Συγγραφέας:Λάππας, Κώστας
 
Τίτλος:Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:39
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2004
 
Σελίδες:743
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αι.
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται δύο κυρίως ζητήματα της ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στον 19ο αιώνα: πρώτον το θεσμικό του πλαίσιο και η οργάνωση των σπουδών και δεύτερον η συγκρότηση του φοιτητικού σώματος και η παρουσία των φοιτητών στην πανεπιστημιακή και εξωπανεπιστημιακή ζωή. Ειδικότερα εξετάζονται, μετά από μια σύντομη αναδρομή στην «προϊστορία» του Πανεπιστημίου, οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα στα χρόνια 1834-1837• τα αλλεπάλληλα σχέδια για την ίδρυση Πανεπιστημίου, ο πανεπιστημιακός Κανονισμός του 1837 με βάση τον οποίο λειτούργησε το ίδρυμα ως το 1911 και οι σχέσεις του με την αντίστοιχη γερμανική πανεπιστημιακή νομοθεσία• η θεσμική οργάνωση του Πανεπιστημίου, τα ιδεολογήματα γύρω από την αποστολή του, η συγκρότηση του διδακτικού προσωπικού, οι δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου του Πανεπιστημίου και οι αποτυχημένες προσπάθειες που γίνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα για τη μεταρρύθμιση του ιδρυτικού Κανονισμού του. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στους φοιτητές : στον τρόπο οργάνωσης των σπουδών τους, τους Οδηγούς σπουδών, τις διπλωματικές εξετάσεις, τα εκπαιδευτικά τέλη και άλλα συναφή θέματα, με έμφαση στις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το όλο σύστημα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.54 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 707-726 από: 746
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/707.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Η. C. Hansen, πρόσοψη του Πανεπιστημίου, 1842. Υδατογραφία. Ακαδημία Καλών Τεχνών Κοπεγχάγης. Δημοσίευση: Αθήνα 18181853. Έργα Δανών καλλιτεχνών, μελέτη και σχόλια Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 1985,

σ. 33 673

2. Πρόσοψη του Πανεπιστημίου, αρχές 20ού αί. Επιστολικό δελτάριο. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) 673

3. Το παλιό Πανεπιστήμιο. Η οικία Σταματίου Κλεάνθη στην Πλάκα, όπου στεγάστηκε αρχικά το Πανεπιστήμιο. Χαρακτικό, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Δημοσίευση: Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Μελέτη Ιστορική και φιλολογική, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987 674

4. Σχέδιο διατάγματος για την ίδρυση τριών σχολών (Θεολογίας, Νομικής και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Φιλολογίας), 22 Ίουλίου/3 Αύγουστου 1835. Η πρώτη σελίδα. ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ, θυρ. 1,

φάκ. 2,έγγρ.3 675

5. Σχέδιο διατάγματος για τη σύσταση Φιλολογικού Σχολείου με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Ασώπιο, 27 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1835.

ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ, θυρ. 1, φάκ. 2, έγγρ .5 676

6. Το διάταγμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου, 22 Απριλίου 1837. Μονόφυλλο. Δημοσίευση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατόν πενήντα χρόνια, 1837-1937, Κατάλογος έκθεσης ενθυμη

μάτων, Αθήνα 1987, σ. 31 677

7. Μητρώο φοιτητών του Πανεπιστημίου. Εγγραφές φοιτητών κατά το

πρώτο πανεπιστημιακό έτος (1837-38). Πανεπιστήμιο Αθηνών 678

8. Πρόγραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 1837-38. Δημοσίευση : Πίναξ των εν τω Β. Όθωνείω Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από πρώτης Οκτωβρίου 1837 μέχρι του Πάσχα 1838 παραδοθησομένων μαθημάτων,

Αθήνα 1837, σ. 14-15 679

9. «Εισιτήριον» του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού, φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής (23 Οκτωβρίου 1846). ΓΑΚ, Μικρές Συλλογές, Κ 21 680

10. «Εισιτήριον» του Βασιλείου Δούκα, φοιτητή της Νομικής Σχολής (23 Σεπτεμβρίου 1853). Δημοσίευση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατόν πενήντα χρόνια, 1837-1937, ό.π., σ. 91 680

11. Αποδείξεις ακροάσεως μαθημάτων διαφόρων καθηγητών της Φιλοσοφικής

Σελ. 707
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/708.gif&w=600&h=915

φικής Σχολής από τον Μαρίνο Παπαδόπουλο Βρετό κατά το πανεπιστημιακό έτος 1847-48. Η πρώτη σελίδα. ΓΑΚ, Μικρές Συλλογές, Κ 21 681

12. Πιστοποιητικό εγγραφής στην Ιατρική Σχολή του φοιτητή Αλέξανδρου Κ. Ρεμπότη (22 Οκτωβρίου 1863) και ανανέωσης της εγγραφής του για τα πανεπιστημιακά έτη 1864-65 εως 1867-68. Δίφυλλο μεγάλου σχήματος. Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Πανεπιστημιακό έτος 1868-69, φάκ. 3.6 682

13. Έκκληση της «Επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Έλλην. Πανεπιστημίου Επιτροπής» προς τους Έλληνες και φιλέλληνες, 25 Φεβρουαρίου 1839. Μονόφυλλο. Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου 683

14. Κατάλογος συνδρομητών από την Κωνσταντινούπολη για την ανέγερση του Πανεπιστημίου, Μάρτιος 1840. Η πρώτη σελίδα. Αρχείο Υπουργείου των Έξωτερικών/1840, Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, Διάφορα 684

15. Μητρώο διπλωματούχων του Πανεπιστημίου. Οι πρώτοι διδάκτορες της Νομικής Σχολής (1846-1853). Λόγος εκφωνηθείς τη ιστ' Οκτωβρίου 1866 υπό Μιλτιάδου Βενιζέλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν..., μέρος Β',

Πίνακες, Αθήνα 1867, Πίν. Λ 685

16. Δημόσια «καθομολόγησις» των διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής κατά την αναγόρευσή τους, 16 Ιανουαρίου 1869. Μονόφυλλο. Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Πανεπιστημιακό έτος 1868-69, φάκ. 3, υποφ. 3.6 686

17. Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής του Ιωάννη Γ. Δυοβουνιώτη, 12 Ιουνίου 1858, με αφιέρωση στη Μαργαρίτα Σοφ. Οικονόμου.

Αρχείο Οικονόμων, ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών, φάκ. XII, αρ. 175 687

18. Αποφοιτήριο του φοιτητή της Ιατρικής Σχολής Αντωνίου Γ. Λογοθέτη, 3 Ιουλίου 1859. Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Πανεπιστημιακό έτος 1859-60, φάκ. 3.6 688

19. Σελίδα τίτλου του φυλλαδίου : Οδηγίαι προς τους φοιτητάς (1838) 689

20. Σελίδα τίτλου του φυλλαδίου : Οδηγός των φοιτητών (1857) 689

21. Διαμαρτυρία φοιτητών και ακροατών του Θεόδωρου Μανούση, καθηγητή της γενικής ιστορίας, στην Πρυτανεία για την αποβολή από το Πανεπιστήμιο του Περικλή Ζαχόπουλου, λόγω της συμμετοχής του στα Μανούσεια (9 Φεβρουαρίου 1848). Υπογράφεται από 62 φοιτητές. Η πρώτη και η δεύτερη σελίδα. Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Πανεπιστημιακό έτος 1848-49, φάκ. 3.6 690

22-23. Η πρώτη σελίδα από τον Κανονισμό της Λέσχης των Φοιτητών, που υποβλήθηκε στη Διοικητική Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς (2 Δεκεμβρίου 1859) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, και διαβιβαστικό προς το υπουργείο Εσωτερικών (7 Δεκεμβρίου 1859). ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ, θυρ. 63 691

24. Εφημερίδα Φοιτητής, αρ. φύλλ. 2, 5 Ιουλίου 1869. Κυκλοφόρησε από

τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο του 1869 692

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/709.gif&w=600&h=915

25. Εφημερίδα Εθνική Ελπίς, αρ. φύλλ. 3, 23 Αυγούστου 1892. Κυκλοφόρησε από τον Αύγουστο ως τον Σεπτέμβριο του 1892 693

26. Εφημερίδα Πανεπιστήμιον, αρ. φύλλ. 5, 16 Σεπτεμβρίου 1892. Κυκλοφόρησε από τον Σεπτέμβριο ως τον Οκτώβριο του 1892 694

27. Σελίδα τίτλου του Εσωτερικού Κανονισμού της Πανεπιστημιακής Φάλαγγος (1876) 695

28. Σελίδα τίτλου του Στρατιωτικού Κανονισμού της Πανεπιστημιακής Φάλαγγος (1876) 695

29. Σελίδα τίτλου του φυλλαδίου του Γ. Αντωνόπουλου, Περί στρατιωτικής αγωγής (1881) 696

30. Σελίδα τίτλου του Κανονισμού του Αρχαϊκού Φοιτητικού Συλλόγου (1892) 696 31-32. Παλαιός και νέος φοιτητής, 1896. Σκίτσα Αιμ. Προσαλέντη. Δημοσίευση : Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896. Πανελλήνιον εικονογραφημένον λεύκωμα, εκδ. Καταστήματα «Ακροπόλεως» Β. Ταβριηλίδη , Αθήνα 1896, σ. 200-201 697

