Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 447-466 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/447.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[327] 1076 6 Giugno Niccolò di Giovanni Cladan-Cefalonia-D.C.

[328] 1078 15 Giugno Lucas di Spiridione Sachelaridis- Ermopoli-M.

[329] 1116 4 Luglio Vangelino di Mattio Tipaldo, Dottorato di Cefalonia, si dottorò in D.C.

[330] 1117 4 Luglio Andrea di Giovanni Antonopulo-Peloponeso-D.C.

[331] 1118 4 Luglio Giacomo del fù Giovani Policalà-Cefalonia-D.C.

[332] 1119 4 Luglio Giovanni del fù Spiridione Cury-Corfù-D.C.

[333] 1120 4 Luglio Andrea di Cosimo Caruso-Cefalonia-D.C.Gr.

[334] 1121 4 Luglio Giorgio del fù Giovanni Cavadia-S. Maura-D.C.Gr.

[335] 1154 6 Luglio Felice di Matteo Ordioni-Zante-M.

[336] 1157 7 Luglio Michele di Cosimo Tipaldo-Cefalonia-C.

[337] 1159 7 Luglio Demetrio di Costantino Bacomi-Zante-M.

[338] 1160 7 Luglio Moisé di Mandalino Vita Belleli-Corfù-M.

[339] 1161 7 Luglio Luigi di Francesco-Scarpa-Corfù-M.

[340] 1162 7 Luglio Giovanni del fù Demetrio Cozziri-Corfù-M.

[341] 1163 7 Luglio Girolamo del fù Giovanni Condoleo-Cerigo-M.

[342] 1165 7 Luglio Vangelino di Giovanni Cladan-Cefalonia-M.

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/448.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[343] 1202 11 Luglio Giovanni di Michele Callia-Adrianopoli-M.

[344] 1203 11 Luglio Spiridione di Giorgio Padovani-Gorfù-M.

[345] 1204 11 Luglio Giovanni di Costantino Fridà-Scio-M.

[346] 1205 11 Luglio Antonio di Cristodolo Nomicò-Santorino-M.

[347] 1206 11 Luglio Demetrio di Angiolo Colea-Giannina-M.

[348] 1208 11 Luglio Beniamino di David Levi-Corfù-M.

[349] 1211 11 Luglio Giorgio di Michele Kupezoglu-Anghira-M.C.

[350] 1232 13 Luglio Gaspero di Giorgio Sinapian-Costantinopoli-M.

[351] 1251 10 Novembre Giorgio del fù Andrea Annino Cavalierato-Cefalonia-D.C.

[352] 1252 10 Novembre Atanasio di Demetrio Pontiki-Zante-D.C.

[353] 1253 10 Novembre Giovanni di Niccolò Lerrugni-Cerigo-D.C.

[354] 1256 10 Novembre Giuseppe di Sabato Desemo-Corfù-C.*

1843

[355] 1265 8 Febbraio Demetrio di Giorgio Choidan-Cefalonia-D.C.

[356] 1277 31 Marzo Telemaco del fù Antonio Marato-Itaca-M.

——————————————

*Είναι τα ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 263.

Σελ. 448
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/449.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[357] 1273 26 Aprile Adamante di [λείπει] Diamantopulo-Zante-D.C.

[358] 1284 12 Giugno Caralambis di Stauro Bernardo-Cerigo-M.

[359] 1285 12 Giugno Anastasio di Andrea Annino Cavalierato-Cefalonia-M.

[360] 1290 3 Luglio Gerasimo di Niccolò Cazzaiti-Cefalonia-D.C.

[361] 1362 15 Luglio Luigi di [λείπει] Scarpa-Corfù-C.*

[362] 1383 15 Luglio Domenico di Giacinto Fabrizzi-Smirne-M.

[363] 1435 8 Novembre Giuseppe del fù Niccolò Momferato-Cefalonia-Giurisprudenza.

[364] 1436 9 Novembre Beniamino di David Levi-Corfù-C.**

[365] 1445 22 Dicembre Andrea di Angiolo Regopulo-Patrasso-Giurisprudenza.

