKOU, Catalogue raisonné des contes grecs: types et versions AT 7OO-749 (Archives Georges A. Mégas, Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995.

  12.40 Vassiliki ΒΟΒΟU-SΤΑΜΑΤΙ, Gli statuti dell'Assoziazione (Nazione) degli studenti greci dell'Università di Padova (XVII-XVIII sec.), 1995.

  12.50 Maria KORASSIDOU, Les misérables d'Athènes et leurs thérapeutes. Pauvreté et philanthropie dans la capitale grecque au XIXe siècle, 1995.

  13.00 Michalis RIGINOS, Formes de travail enfantin dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (1870-194O), 1995.

  13.10 Lia ΡΑΡΑDΑΚΙ, L'archétype de l'éphèbe et le mouvement Delphique d'Angélos Sikélianos, 1995.

  13.3O Distribution des éditions aux participants.