33. Φωτογραφία φοιτητών της Νομικής Σχολής με αφιέρωση στον καθηγητή τους Νικόλαο Σαρίπολο (30 Οκτωβρίου 1866). Αλμπουμίνα. Αποδίδεται στους Φ. Μαργαρίτη και I. Κωνσταντίνου. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Δημοσίευση: Άλκης Ξανθάκης, Φίλιππος Μαργαρίτης, ο

πρώτος Έλληνας φωτογράφος, Αθήνα 1990, αρ. 50 698

34. Φωτογραφία φοιτητών στη δεκαετία του 1870. Αλμπουμίνα του Πέτρου Μωραΐτη. Στην πάνω σειρά, εκτός από αριστερά ο Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης, φοιτητής της Νομικής Σχολής στα χρόνια 1872-1877. ΕΛΙΑ. Δημοσίευση: Διονύσης Φωτόπουλος, Το ενδυμα στην Αθήνα στο

γύρισμα του 19ου αιώνα, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1999, σ. 341 699

35. Φωτογραφία φοιτητών στη δεκαετία του 1880. Από αριστερά, ο Αγησίλαος Αρτέμης, ο Γεώργιος Βαλαβάνης, ο Ιωάννης Αρσένης, ο Περικλής Ραυτόπουλος, ο Πέτρος Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας) και ο Νικόλαος Σταματέλος, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο μεταξύ 1881 και 1889. Καθιστός στο κέντρο ο Θεόδωρος Βελλιανίτης. Δημοσίευση: Παύλου Νιρβάνα, Τα Άπαντα, εκδ. Γ. Βαλέτας, τ. Γ', Αθήνα, Εκδ.

Οίκος Χρ. Γιοβάνη, 1968, σ. 378 700

36. Φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής, 1896. Στη δεύτερη σειρά, στο κέντρο, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Σπυρίδων Μαγγίνας. Δημοσίευση: Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896,

ό.π., σ. 191 701

37. Αναγνωστήριο φοιτητών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, 1896. Δημοσίευση : Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896 , ό.π., σ.

213 701

38. Το κατάστημα της φοιτητικής Λέσχης, 1896. Δημοσίευση: Η Ελλάς

κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896, ό.π., σ. 210 702

39. Αίθουσα της φοιτητικής Λέσχης, 1896. Δημοσίευση : Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896, ό.π., σ. 211 702

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/710.gif&w=600&h=915

40. Φωτογραφία καθηγητών και φοιτητών του φυσικού και μαθηματικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, 1900. Στη δεύτερη σειρά, τρίτος από αριστερά ο καθηγητής Κων. Μητσόπουλος και αριστερά του οι καθηγητές Αναστάσιος Χρηστομάνος, Τιμολέων Αργυρόπουλος, Νικόλαος Αποστολίδης, Σπυρίδων Μηλιαράκης. Δημοσίευση: Ιω. Δ. Κανδήλης, Οι θεμελιωταί των φυσικών επιστημών στη νεώτερη Ελλάδα

και η εποχή τους, Αθήνα 1976, πριν από τη σ. 17 703

41. Φωτογραφία καθηγητών και φοιτητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 1905. Στην πρώτη σειρά καθιστοί ο καθηγητής Αναστάσιος Χρηστομάνος στο κέντρο και αριστερά του οι καθηγητές Τιμολέων Αργυρόπουλος και Δημήτριος Αιγινίτης. Δημοσίευση: Ιω. Δ. Κανδήλης, ό.π. 704

Σελ. 710
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/711.gif&w=600&h=915

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 711
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/712.gif&w=600&h=915

Δεν ευρετηριάζονται λέξεις που απαντούν πολύ συχνά στο κείμενο, όπως Ελλάδα, μαθήματα (με εξαίρεση τα γενικά μαθήματα), σχολές. Στο λήμμα Πανεπιστήμιο συγκεντρώνονται επιλεκτικά ορισμένα από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Τα ξένα Πανεπιστήμια ευρετηριάζονται στους τόπους όπου ανήκουν το ίδιο και τα διάφορα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σελ. 712
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/713.gif&w=600&h=915

Αβέρωφ Γεώργιος 126 Αγγελόπουλος Γεώργιος 582, 636 Αγγλία, Αγγλοι 29,43,313,339, 376,435, 473, 579' Πανεπιστήμια 115. Βλ. και Μεγάλη Βρετανία αγγλικό κόμμα 117, 118, 119, 470, 471,

479· των Μπαρλαίων 483 Άγιος Ισίδωρος, ναός στον Λυκαβηττό 512 Αγυιάς επαρχία 643 Αδριανούπολη 337' Γυμνάσιο 350 Αδριανούπολης βιλαέτι, σαντζάκι 314,337 Αθανασιάδης Γ. 471 Αθανάσιος Πάριος 27 Αθήνα 71, 75,81, 112, 125, 142, 149, 181, 204, 207, 243, 249, 309, 311, 320, 330, 384, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 422, 423, 456, 461, 468, 496, 501, 503, 512, 514, 524, 555, 556, 580, 581, 589, 590, 591, 607, 610, 622· αρχαία Αθήνα 64· Αρσάκειο 252, 253, 254· Βαρβάκειο 579· Γυμνάσια 52,78,182,322,323,341, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 390, 391 Αιγαίου νησιά 128, 313, 333, 338, 352,

353,354,376,381,405,610 Αιγιαλείας επαρχία 321, 375, 641 Αίγινα 48, 597· Κεντρικό Σχολείο 37, 47,

48- Ορφανοτροφείο 37, 47, 48, 61 Αιγίνης επαρχία 642 Αιγινήτεια 496, 497 Αιγινίτης Δημήτριος 639, 704 Αιγινίτης Διονύσιος 281, 496, 497, 637 Αίγιο 320, 321· Γυμνάσιο 349 Αίγυπτος, Αιγύπτιοι 104, 110, 230, 313,

338,339,376,381,478 «Αι Μούσαι»· βλ. σύλλογοι Αίμου χερσόνησος 346, 449,602 «αιώνιος φοιτητής» 373-374 Ακαδημαϊκή Λέσχη· βλ. φοιτητική λέσχη Ακαδημία 26,30,34,42,45,46,63,64,65,

66,82,84,105, 123,208 Ακαδημία (ονομασία σχολείων) 27 Ακαδημία του Πλάτωνα 62, 63,100

Ακαρνανία 309

Ακαρνανίας-Αιτωλίας νομός 318, 319,

320, 322, 324, 353, 358, 642 ακροατές Πανεπιστημίου 180-184, 189,

203,339,342 Ακρόπολη Αθηνών 62,99,124, 125 Αλαμανής Χ. 597 Αλάτσατα 337 Αλβανοί 340, 346 Αλεξάνδρεια 107, 339 Αλή πασάς 566 Αλμυρού επαρχία 643 Αμαλία, βασίλισσα 528 Αμερική 313,339,376 Άμφισσας Γυμνάσιο 349· Ελληνικό σχολείο 52

Αναγνωστάκης Ανδρέας 637 αναρχικοί 605 Αναστασίου Παυλής 506 Ανατολή 33, 103, 104, 123, 127, 128, 131, 177, 188, 345, 379, 446, 489, 490, 493, 524,530,556,563,576 ανατολικό ζήτημα 560 Άνδρος 182, 591- Ελληνικό σχολείο 52·

Ορφανοτροφείο Καΐρη 146,182 Άνδρου επαρχία 325, 642 ανεργία διπλωματούχων Πανεπιστημίου

443,623 ανθρωπιστές 51 Άννινος Λ. 498 Ανσέλμος Α. Μ. 143

Αντιβασιλεία 41,42,44,46,47,48, 50, 52,

53, 57, 63,64,65, 70, 71, 72, 74, 479 Αντιγόνη του Σοφοκλή 625

αντιδιαφωτιστική ιδεολογία 487 Αντωνιάδης Αντ. 443 Αντωνίου Δαυίδ 517

Αντωνόπουλος Γεώργιος I. 572, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 596, 597,600,601,619 Αντωνόπουλος Σ. 262 Αξελός Κων. 78

Σελ. 713
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/714.gif&w=600&h=915

«απεργία» φοιτητών 610,614 Αποστολίδης Μισαήλ 73 , 78, 100, 101, 102,104,118,135,143,203,259,471, 478,479,635 Αποστολίδης Νικόλαος 639, 703 Αποστολίδης Πέτρος (Π. Νιρβάνας) 700 Αργολίδος-Κορινθίας νομός 318,319,320,

321,322,323,324,353,641 Αργός 555· Ακαδημία 35, 36 Αργοστολίου Γυμνάσιο 349 Αργούς επαρχία 641 Αργυρόκαστρο 336

Αργυροκάστρου καζάς 336' σαντζάκι 314,

335,336 Αργυρόπουλος Λουκάς 143 Αργυρόπουλος Περικλής 73, 78, 93, 115, 118, 120, 148, 151, 157, 169, 191, 192, 213, 229, 261, 262, 272, 368, 442, 460, 461,490,507,548,635 Αργυρόπουλος Περ. Περ. 506, 507, 508 Αργυρόπουλος Τιμολέων 639, 703, 704 Άρειος Πάγος 159 Αρεταίος Θεόδωρος 535, 558, 637 Αρκαδίας νομός 318, 319, 320, 321, 323,