[366] 1446 22 Dicembre Girolamo di Eugenio Loverdo-Cefalonia-Giurisprudenza.

[367] 1458 10 Maggio Demetrio del fù Antonio Kiparissi-Itaca-D.C.

[368] 1496 5 Luglio Alessandro di Giorgio Gangadi-Corfù-M.C.

[369] 1498 5 Luglio Moise di Caino Giuseppe Bajonna-Salonico-M.C.

[370] 1509 6 Luglio Dionisio di Spiridione Martelao-Zante-D.C.

[371] 1510 6 Luglio Demetrio quondam Giorgio Piniatorre-Cefalonia-D.C.

——————————————

* Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 339.

**Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 348.

29

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/450.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[372] 1511 6 Luglio Dionisio di [λείπει] Boldù-Zante-D.C.

[373] 1512 6 Luglio Francesco di Antonio Gurgurachi-Zante-D.C.

1844

[374] 1596 16 Novembre Domenico Giovanni Caluzi-Gerigo-D.C.

[375] 1597 16 Novembre Giorgio del fù Giovanni Mormori-Cerigo-D.C.

1845

[376] 1603 15 Gennaio Leonida del fù Luca Sgonda-Atene-Legge.

[377] 1627 2 Luglio Spiridione di Demetrio Socoli-Corfù-M.C.

[378] 1628 2 Luglio Diomedes del Dre Niccolò Delviniotti-Corfù-M.C.

[379] 1630 2 Luglio Apostolo di Giorgio Megakly-Lesbos-M.C.

[380] 1678 11 Luglio Stelio di Teodoro Ventura-Corfù-D.C.

[381] 1679 11 Luglio Antonio di Niccolò Rodostamo-Corfù-D.C.

[382] 1695 7 Agosto Evangelo di Teodoro Zarlambas-Santa Maura-D.C.

[383] 1696 2 Settembre Giorgio di Francesco Salacha-Sira-In utroque jure.

[384] 1701 5 Novembre Pietro Andrea di Dionisio Melissino-[λείπει]-D.C.

Σελ. 450
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/451.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[385] 1714 13 Novembre Demetrio Alexiadis di Alessandro Lemognioglu di Giorgio-Adrianopoli-M.C.

[386] 1715 13 Novembre Federigo del Dre Giorgio Avierinò-Cefalonia-M.

[387] 1716 13 Novembre Demetrio di Costantino Paschal-Costantinopoli-M.

[388] 1717 22 Decembre Telemaco di Antonio Marato-Itaca-C.*

[389] 1718 22 Decembre Leonida di Niccolò Cazzaiti-Cefalonia-M.

[390] 1719 22 Decembre Gradenigo del fù Niccolò Psimari-Zante-M.

1846

[391] 1725 1 Maggio Giovanni del fù Demetrio Veglianiti-Corfù-D.C.

[392] 1726 1 Maggio Dionisio di Antonio Macri-Zante-D.C.

[393] 1764 4 Luglio Giacomato Panagino di Giacomo Zervò-Cefalonia-M.C.

[394] 1765 4 Luglio Antonio del fù Niccolò Pothetòs-Nasso-M.

[395] 1766 4 Luglio Giovanni del fù Niccolò Focà-Cefalonia-M.

[396] 1767 4 Luglio Vangelino di Niccolò Antippa-Cefalonia-M.

[397] 1768 4 Luglio Aravandinò CaralamboVangelino-Cefalonia-M.

——————————————

*Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αρίθ. 356.

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/452.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[398] 1827 16 Luglio Giovanni Battista di Domenico Trombeta-Corfu-Utroque Jure.

[399] 1828 22 Settembre Michele di Mario Damirali dell' Isola di Nasso-M.C.

1847

[400] 1853 10 Aprile Pericles di Niccolò Stauro-Leucade-M.

[401] 1856 7 Maggio Epaminonda del Dre Antonio Condari-Santa Maura-D.C.

[402] 1920 7 Luglio Marino di Giovanni Licudi-Cefalonia-M.C.

[403] 1922 8 Luglio Atanasio di Niccola Drossini-Missolungi-M.C.