324.353.375.384.641 Αρματωλός, έργο του Γρηγ. Σταυρίδη 343 Αρσένης Ιωάννης 700

Άρτα 243· Γυμνάσιο 349· καζάς 336· νομός 312, 313, 315, 316,317,319,643 Αρτέμης Αγησίλαος 700 «Αρχαϊκός Φοιτητικός Σύλλογος»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Ασία, Ασιανοί 103,104,129, 256, 346,489 «Άσκληπιάδης»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Αστεροσκοπείο 111, 141 Αστυκλινική 141

άσυλο Πανεπιστημίου· βλ. πανεπιστημιακό άσυλο Ασώπιος Ειρηναίος 394, 471, 472 Ασώπιος Κωνσταντίνος 74, 75, 118, 181, 147, 167, 168,260,261,394,471,472, 484,546,548,638,676 Αττικής επαρχία 320, 358,642 Αττικής-Βοιωτίας νομός 318 , 319 , 320,

322.323.324.353.642 Αυλώνα 336

Αυστρία 87, 96, 150, 339, 435, 436, 437,

488,512· Πανεπιστήμια 152 Αυστροουγγαρία 110, 313, 339, 376, 434, 435

Αφεντούλης Θεόδωρος 495,572,574,580,

582,584,637 Αφθονίδης Κωνσταντίνος 92 Αχαΐας-Ήλιδος νομός 318, 319, 320, 321,

322,323,324,353,375,641 Αχρίδα 336, 342, 343

Academiae 25

Anselm Α. Μ.· βλ. Άνσέλμος Armansperg Joseph von 41, 53, 70, 71, 72,

78, 82, 83, 88, 146 Association générale des étudiants de Paris 603

Βάγιας Ξενοφών 506

Βακαλόπουλος Γ. 545

Βακαλόπουλος Γ. Α. 263

Βαλαβάνης Γεώργιος 700

Βαλασόπουλος I. 263

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 126, 374, 569

Βαλαωρίτης Ιωάννης 699

Βάλβης Σταμ. 594, 595

Βαλκάνια, Βαλκάνιοι 128, 334, 339, 340,

341,345,346,556,610 Βάλτου επαρχία 322,642 Βάμβας Νεόφυτος 36 , 74 , 78, 100, 102, 105,109,118,144,168,191,259,260, 348,461,469,471,472,638 Βαμπάς Αρ. 160 Βαρβίας Ιω. 506 Βαρδαλάχος Κων. 348 Βαρδουνιώτης Λημ. 553, 555 Βάρνα, Βαρναίος 112, 242, 314, 337, 589 Βαρύκας Ιωάννης 243· κληροδότημα 243, 247

Βάσης Σπυρίδων 639 Βασιάδης Ηρ. 130 Βασιλειάδης Νικόλαος 342 Βασιλειάδης Σπυρίδων 457 Βαυαρία, Βαυαροί 41, 42, 47, 50, 64, 71, 77, 79,83,94,95,96,365,458· εκπαιδευτική νομοθεσία 42, 49, 53,83, 86 Βάφας Γεώργιος 637 Βελβενδός 336

Σελ. 714
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/715.gif&w=600&h=915

Βέλγιο 434,435,437,444

Βελιανίτης I. 471

Βελλιανίτης Θεόδωρος 700

Βελιγραδίου Πανεπιστήμιο 345,603

Βελίνης Μιλτιάδης 600

Βεναζής Σωτ. 598

Βενετοκρατία 28, 29, 379

Βενθύλος Ιωάννης 46, 135, 168,638

Βενιαμίν Καρρέ [Λέσβιος] 36

Βενιζέλος Αλέξανδρος 135, 168, 191, 270,

442,465,638 Βενιζέλος Μιλτιάδης 637 Βεράτι 336· βλ. και Μπερατίου σαντζάκι Βέρβης Ευθ. 342,343 Βερναρδάκης Γρηγόριος 639 Βερναρδάκης Δημήτριος 130, 446 , 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 558, 595, 624,638 Βέροια 336

Βερολίνο 488- Πανεπιστήμιο 57, 58 Βερροιώτης Ευστάθιος Θ. 580, 591 Βηρυττός 130

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 111,141

Βιέννη 106, 107,239,339,341,476,488

Βιζυηνός Γεώργιος 418, 457

Βίμπος Θεόκλητος 635

Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία του

Όθωνα Ρουσόπουλου 439, 448 Βιτάλης Γ. 213,514,521 Βιτσάρης Αντώνιος 637 Βιτώλια 336' Γυμνάσιο 350. Βλ. και Μοναστηρίου βιλαέτι Βλακ Ιάκωβος 143 Βλαχία, Βλάχοι 81, 112,128, 341 Βλάχος Άγγελος 457 Βλάχος Γεώργιος 213, 520 Βλάχος Σ. 156 Βλαχούτση οίκημα 99 Βόλος 244· Γυμνάσιο 349 Βόλου επαρχία 332, 643 Βολταίρος 461

Βονίτσης-Ξηρομέρου επαρχία 322,642 Βόννης Πανεπιστήμιο 134, 407 Βοτανικός Κήπος 111,141 Βουκουρέστι 107,339- Πανεπιστήμιο 345 Βούλγαρης Δημ. 157, 263, 533, 566, 578· κυβερνήσεις 263, 497, 566, 567

Βουλγαρία, Βούλγαροι 129,340,341,342,

343,344,345,346 Βουλγαρική Εξαρχία 334, 556 βουλευτές Πανεπιστημίου 115-122 Βουλπιώτης Δημήτριος 520, 521 Βούρης Γεώργιος 143, 466,638 Βούρος Ιωάννης 143, 191, 442,636 Βουσάκης Κωνσταντίνος 136 , 208 , 532,

535,582,595,637 Βουτσινάς Ιωάννης 112· Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός 112, 457 Βραΐλα 107,339 Βράνδης· βλ. Brandis Βρατσάνος Δημοσθ. 506,507,508,527,536 Βρεφοκομείο 141 Βρουσσαίος 278 Βρούτος Γ. 126 Βυζαντινός Γ. 596, 598 Βυζάντιο 524· βυζαντινό κράτος 113 Βυζάντιος Αλέξ. 457, 514, 525 Βυζάντιος Σκαρλάτος Δ. 51,205,406,481, 494

Baird Henry M. 183,205 Balabanov· βλ. Μπαλαμπάνης Bavière 68· βλ. και Βαυαρία Bérard V. 369 Black J.· Βλ. Βλάκ Blanc Louis* βλ. Μπλάν Λουΐ Brandis Christian August 90, 105, 259 Broussais F.J.V.· βλ. Βρουσσαίος Buel, μισσιονάριος 478 Burschenschaften, φοιτητικά σωματεία (Γερμανία) 87, 604

Γαβριηλίδης Βλάσης 623 Γαζέπης Γεώργιος 637 Γαζής Άνθιμος 34, 35,36 Γαλανίδης Αντώνιος 506 Γαλανός Δ. 105

Γαλάτης Στέφανος 152,155, 471,636

Γαλάτσι 107,122,339

Γαλβάνης Ιούλιος 587,589,613,614,615,

616,618,619,637 Γαλβανικά 574, 587, 589,613-623, 624 Γαλλία, Γάλλοι 29, 36, 43, 80, 125, 150, 151, 152, 208, 270, 277, 284, 313, 330,

Σελ. 715
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/716.gif&w=600&h=915

339, 342, 376, 404, 434, 435, 436, 437, 438, 473, 490, 494, 512, 513, 561- baccalauréat 289· γαλλική παιδεία 50,187, 191· διαγωνισμός για την εκλογή των καθηγητών του Πανεπιστημίου 69,93, 277, 278, 279- εξετάσεις φοιτητών 286, 287, 289· μέση εκπαίδευση 440" Πανεπιστήμιο-ανώτατες σχολές 25, 65,66,67,68, 74,407,609· φοιτήτριες 308

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (Αθήνα) 124 γαλλικό κόμμα 117,118,156 Γαλλογερμανικός πόλεμος 560, 573 Γανόχωρα 337 Γαρδίκι 565 Γαριβάλδης 514, 527 Γενεύη 151· Πανεπιστήμιο 609 γενικά μαθήματα 184, 185, 186, 189, 192, 193,194,200,201,202,207,208,209, 210, 211, 217, 218, 287, 291, 469, 493, 612,623,624 Γεννάδιος Αναστάσιος 532, 535,638 Γεννάδιος Γεώργιος 36, 48, 73, 95, 105,

143,259,543,545,638 Γερακάρης Κ. 597

Γερμανία, Γερμανοί 51,106,143,150,227, 240, 243, 248, 259, 271, 272, 277, 308, 313, 339, 376, 394, 398, 434, 435, 444, 461, 478, 489, 490, 584, 605- «γερμανίζοντες» καθηγητές 285· γερμανική γλώσσα 94-95, 274" γερμανική παιδεία, σκέψη 151, 152· διδακτικά βιβλία 47· δίδακτρα 60,225· εκλογή καθηγητών Πανεπιστημίου 93, 277, 278"

εκπαιδευτικό σύστημα 27, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 58, 440· εξετάσεις φοιτητών 64· Πανεπιστήμια, πανεπιστημιακό σύστημα 32, 38, 53, 57, 58, 59, 62,65,66,67,69,70,73,84,86,87,89, 90,91,92,96,115,131,134, 139, 150, 151, 152, 154, 185, 186, 187, 188, 194, 197, 203, 207, 211, 219, 244, 253, 259, 269, 277, 283, 286, 287, 288, 293, 295, 369, 406, 407, 426, 437, 438, 442, 455· πανεπιστημιακά εγχειρίδια 216· πανεπιστημιακή φιλοσοφία 194,197, 270" προτεσταντισμός 480· τεχνικά Πανεπι

Πανεπιστήμια 441· υφηγητές 165, 166, 169, 174· φοιτητική ζωή 453,605· φοιτητικοί σύλλογοι 86-87, 604, 605' φοιτήτριες 253, 308 Γέροντας Αχιλλεύς 506 Γεροστάθη Κων. κληροδότημα 243 Γεωργαντάς Αχιλλεύς 637 Γεωργαντόπουλος 1.112" διαγωνισμός 113 Γεωργιάδης Λευκίας Αναστάσιος 100,143,

556,636 Γεωργιάδης Μ. 143 Γεώργιος βασιλόπαις 594 Γεωργίου Δαμιανός 287,636 Γίββων 479

Γιούργεβο της Ρουμανίας· Συνέδριο φοιτητών 598,602,603 Γκαρμπολά φυλακές 527, 528 Γκετίγγη· βλ. Γοτίγγη Γκολφινόπουλος Σωτ. 598,603 Γκρισβάλδε Πανεπιστήμιο 442 Γλαράκης Αρ. 121, 522, 525, 536 Γλαράκης Γεώργιος 36,135,143,260,261,

480,484 Γλήνης Γ. 528

Γορτυνίας επαρχία 321, 375, 641 Γοτίγγη (Γκετίγγη) 38· Πανεπιστήμιο 59,

90, 407,422. Βλ. και Göttingen Γούδας Αναστάσιος 463 Γουναράκης Ν. 597, 599,600,612,636 Γουτεμβέργιος 524 γραικομάνος 344 Γρεβενά 314, 336· καζάς 335 Γρηγοριάδης Ετεοκλής 506 Γρηγοριάδης Περικλής 639 Γρηγορίου Ε' ανδριάντας 126 Γύθειο 551· Γυμνάσιο 249, 355 Γυθείου επαρχία 641 γυμναστικοί σύλλογοι· βλ. σύλλογοι

Cambridge- βλ. Καίμπριτζ Πανεπιστήμιο Corps, φοιτητικά σωματεία (Γερμανία) 604 Cousin Victor 67, 277, 278

Δαμαλάς Νικόλαος 371,419,571,574,635 Δαμασκηνός Νικόλαος 198, 286,636 Δαμβέργης Αναστάσιος 639 Δαμβέργης Ιωάννης 418, 443

Σελ. 716
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/717.gif&w=600&h=915

Δανία 253,434,435 Δάσιος Σπ. 594 Δελακοβίας Νικόλαος 447 Δελβίνου καζάς 336

Δεληγιώργης Επαμεινώνδας 128,229,279, 513, 530, 531, 532, 562, 564· κυβέρνηση 566

Δεληγιώργης Λεωνίδας 513, 518, 519, 522 Δελλαπόρτας Νικόλαος 637 Δέρβος Γεώργιος 635 Δέφνερ Μιχ. 173, 174 Δηλιγιάννης Θ. 235,237,615,616" κυβέρνηση 237,263 Δηλιγιάννης Κωνσταντίνος 615,637 Δημαράς Κ. Θ.188 Δημαράς Νικόλαος 636 «δημαρχία» των Παρισίων 514 Δημητριάδης, διευθυντής της αστυνομίας

504,511 Δημητρίου Ιωάννης 506 Δημητσάνας Ελληνικό σχολείο 52" Γυμνάσιο 349 Δήμιτσας Μαργ. 441 δημοτικισμός 624, 625 Δημοτικό Θέατρο 598 Διαφωτισμός 34, 51,136, 475, 479, 487,546 δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο 60, 61, 64, 69, 70, 72, 73, 85, 94, 165, 169, 180, 181, 182, 184,220,225,227,228,229, 230,231,232,259,275,443,611" στα Δημοτικά σχολεία 49, 50, 237. Βλ. και εκπαιδευτικά τέλη Διδασκαλείο 49, 240 δικαστικοί 367, 379, 393, 415, 416, 417 δικηγορικοϊατρομανία 443 δικηγοροεπιδημία 443 δικηγόροι 123,173,221,336,367,379,392, 393, 397, 415, 416, 417, 422, 437, 443, 444,446,447 δικηγοροκρατία 443 δικηγοροπλημμύρα 443 Δοκός Γ. 116,117

Δομνάδος Κυριάκος 78,119,156,471,638 Δομοκού επαρχία 643 Δομπόλη Ιωάννη κληροδότημα 142 Δόσιος [Κων.] 78 Δόσιος Ν. (;) 73

Δούκας Βασίλειος 680

Δούκας Νεόφυτος 144, 145, 146, 348,638

Δούμας107

Δούμας Ιωάννης 513, 525 Δούναβη βιλαέτι 314 Δραγούμης Μάρκος 394 Δραγούμης Νικόλαος 394, 549 Δραγούμης Στέφανος 394 Δρακούλης Πλάτων 591, 592 Δράμας σαντζάκι 314, 337 Δροσίνης Γ. 418 Δυοβουνιώτης Ιωάννης 687 Δυρράχιο 315, 336

Δύση 29,104,127,128,326,490,493" δυτικοευρωπαϊκές χώρες 436, 437, 494" μεσαιωνική Δύση 25" Πανεπιστήμια 437 Δωδεκάνησα 338 Δωρίδος επαρχία 642

Danova Nadja 343 Delorme P. 188 Deschamps G. 224, 443

Εβραίοι 478 Εδιπίδης Θ. 506

Εθνική Ελπίς, φοιτητική εφημερίδα 607,

608,610,693 Εθνική Συνέλευση (1844) 106, 115, 116, 117, 131- Εθνική Συνέλευση (18621864)121,122,128,230,236,535,536, 537,540,542 Εθνική Τράπεζα 107

εθνοφυλακή 489, 514, 523, 533, 534, 535,

538,539,562,563,564 ειρηνοδίκες 416

Εκκλησία ελλαδική, ορθόδοξη 53, 101, 102, 334, 340, 473, 477, 478, 479, 480, 487" δυτική 473" καθολική 476 Εκκλησιαστικόν Ταμείον 53,84, 111

εκπαιδευτικά τέλη στο Πανεπιστήμιο 112, 225-237, 290, 311, 599, 606-612· στη μέση εκπαίδευση 231, 311, 610. Βλ. και δίδακτρα Ελασσόνα 314· καζάς 336 Ελβετία 253, 434,435,436 Ελευσίνα 597 Ελιέσκου Α. 603

Σελ. 717
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/718.gif&w=600&h=915

Ελλάδιος Αλέξανδρος 27 Ελληνικά Χρονικά Μεσολογγίου 32

ελληνική αρχαιότητα 31, 51, 62, 63, 100,

123,124,125,127,193,271 Ελληνική Επανάσταση του 1821 26, 28,

34, 38,96,125,145,365,498,523 «Ελληνική Εταιρία» (Παρίσι) 468 «Ελληνισμός», εθνική εταιρεία 578, 618, 619

ελληνοδιδάσκαλοι 380,399,401,403,411,

419,420,421,424,425 Ελληνομουσείον 27 ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 623 Ελμπασάν 315, 369

Έμπορος της Βενετίας, έργο του Σαίξπηρ 595

ενόρκων κατάλογοι 383, 384, 386, 387

εξετάσεις φοιτητών 217-224,283-292· αλλοδαπών φοιτητών 140,176,177,178, 346· στα γενικά μαθήματα 197, 200, 208,209,218,234,291,623· εισιτήριες/ εισαγωγικές 175, 288, 289, 290, 291, 292,444· ετήσιες/τμηματικές 187,217, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 295, 493, 585· προκαταρκτικές 291· προπαιδευτικές 291· πτυχιακές/διπλωματικές 64,69, 73,94,133,140,169,172, 184,185, 200, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 234, 283, 284, 285, 291, 292, 304, 401, 406, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 431,444, 550, 551,568,612,613,615 Εξεταστική Επιτροπή Αλλοδαπών 176,

177,178,179,346,348

επαγγελματική εκπαίδευση 438,439,440,

441,447,448

επαναστατικά κινήματα του 1848 488-494 Επιδαύρου Λιμηράς επαρχία 322,641 «Επιστημονικόν Μελετητήριον ο Αριστοτέλης» 576 Επτάνησα, Επτανήσιοι 28, 29, 30, 33, 128, 149, 176, 243, 312, 313, 315, 316, 317, 319, 324, 331, 332, 348, 349, 350, 352, 353, 356, 376, 377, 378, 379, 380, 386,405,408,427,468,591,615 Ερέτρια 338

Ερλάγγης Πανεπιστήμιο 442 Ερμιονίδος επαρχία 551

Ερμούπολη, Ερμουπολίτες 46, 78, 311, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 338, 377, 378,460. Βλ. και Σύρου Γυμνάσιο Ερρίκος Η', βασιλιάς της Αγγλίας 476 «Εστία»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Εσωτερικός Κανονισμός της Πανεπιστημιακής Φάλαγγος 567, 568,695 «Εταιρεία των Φίλων του Λαού» 595 «Εταιρεία υπέρ διδασκαλίας αρχαίων

δραμάτων» 625 «Εταιρία Φοιτητών»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Ευαγγελιακά 625 Ευαγγελίδης Μαργαρίτης 612,639 Εύβοιας νομός 319 , 320, 322 , 323, 324,