[404] 1923 8 Luglio Cristo di Demetrio Diamandi-Patrasso-M.C.

[405] 1924 8 Luglio Giovanni di [λείπει] Vlassopulo-Sparta-M.C.

[406] 1925 8 Luglio Teofilo di [λείπει] Cambissi-Cefalonia-M.C.

[407] 1926 8 Luglio Costantino Ioannides [έτσι]-Macedonia-M.C.

[408] 1928 8 Luglio Demetrio di Costantino Marinoglu-Giannina-M.

[409] 1929 8 Luglio Alessandro di Niccola Pistis-Andros-M.

[410] 1930 8 Luglio Giovanni di [λείπει] Maidenovi-Adrianopoli-M.

[411] 1931 8 Luglio Spiridione di Alessandro Zavojanni-Corfù-M.

[412] 1960 13 Luglio Gerasimo del fù Cammillo

Σελ. 452
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/453.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Della Decima-Cefalonia-D.C.

[413]

1977

19

Ottobre

Alessandro di Spiridione Teotochis-Corfù-Scienze Naurali.

[414]

1980

13

Novembre

Demetrio di Marino Albanachi- Sparta-M. 

[415]

1981

13

Novembre

Emanuele di Spiridione Vlastò-Creta-M.

[416]

1989

16

Novembre

Tomasso del fù Andrea Galengi-Costantinopoli-M.

[417]

1991

16

Novembre

Costantino del fù Demetrio Comnos-Patrasso-M.C.

[418]

1997

21

Decembre

Senofonte di Antonio Zograffo-Costantinopoli-M.

1 8 4 8

 

[419]

2008

29

Aprile

Michele di Emanuele Evangelinò-Costantinopoli-M.

[420]

2010

29

Aprile

Demetrio di Giovanni Minaculis-Cassos-M.

[421]

2027

19

Maggio

Giorgio di Costantino Naranzi-Zante-M.

[422]

2028

19

Maggio

Stefano Mario di Marc. Antonio Pieri-Corfù-M.C. 

[423]

2029

19

Maggio

Giovanni di Giorgio Caragià-Costantinopoli-M.C.

[424]

2030

19

Maggio

Paolo di Giovanni Jakzoglu-Cesaria-M. 

[425]

2031

19

Maggio

Niccola del fù Giovanni Diplaropulos-Patrasso-M.

Σελ. 453
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/454.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[426]

2037

19

Maggio

Alessandro del fù Niccolaos Vuccinò-Costantinopoli-M.

[427]

2038

22

Maggio

Aristotele del Cave Giovanni Valaoritis-Santa Maura-Legge.

[428]

2039

22

Maggio

Niccolò del fù Teodoro Condomicalo-Cefalonia-Legge.

[429]

2040

22

Maggio

Giorgio di Niccola Burbuckachi-Creta-Legge.

[430]

2041

22

Maggio

Teodoro del fù Eustachio Pilarino-Cefalonia-Legge.

[431]

2080

7

Giugno

Teofilo di Marco Cossini-Costantinopoli-M.C.

[432]

2115

16

Giugno

Spiridione di Giorgio Pappadopulo-Leonidi in Grecia-M.C.

[433]

2116

16

Giugno

Costantino di Demetrio Stauridis-Epiro-M.C.

[434]

2156

9

Novembre

Michele di Eustratio Cristofylos-Mitilene-M.C.

[435]

2173

27

Novembre

Antonio del fù Dre Giacomo Sanson-Corfù-M.C.

[436]

2175

27

Novembre

Marco del fù Filippo Calcani-Santa Maura-M.C. 

[437]

2180

21

Decembre

Costantino di Panajotti Tamissi [δυσανάγνωστο]-Τripolizza in Mantinea-M.

[438]

2181

21

Decembre

Apostolo di Niccola Fronimo-Zagora in Tessaglia-M. 

[439]

2182

21

Decembre

Basilio di Costantino Metaxà-Mitilene-M. 

Σελ. 454
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/455.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1 8 4 9

 

[440] 2201

5 Gennaio

Demostenes del fu Cavre Eustachio Valaoritis-Santa Maura-D.C.