353,375,395,642 Ευρυτανίας επαρχία 642 Ευρώπη, Ευρωπαίοι 25,27,28,29,31,35, 43,44,51,60,62,80,81,95,96, 104, 108, 127, 128, 131, 148, 227, 241, 253, 256, 274, 278, 280, 309, 338, 368, 369, 381, 393, 407, 429, 432, 433, 434, 435, 440, 441, 447, 448, 476, 494, 497, 557·

επαναστατικά κινήματα του 1848 488, 489, 490, 491, 534· ευρωπαϊκός πολιτισμός 103,123,127,195· Πανεπιστήμια 25,27,28,32,38,67,115,131,145, 150,153,175,177,190, 208, 230, 235, 252, 254, 256, 273, 310, 316, 345, 346, 348, 365, 394, 416, 444, 445, 456, 603, 608,609· «πεφωτισμένη Ευρώπη» 34, 128

Ευταξίας Αθανάσιος 264, 269, 272, 293,

449,601 Ευταξίας Ιωάννης 636

École Normale Supérieure 603

Edling Roxandre 38

Erlagen· βλ. Ερλάγγης Πανεπιστήμιο

Fallmerayer J. Ph. 64, 461, 462, 556, 557

Feder Gottfried Ritter von 73, 143, 151, 635

Fichte J. G. 57

Fraas Karl Nikolaus 143, 638

France 68· βλ. και Γαλλία

Franz Johann 46, 63

Freiburg· βλ. Φρέϋπουργ Πανεπιστήμιο

Σελ. 718
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/719.gif&w=600&h=915

Frey Maximilian 83, 94

Garibaldi G.· βλ. Γαριβάλδης Gibbon Ε.· βλ. Γίββων Gladstone W. Ε. ανδριάντας 126 Goltz von der Ed. 613 Göttingen Πανεπιστήμιο 476. Βλ. και Γοτίγγη

Greifswald· βλ. Γκρισβάλδε Πανεπιστήμιο Guilford Fr. 30, 31, 32, 33 Guizot F. 49, 67

Ζαβιτσιάνος Γεώργιος 532, 639 Ζαγγογιάννης Δημήτριος 174, 639 Ζαγορά 240

Ζαγοροχώρια, Ζαγόρι, Ζαγορίσιοι 335,

336,589 Ζαΐμης Α. 105 Ζαΐμης Αλέξανδρος 394 Ζαΐμης Ασημάκης 394 Ζαΐμης Θρασύβουλος 252, 261, 262, 263,

264,270,275,286,295,394 Ζαΐμης Ιωάννης 529 Ζαΐρα, έργο του Βολταίρου 461 Ζάκυνθος 642· νομός 319 , 320 , 321, 324, 331, 332, 378, 614, 642· σχολεία 178, 349,350 Ζάππειο 595

Ζαχόπουλος Περ. 471, 484, 485, 690

Ζερβός Θ. 252

Ζερβός Ν. 553

Ζερβουλάκος Π. 370

Ζίνης Αναστάσιος 637

Ζολώτας Εμμανουήλ 635

Ζορμπαλά Κωνσταντίνα 407

Ζυγούρας Ξ. 595

Ζυρίχη 253' Πολυτεχνείο 407

Ζωγράφος Ιωάννης 636

Ζωγράφος Κ. 598

ζωφόρος Προπυλαίων Πανεπιστημίου 124 Ζωχιός Ιωάννης 637

Ηγεμονίες παραδουνάβιες 342 «Η εν Ελικώνι λέσχη»· βλ. φοιτητική λέσχη

Ηλείας επαρχία 641 Ηλέκτρα του Σοφοκλή 625

Ηλιού Φίλιππος 126 Ημερολόγιον των Φοιτητών (1891) 596 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 252, 253 Ήπειρος, Ηπειρώτες 34, 110, 148, 157, 243, 312, 313, 314, 333, 335, 336, 340, 352, 353, 376, 381,405,495,590,614 «Ηπειρωτικός Φοιτητικός Σύνδεσμος»·

βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Ηπίτης Πέτρος 146,636 Ηρακλείου διοίκηση (νομός) 338' Γυμνάσιο 350

Η Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι 589

Halle· βλ. Χάλλης Πανεπιστήμιο Hansen Ch. 106, 107, 124, 673 Heidelberg" βλ. Χαϊδελβέργη Hertzog Emil 143, 152, 191, 635 Hill J. 483

Hugo V." βλ. Ούγκώ humanistes 51 Humboldt W. von 57

«Θέμις»" βλ. φοιτητική λέσχη Θεοδώρου Βάσω 110 Θεοτόκη Γ. κυβέρνηση 264 Θεοφανόπουλος Δημήτριος 636 Θεσσαλία, Θεσσαλοί 112, 113, 149, 157, 243, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 331, 332, 336, 340, 349, 352, 353, 356, 376, 377, 381, 397, 405, 495, 573, 578, 590,643 Θεσσαλονίκη 336· Γυμνάσιο 350 Θεσσαλονίκης βιλαέτι, σαντζάκι 314, 336,

337 Θήβα 46

Θηβών επαρχία 642

Θήρας επαρχία 325, 642· Ελληνικό σχολείο 52 Θούριος του Ρήγα 515 Θράκη, Θράκες 243, 312, 313, 314, 333, 334, 337, 340, 342, 352, 353, 376, 381, 405,555,556,590,614

Ιάλεμος Οδυσσέας 501, 514,522,526, 527 Ιασίου Πανεπιστήμιο 345 ιατροδικηγορομανία 443 ιατροί 123, 137, 221, 255, 330, 336, 342,

Σελ. 719
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/720.gif&w=600&h=915

346, 365, 368, 369, 380, 392, 393, 397, 413,422,443,444,446,447 Ιατροσυνέδριο, Ιατρικό Συνέδριο 138,

146,159,220,221,414 Ιατροχειρουργικόν Σχολείον 71,137 Ιένας Πανεπιστήμιο 38,86,87,134,442 Ιερά Συμμαχία 38, 39 Ιερά Σύνοδος 68,159, 477, 485, 486, 546 ιερατικά σχολεία στην Ελλάδα 439 Ιερατικό Σχολείο 39 Ιερολοχίτες του 1821 542 Ιεροσολύμων Θεολογική Σχολή 179, 291, 350

Ιθάκη 30, 31, 37, 332, 378,380, 591· σχολείο 349,350,643 Ικαρία 338 Ικόνιο 337 Ινδών θρησκεία 478 Ιονική Ακαδημία 29, 30 Ιόνιοι νήσοι 30, 31, 75, 379· βλ. και Επτάνησα

Ιόνιος Ακαδημία 28, 30-33, 34, 74, 147, 152, 277, 331, 346, 349, 350, 378, 425, 459

Ισπανία 434, 435· Πανεπιστήμια 253 Ιταλία, Ιταλοί 28, 43, 150, 151, 152, 313, 339, 342, 376, 379, 394, 434, 435, 439, 488, 489, 490, 512, 523, 526· Πανεπιστήμια 25,253,331,406 Ιωάννης Δαμασκηνός 203 Ιωάννινα, Ιωαννίτες 312, 335, 336, 342, 589· Ζωσιμαία Σχολή 178, 179, 335, 350, 352

Ιωαννίνων βιλαέτι 314, 335· καζάς 335·

σαντζάκι 314, 335, 336 Ιωάννου Π. 535, 637 Ιωάννου I. Γ. 173

Ιωάννου Φίλιππος 43, 117, 119, 120,135, 160,168,181,191,193,205,207,212, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 260, 261, 281,347,469,471,491,495,531,532,638 Ιωνιδών οικογένεια 241· δωρεά στο Πανεπιστήμιο 241,242,245,247

Iena· βλ. Ιένας Πανεπιστήμιο

Institut de France (Παρίσι) 25, 26, 27, 30, 36

Καβάρνα 337

Καζάζης Νεοκλής 131, 586, 595,619,636 καθηγητές Γυμνασίου 346, 380, 397, 419,

420,421,422,423 «Καθολική σχολή» (Université) 26 «Καθολικότητες» (Universitates) 26 Καίμπριτζ Πανεπιστήμιο 253 Καΐρεια 483

Καΐρης Θεόφιλος 95, 145, 146, 182, 483,

486,638 «Καιρική Εταιρεία» 486 Κάιρο 339· Χειρουργική Σχολή 60 Καισάρεια 337

Καλάβρυτα 320- Γυμνάσιο 349 Καλαβρύτων επαρχία 375,641 Καλαμαριώτης Δημ. 506, 508, 527, 529 Καλαμάτας Γυμνάσιο 349' Ελληνικό σχολείο 52 Καλαμπάκας επαρχία 643 Καλαμών επαρχία 641 Καλαποθάκη Μαρία 255 Καλαράς Γεώργιος 36 Καλκούτα Ινδιών 105 Καλλέργης Δημ. 513

Καλλιγάς Παύλος 115,119,152,156, 230, 231, 267, 281, 288, 291,367,466,471, 535,552,636 Καλλιοντζής Ευάγγελος 637 Καλλίπολη 337 Καλλίπολης σαντζάκι 314 Καλλισπέρη Σεβαστή 254, 255 Καλλισπέρης Γ. 587,600,604 Καλογεράς Νικηφόρος 635 Κάλυμνος 338 Καμπάς Ν. 418

Καμπούρογλους Δημήτριος 418, 457, 594 Κανάρης Κων. 261, 513, 514 Κανελλόπουλος Θ. 513 Κανονισμός του :Αρχαϊκού Φοιτητικού Συλλόγου (1892) 593,696 Καποδίστριας Ιωάννης 30, 31, 36, 37, 38,

39,40,47,126,142 Καππαδοκία 337 Καραβίας 592

Καραθεοδωρής Στέφανος 369

Καρακατσάνης Δημ. 529

Καραμήτσας Γεώργιος 532, 535,637

Σελ. 720
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/721.gif&w=600&h=915

Καρατσάς Αριστείδης 506

Καρδίτσας Γυμνάσιο 349

Καρδίτσης επαρχία 643

Καρελάς Δημήτριος 506

Καρκαβίτσας Ανδρέας 418

Καρολίδης Παύλος 596, 639

Καρύδης Σοφοκλής 504,506,507, 508,514

Καρυστίας επαρχία 642

Κάσος 338

Κασπία θάλασσα 489 Καστοριά 336

Καστόρχης Ευθύμιος 136, 137, 167, 168,

206, 216,262,281,309,638 Καστρίτης Κων. 506 Κατσαράς Μιχαήλ 637 καφενεία 580, 583 Κέας επαρχία 325,642 Κένισπεργ Πανεπιστήμιο 442 Κεντρικό Γυμναστήριο (Αθήνα) 594 Κέρκυρα 29, 30, 31, 33, 74, 75, 332, 378,

643- Γυμνάσιο 178,349,350,439 Κερκύρας νομός 319, 320, 324, 332, 643 Κεφαλληνίας νομός 319,320,322,324,332, 643

Κεφαλονιά 332, 379, 380, 467, 468, 643·

σχολεία 350 Κλεάνθη Σταμάτη οικία 99,106,674 Κλεάνθης, στωικός φιλόσοφος 398 Κλεισούρας σχολείο 343 Κλεομένης Άγις 513, 518, 519, 522, 525 Κλεόπας Διονύσιος 149, 635 κληροδοτήματα και δωρεές στο Πανεπιστήμιο 105-114· κληροδοτήματα για υποτροφίες φοιτητών 237, 239, 240, 241-243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 395

Κλωνάρης Χριστόδουλος 73, 146, 635 Κοζάνη 112,336 κοινωνιστικές ιδέες 609 Κοκκίδης Δημήτριος 639 Κόκκινος Εμμανουήλ 574, 535,636 Κοκκώνης Ιωάννης 46 Κολιαλέξης Α. 199

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 105,129,130,468 Κολοκοτρώνης Θεόδωρος I. (Φαλέζ) 503 Κολοκοτρώνης Κολλίνος 129 κομμουνισμός 517

Κομπότης Ιωάννης 463 Κονεμένος Ν. 517 Κόνιτσα 335

Κόνσολας Δημήτριος 637

Κοντογόνης Κωνσταντίνος 143, 181, 191,

261,281,497,635 Κόντος Κωνσταντίνος 205, 545, 546, 547,

548,624,638 «Κοραής»· βλ. σύλλογοι Κοραής, εφημ. 577

Κοραής Αδαμάντιος 25,34,468,547,577·

ανδριάντας 126 Κορινθίας επαρχία 641 Κόρινθος 63· Γυμνάσιο 349 Κοριτσά 336· Γυμνάσιο 350 Κορομηλάς Δ. 418 Κορωναϊος Πάνος 536 Κόσσος Ιωάννης 126 Κοτζιάς Νικόλαος 168,193,197,198, 205,

206,475,638 Κοτοπούλης Δημήτριος 598 Κουμανούδης Στέφανος 136,137,158,168, 206, 255,268,490,493,577,595,638 Κούμας Κων. 27, 28, 74, 147 Κουμουνδούρος Αλέξανδρος 289, 565· κυβέρνηση 262 Κουμπάρης Αλέξανδρος 571 Κουντουριώτης Γ. 105 Κουτσοδημητρόπουλος Ιω. Σ. 224 Κρασσάς Αλκιβιάδης 616, 636 Κρέμος Γεώργιος 594, 595 Κρήνη Μ. Ασίας 337

Κρήτη, Κρήτες 107, 179, 243, 313, 327, 333, 338, 353, 354, 376, 380, 381, 405, 574, 578, 589, 590, 614, 618, 619, 623·

επαναστάσεις (1866-69 και 1897) 559, 573,578,618,619 Κρήτσκης Νικόλαος 240" κληροδότημα

240,241,244,248 Κριεζή Τριανταφυλλιάς και Παυλίδου

Ιωάννου κληροδότημα 243 Κριεζώτης Νικόλαος 160 Κριεκούκης Χρήστος 506 Κριμαϊκός πόλεμος 495, 556 Κρίνος Γεώργιος 639 Κρίνος Σταμάτιος 149, 458, 637 Κρόμβελ, έργο του Ουγκώ 526

Σελ. 721
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/722.gif&w=600&h=915

Κρυφό σχολειό 102 Κυδωνιές 337- Γυμνάσιο 102,342,350 Κυζικηνός Αθανάσιος 182, 396,639 Κύζικος 337

Κύθηρα 332, 378- σχολείο 349, 350 Κυθήρων επαρχία 641 Κυκλάδες 313 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320, 322, 324, 325, 349, 353, 356, 357, 375, 376,377,405,408,427,642 Κύμης Ελληνικό σχολείο 52 Κυνουρίας επαρχία 321,641 Κύπρος 313,338,353, 376, 405,614 Κυριακός Αναστάσιος Διομήδης 256, 582,

586,635 Κυριακός Νικόλαος Διομήδ. 636 Κυριακός Παναγιώτης 535, 637 Κυριακού Διομήδης 122, 152, 230, 267,

532,536,548,557,636 Κωλέττης Ιωάννης 36,104,128,155,156, 158, 260, 261· κυβέρνηση, κόμμα 118, 119,475

Κωνσταντάς Γρηγόριος 34,35, 36,144 Κωνσταντινίδης Στυλιανός 639 Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινουπολίτες 93, 107, 110, 112, 148, 241, 314, 337,343,352,369,589,684- Ελληνικό Λύκειο 350· Ιατρική Σχολή 369· Μεγάλη του Γένους Σχολή 179, 350, 352 Κωστής Κωνσταντίνος 528, 529,636 Κωστής Νικόλαος 143,191,261,466, 471, 495,524,528,636

King J. 483, 486 Kirchner Η.-M. 59

Königsberg' βλ. Κένισπεργ Πανεπιστήμιο

535, 638 Kotzebue Α. 87

Λακεδαίμονος επαρχία 641 Λάκων Βασίλειος 224, 535,638 Λακωνία 615· Λακωνίας νομός 319, 320,

322,323,324, 353, 375, 392,641 Λαμαρτίνος 527 Λαμενναί· βλ. Lamennais Λαμίας Γυμνάσιο 322,349,351· Ελληνικό

σχολείο 52 Λαμπίρης Γ. 569

Λάμποβο 336 Λαμπρίδης Ιω. 335 Λάμπρος Π. 114

Λάμπρος Σπυρίδων 130, 174, 203, 205, 457,580,581,582,583,585,588,639 Λάνδερερ· βλ. Landerer Λάππας Μίνως 639

Λάρισας Γυμνάσιο 349' Δημοτική Βιβλιοθήκη 212

Λαρίσσης επαρχία 643· νομός 319,643 Λασιθίου διοίκηση (νομός) 338 Λασσάνης Γ. 112" Λασσάνειος διαγωνισμός 112,113 Λεβαδείας επαρχία 642 Λεβίδης Ν. 517 Λειβαδιά 46

Λειψίας Πανεπιστήμιο 476 Λέρος 338

Λέσβιος Βενιαμίν βλ. Βενιαμίν Λέσβος 338

«Λέσχη των Φοιτητών»· βλ. φοιτητική λέσχη

«Λέσχη των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου»· βλ. φοιτητική λέσχη Λευκάδα 332,378,380,580,591,643· σχολείο 349,350 Λεωνίδας Σπαρτιάτης 542 Ληξουρίου Γυμνάσιο 349 Λιακόπουλος Η. 157 Λιβαδάς Θεαγένης 545 Λιβαδάς Μ. 598 Λιβερόπουλος Δαμιανός 635 Λόγιος Ερμής (Βιέννη) 26 Λογοθέτης Αντώνιος 688 Λοκρίδος επαρχία 642 Λομβάρδος Κων. 260, 262, 517, 566 Λονδίνο 107,110,112,243 Λόντος Αναστάσιος 36 Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς της Γαλλίας 488 Λούθηρος 476,480,485 Λούκος Χρήστος 327 Λυκαβηττός 512 Λύκειο του Αριστοτέλη 62,100 Λυκούδης Ε. 418 Λυκούργος Αλέξανδρος 480,635 Λυτ Χριστιάνα 488

Σελ. 722
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/723.gif&w=600&h=915

Lamennais F. 526, 527

Landerer Xaver Johannes 143, 168, 461,

465, 553, 638 Landsmannschaften, φοιτητικά σωματεία

(Γερμανία) 604 Lavisse E. 603 Lebiedzki Eduard 124 Lévêque Charles 124 Lingenthal K. E. Zachariä von 605 Luth Christiane· βλ. Λοτ

Μαβίλης Λορέντσος 206, 418 Μαγγίνας Σπυρίδων 637, 701 Μαγενδιος 278 Μαγνησία 337 Μάδυτος 337 Μαιευτήριο 141 Μαιώτις λίμνη 489

Μακεδονία, Μακεδόνες 112,179,239,240, 243, 312, 313, 314, 333, 334, 336, 337, 340, 342, 343, 352, 353, 376, 381, 405, 495,555,556,590,591 Μακεδονικός σύλλογος· βλ. σύλλογοι Μακκάς Γεώργιος 496, 497, 561,637 Μακκάς Νικόλαος 637 Μακράκης Απόστολος 151 Μάκρη Μ. Ασίας 337 Μακρής Ηλίας 506 Μαλακάσης Μ. 418 Μαλισόβας Αθ. 525 Μανιάκης Νικόλαος 78 Μανούσεια 475-487, 548 Μανούσης Θεόδωρος 71, 72, 73, 118, 135, 144, 168, 183, 191, 211, 260, 277, 416, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 500, 501, 524, 525, 543, 546, 548, 638, 690· κληροδότημα 242, 245, 247, 248 Μαντινείας επαρχία 321, 375,641 Μαντσίνι 527 Μαργαριτίου καζάς 336 Μαρκόπουλος Διονύσιος Λ. 613,619,620 Μασσαλία 107,110,242 Μάσσων βλ. Masson Ματθαίου Σοφία 577, 595 Μαυρογιάννης Κωνσταντίνος 465, 636 Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 117,118,119,

149, 479· κυβέρνηση 260, 497, 504 Μαυροκορδάτος Γεώργιος 74,78,148,151, 238, 480,491· κληροδότημα 242,247, 248,635 Μαυροκορδάτος Δ. Σ. 261 Μαυροκορδάτος Δημήτριος 143, 148-149, 462, 463· κληροδότημα 241, 245, 247, 636

Μαυροκορδάτος I. 143 Μαυρομιχάλης Αντ. 262, 263, 275, 290 Μαυρομιχάλης Κ. 615 Μαυρομμάτης Σπυρ. Ν. 519, 529 Μαυροφρύδης Δημήτριος 638 Μεγάλη Βρετανία 29,434· βλ. και Αγγλία Μεγάλη Ιδέα 104,128,129, 495, 503 Μεγάλη του Γένους Σχολή· βλ. Κωνσταντινούπολη Μεγαλοπόλεως επαρχία 641 Μεγαρίδος επαρχία 642 Μέγας Αλέξανδρος 104 Μέθανα 597

Μελάς Γ. 112· διαγωνισμός 113

Μελάς Λέων 78,143,147, 635

Μελίτη περί του βίου της νεωτέρας Ελλάδος

του Ν. Γ. Πολίτη 114 Μεντρεσέ φυλακές 528 Μεσαίωνας 25,101,264,271,494,524· μεσαιωνικά Πανεπιστήμια 531 Μεσόγειος 128, 326

Μεσολόγγι 46, 513" Γυμνάσιο 52,322, 349"

Ελληνικό σχολείο 52, 392 Μεσολογγίου επαρχία 642 Μεσολωράς Ιωάννης 635 Μεσσήνης επαρχία 641 Μεσσηνία, Μεσσήνιοι 551, 590 Μεσσηνίας νομός 318, 319, 320, 322, 324,

353,641 Μεταξάς Ανδρέας 469 Μεταρρύθμιση 476, 481 Μέτσοβο 109, 335· καζάς 335 Μηλαδίνης Δημήτριος 343, 344, 557 Μηλαδίνης Κωνσταντίνος 342, 343, 557 Μηλεών σχολή 27 Μηλιαράκης Σπυρίδων 639, 703 Μήλου επαρχία 325, 642 Μητσάκης Μιχαήλ 590 Μήτσας Α. 566, 579

Σελ. 723
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/724.gif&w=600&h=915

Μητσόπουλος Ηρακλής 156,168,281,638 Μητσόπουλος Κωνσταντίνος 639, 703 Μιαούλη Αθ. κυβέρνηση 261, 511 Μικρά Ασία, Μικρασιάτες 128, 313, 327, 333, 337, 352, 353, 376, 381, 405, 590, 614

Μιλαδίνωφ (Miladinov)· βλ. Μηλαδίνης μισθοί διδακτικού προσωπικού μέσης εκπαίδευσης 403-404· καθηγητών Πανεπιστημίου 162-163 Μιστριώτης Γεώργιος 137, 255, 256, 448449, 582, 585, 594, 597, 602, 617, 618, 624,625,638 Μοδινός Σ. 513 Μοισιόδαξ Ιώσηπος 215 Μολδαβία, Μολδαβοί 81,128, 341 Μομφεράτος Ιωσήφ 517 Μοναστηρίου βιλαέτι, σαντζάκι 314, 336,

337. Βλ. και Βιτώλια Μοναστηριώτης 498 Μόναχο 41, 240· Πανεπιστήμιο 63,407 Μονή Λειμώνος Λέσβου 212 Μονή Τενέδου Κέρκυρας 29 μονομαχία 461, 605 Μορέλλας Α. 597 Μοσχάκης Ιγνάτιος 635 Μόσχας Πανεπιστήμιο 342 Μοσχοβίτης Διογένης 506 Μοσχούλας Δημήτριος 506 Μοσχούλας Θεόδ. 506 Μουλλάς Π. 113 Μουσείον (ονομασία σχολείων) Μουσείον (=Πανεπιστήμιο) 46,63 «Μουσείον»· βλ. φοιτητική λέσχη «Μουσείον», λέσχη στην Ερμούπολη 78, 460

«Μουσείον ο Αριστείδης»· βλ. σύλλογοι «Μουσείον ο Πλάτων»· βλ. σύλλογοι Μπαλαμπάνης (Balabanov) Μάρκος Δ.

342,343 Μπαλάνος Σπυρίδων 535, 637 Μπέλλιος Κων. 239· κληροδότημα 239,

240,244,248 Μπενούκας Αντώνιος 506 Μπένσης Γ. 519

Μπερατίου σαντζάκι 314, 335, 336. Βλ. και Βεράτι

Μπερναρδάκης Δ. 107,108,121 Μπλάν Λουΐ 527 Μπλάτσι Μακεδονίας 240 Μπουκλάκος Κ. Γ. 597, 599,607 Μπρισιμιτζάκης Χ. 597 Μύκονος 325

μυστικές εταιρείες 455,464,465,494,503 Μυτιληναίοι 589 Μυτιλήνης Γυμνάσιο 350 Μωραϊτιδης Αλέξανδρος 418, 457 Μωχάμετ Άλυ 60

Masson Edward 78, 465, 469, 638 Maurer Ludwig von 44, 45, 48, 50, 64, 65,

77, 103, 104 Mazzini G.· βλ. Μαντσίνι Metternich Kl. von 87 Miladinov· βλ. Μηλαδίνης Monod G. 603

Νάκης Ν. 503

Νάξου Ελληνικό σχολείο 52 Νάξου επαρχία 325,642 Νάουσα 336

Ναυπακτίας επαρχία 642 Ναυπλίας επαρχία 641 Ναύπλιο 48, 75, 78,112,147,576" Γυμνάσιο 52, 322, 349, 351, 353, 354, 355, 460, 468· Στρατιωτικό Σχολείο 37, 48 ναυτικά σχολεία 439 Νέα Πέλλα (Λοκρίδας) 240 Νεάπολη (Αθήνα) 501· Δημοτικό σχολείο

θηλέων 592 Νεάπολης Κρήτης Γυμνάσιο 350 Νεγρεπόντη αδελφοί 112" διαγωνισμός 113 Νέγρης Κωνσταντίνος 74, 79, 80, 81, 103, 119,143,149,156,167,396,478,479,638 Νέδεφ (Βέρβης$ Ν. 343 Νεοελληνική Φιλολογία Κων. Σάθα 114 Νεοελληνικός Διαφωτισμός 26· βλ. και

Διαφωτισμός Νίζνα 107

Νικολαΐδης Ευάγγελος 596, 598, 599,607 Νικολαΐδης Ιωάννης 506 Νικολαΐδης Λεβαδεύς Ιω. 73,143,466,636 Νικολαΐδης Νικόλαος 573,639 Νικολαΐδης Ρήγας 613, 637

Σελ. 724
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/725.gif&w=600&h=915

Νικολάου Παρασκευά κληροδότημα 242, 247

Νομικός Ιωάννης 506 Νομικός Περικλής Δ. 520 Νορβηγία 434· Πανεπιστήμιο 253 Νοσοκομείο αφροδισίων παθών 141

Ξανθοπουλίδης Κ. 199, 201 Ξενάκης Γ. 594 ξενισμός 127

Ξενόπουλος Γρηγόριος 367,374,418, 591,

592,605 Ξηροχωρίου επαρχία 642 ξιφασκία 561, 587 ξιφομαχία 584

Οβρένοβιτς Μίλος, ηγεμόνας της Σερβίας

106,107,129,341 Οδηγοί σπουδών 188-202, 375, 469,689 Οδησσός 112,121

οθωμανική αυτοκρατορία 176, 312, 333,

340,368 Οθωμανοί (φοιτητές) 340 Όθων, βασιλιάς 63,83,88,89,94, [99], 100, 107, 129, 155, 156, 157, 178, 219, 262, 341, 442, 500, 503, 512, 513, 515, 533, 534· εξωση 309,511,512,531,543,577 Όθωνος Πανεπιστήμιο 84, 492, 493 Οικονομίδης Βασίλειος 152,389,530,535, 636

Οικονομίδης Προκόπιος 635 Οικονόμος Αριστείδης 285, 495 Οικονόμος Δ. 112· Οικονόμειος διαγωνισμός 112

Οικονόμος Κων. 38 , 39, 40, 74, 95, 102,

144,145,151,478,480,486 Οικονόμου Αντώνιος 613,639 Οικονόμου Ιερώνυμος 479 Οικονόμου Λ. 214 Οιτύλου επαρχία 641 «Ο Κάόμος»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Όκας Δημ. 109

Ολλανδία 434, 547· Πανεπιστήμια 609 Ολυμπιακοί Αγώνες (1896) 586 Ολυμπίας επαρχία 642 Ολύμπιος Ιωάννης 109, 143 , 309 , 471, 557,558,636

Όλυμπος 489

Οξφόρδης Πανεπιστήμιο 444,609 οπλασκία 561,584,586 «Ορεστειακά» 374,625 Ορνστάιν Β. 594 Ορφανίδης Δημήτριος 261, 637 Ορφανίδης Θεόδωρος 166, 208, 445, 457,

458,638 Ουγγαρία, Ούγγροι 346, 441 Ουγκώ 526

Ουλερίχος· βλ. Ulrichs Ουνιβερσιτά 27 ουτοπικός σοσιαλισμός 467 Οφθαλμιατρείο 141 «Ο Φώτιος»· βλ. φοιτητικοί σύλλογοι

Obilitch, σερβικός φοιτητικός σύλλογος 603

Παγανέλης Σπ. 594

Πάικος Α. 73,143,144

Παΐσιος Ζ. Ιωαννίτης 476, 477, 481, 482,

484,485,486 Παλαιολόγος Αριστείδης 488 Παλαιολόγος Γ. 143 Παλαιστίνη 313, 339, 376 Παλαμάς Κωστής 205, 255, 367, 418, 457 Παλαμήδης Ρήγας 116, 260, 498 Πάλλης Αλέξιος 143, 261, 418, 497,636 Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος Β. 552, 553 Παναγόπουλος Γεώργιος Ν. 518 Πανδιδακτήριον 26, 27, 46,63, 65,94 Πανδιδασκαλείον 26 Πανεπιστημείον 26, 37 πανεπιστημιακά συγγράμματα 211-217 πανεπιστημιακή φάλαγγα 533-542, 559-

574, 575, 577, 578, 619, 620, 621 πανεπιστημιακό άσυλο 509,510,531,599, 608,621

πανεπιστημιακοί διαγωνισμοί 112-114 Πανεπιστήμιο· σχέδια για την ίδρυσή του 63-75- Κανονισμός του 1836 82-88, 143, 155, 454· Κανονισμός του 1837 88-96, 120, 133, 134, 142, 145, 153, 155, 160, 165, 169, 175, 180, 184, 185, 186, 188, 191, 201, 202, 217, 225, 251, 259, 260, 264, 266, 268, 277, 279, 282, 285, 294, 295, 371, 454, 455, 464, 466,

Σελ. 725
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/726.gif&w=600&h=915

492· Οργανισμός του 1911 142, 159, 161,184,211,225,292· Οργανισμός του 1922 184, 292· σχέδια νόμου Οργανισμού του Πανεπιστημίου (των ετών 1844, 1846/7, 1848, 1860, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1874, 1896, 1899) 184,259-296,467,600,601,602· Ανέγερση του Πανεπιστημίου 105-108· περιουσία 265-269· Προσαρτήματα 111, 141· Φροντιστήρια 139, 140,612 πανεπιστημιομανία 443 Πανεπιστήμιον, φοιτητική εφημερίδα 599,

607,608,610,611,694 Πανεπιστημόνιον (=Institut de France) 26 πανσλαβιστική προπαγάνδα 556, 557 Πανταζίδης Ιωάννης 154,171,181,639 Παντεπιστήμιον 26 Παντολέων Ν. 505, 506, 507, 511 Παξοί 332,643 Παπά Γεωργίου Θεμ. 506 Παπαδάκης Αντώνιος 243· κληροδότημα

243,247,248 Παπαδάκης Ιωάννης 535, 574, 638 Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος 205,397,418, 424

Παπαδιαμαντόπουλος I. 418 Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας 460 Παπαδόπουλος Βρετός Μαρίνος 680,681 Παπαδόπουλος Γαζής 520 Παπαδόπουλος Χρήστος 639 Παπά Ευθυμίου Όθων 506 Παπαϊωάννου Λουκάς 637 Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος 457 Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 136, 149, 156, 168, 174, 204, 205, 445, 480, 481, 508, 548, 552, 556, 574,638 Παπαρρηγόπουλος Πέτρος 149, 152, 444,

480,530,531,538,636 Παπασλιώτης Γεώργιος 398, 471,638 Παπαφράγκος Σπυρίδων Α. 596, 597 Παπουλάκος 479

Παππαδόπουλος Γρηγόριος 261,270,274,

558,638 Παραμυθιάς καζάς 335 Παρανίκας Ματθαίος 114 Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 598 Παράσχος Αχιλλέας 513, 514, 589

Παράσχος Γεώργιος 541 Πάργας καζάς 336 Παρθένης I. 597 Παρθενώνας 125

Παρίσι 38, 78, 79,151, 343, 365, 394, 406, 444, 467, 488, 494, 514· Πολυτεχνική Σχολή 79, 407- Σορβόννη 125, 252, 255,603 Παρνασσίδος επαρχία 642 «Παρνασσός»· βλ. σύλλογοι Παρρέν Καλλιρρόη 253, 255 Πάτρα 46, 320, 321· Γυμνάσια 321, 322, 349,351,353,354,355,439· Ελληνικό σχολείο 52 Πατραϊκός σύλλογος φοιτητών βλ. φοιτητικοί σύλλογοι Πατριαρχέας Γ. 506

Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 333,478, 479

Πατρών επαρχία 321,641 Πατσιάδης Π. 551 Πατσόπουλος Δημήτριος 639 Παπαϊωάννου Λουκάς 637 Παυλίδης Αναστάσιος 520 Παυλίδης Ιωακείμ 447, 448 Παυλίδης Παναγιώτης 635 Παχούμης Ιωάννης Δ. 520 Παχτίκος Γ. 598 Πεδίο του Άρεως (Αθήνα) 501 Πεζόπουλος Νικόλαος 637 Πειραιάς 330, 338, 496, 595, 623· Γυμνάσιο 349,353,354,439 Πελοποννησιακή Γερουσία 34 Πελοπόννησος, Πελοποννήσιοι 149, 240, 243, 313, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 349, 353, 354, 356, 358, 375, 376, 377,405,408,427,590,610 Πεντάδης Δάρβαρης Γ. 461, 462 Περβανόγλου Ιω. 174 Πέργαμος 589 Περδικάρης Ε. 579 Περίδης Μ. Π. 421 Περικλής 501 Περίσταση Θράκης 337 Πέρσες του Αισχύλου 595 Πέστη 107

Πετρίδης Δημ. Γ. 263

Σελ. 726
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 707
  

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

  1. Η. C. Hansen, πρόσοψη του Πανεπιστημίου, 1842. Υδατογραφία. Ακαδημία Καλών Τεχνών Κοπεγχάγης. Δημοσίευση: Αθήνα 18181853. Έργα Δανών καλλιτεχνών, μελέτη και σχόλια Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 1985,

  σ. 33 673

  2. Πρόσοψη του Πανεπιστημίου, αρχές 20ού αί. Επιστολικό δελτάριο. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) 673

  3. Το παλιό Πανεπιστήμιο. Η οικία Σταματίου Κλεάνθη στην Πλάκα, όπου στεγάστηκε αρχικά το Πανεπιστήμιο. Χαρακτικό, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Δημοσίευση: Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Μελέτη Ιστορική και φιλολογική, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987 674

  4. Σχέδιο διατάγματος για την ίδρυση τριών σχολών (Θεολογίας, Νομικής και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Φιλολογίας), 22 Ίουλίου/3 Αύγουστου 1835. Η πρώτη σελίδα. ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ, θυρ. 1,

  φάκ. 2,έγγρ.3 675

  5. Σχέδιο διατάγματος για τη σύσταση Φιλολογικού Σχολείου με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Ασώπιο, 27 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1835.

  ΓΑΚ, ΑΥΕΔΕ, θυρ. 1, φάκ. 2, έγγρ .5 676

  6. Το διάταγμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου, 22 Απριλίου 1837. Μονόφυλλο. Δημοσίευση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατόν πενήντα χρόνια, 1837-1937, Κατάλογος έκθεσης ενθυμη

  μάτων, Αθήνα 1987, σ. 31 677

  7. Μητρώο φοιτητών του Πανεπιστημίου. Εγγραφές φοιτητών κατά το

  πρώτο πανεπιστημιακό έτος (1837-38). Πανεπιστήμιο Αθηνών 678

  8. Πρόγραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 1837-38. Δημοσίευση : Πίναξ των εν τω Β. Όθωνείω Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από πρώτης Οκτωβρίου 1837 μέχρι του Πάσχα 1838 παραδοθησομένων μαθημάτων,

  Αθήνα 1837, σ. 14-15 679

  9. «Εισιτήριον» του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού, φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής (23 Οκτωβρίου 1846). ΓΑΚ, Μικρές Συλλογές, Κ 21 680

  10. «Εισιτήριον» του Βασιλείου Δούκα, φοιτητή της Νομικής Σχολής (23 Σεπτεμβρίου 1853). Δημοσίευση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατόν πενήντα χρόνια, 1837-1937, ό.π., σ. 91 680

  11. Αποδείξεις ακροάσεως μαθημάτων διαφόρων καθηγητών της Φιλοσοφικής