[441] 2202

27 Gennaio

Panagino di Costantino Metaxàs-Mitilene-M.C.

[442] 2296

31 Marzo

Tipaldo Pietro Xidian [έτσι] Cefalonia-D.C.

[443] 2322

16 Aprile

Caralambi di [λείπει] Masarachi-Cefalonia-M.

[444] 2323

16 Aprile

Dionisio di Giorgio Metaxà-Cefalonia-M. 

[445] 2324

16 Aprile

Gerasimo di Niccola Rossolimo-Cefalonia-M.

[446] 2325

16 Aprile

Giovanni di [λείπει] Vaja-Epiro-M. 

[447] 2326

16 Aprile

Ireneos di [λείπει] Asopio-Corfu-M. 

[448] 2327

16 Aprile

Pericles di Spiridione Calogeropulos [λείπει]-Μ.C.

[449] 2328

16 Aprile

Zaccaria di [λείπει] Cambissis [λείπει]-Μ.C.

[450] 2329

16 Aprile

Atanasio di [λείπει] Geralò-Cidonia-M.C.

[451] 2330

16 Aprile

Demetrio del fù Giovanni Canzopulos-Patrasso-M.C.

[452] 2331

16 Aprile

Ciriaco di Stamati Rosakis-Sparta-M.C. 

[453] 2333

17 Aprile

Francesco del fù Marco Coccifi-Costantinopoli-M.

[454] 2345

17 Aprile

Antonio di Giorgio Arcadinò-Corfù-D.C.

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/456.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[455] 2356 Primo Maggio Niccolò di Gerasimo Carambato-Cefalonia-M.

[456] 2359 2 Maggio Spiridione di Teodoro Salomon-Cefalonia-G.C.

[457] 2360 2 Maggio Federigo di Demetrio Albana-Corfù-G.C.

[458] 2378 14 Maggio Gabrielle del Barone Andrea Teotocky-Corfù-M.

[459] 2409 18 Agosto Niccola di Basilio Calligary-Costantinopoli-M.C.

[460] 2410 18 Agosto Demetrio di... Nerangas-Tinos in Grecia-M.C.

[461] 2411 18 Agosto Giovanni di Niccolò Blazzi-Carpenisi in Euritania-M.C.

[462] 2412 18 Agosto Achille di Cristoforo Vlacco-Giannina-M.C.

[463] 2413 18 Agosto Temistocles di Atanasio Sauli-Corfù-M.C.

[464] 2414 13 Novembre Zafirios di Giovanni Accatopulos-Egio in Grecia-M.C.

[465] 2415 13 Novembre Michele di Giovanni Economidi-Atene-M.C.

[466] 2416 13 Novembre Sotirios del fù Spiridione Caracussi-Egina in Grecia-M.C.

[467] 2417 13 Novembre Costantino di Nestore Nestorides-Adrianopoli-M.C.

1850

[468] 2450 18 Febbraio Antonio di Costantino Postoli-Parga-M.C.

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/457.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[469] 2451 18 Febbraio Giovanni di [λείπει] Vathi-Atene-M.

[470] 2452 18 Febbraio Giorgio di [λείπει] Papacristodulo-Corizza in Albania-M.C.

[471]

2453

18

Febbraio

Michele di [λείπει] Malsinioti-Sparta-M.C.

[472]

2468

19

Febbraio

Giorgio di [λείπει] Rossetos-Costantinopoli-G.C.

[473]

2507

24

Giugno

Giovanni di Antonio Zalloni-Tine in Grecia-M.

[474]

2508

25

Giugno

Argirio di Teodoro Diamantopulo-Patrasso-M.C.

[475]

2509

25

Giugno

Giovanni di Antonio Tetsi-Ydra-M.C.

[476]

2511

25

Giugno

Giorgio di Demetrio Custa-Peloponeso-M.C.

[477]

2512

25

Giugno

Rocco di Angiolo Cazzaiti-Cefalonia-M.C.

[478]

2513

25

Giugno

Basilio di Apostolo Carochi-Mitilene-M.C.

[479]

2514

25

Giugno

Spiridione del fù Giovanni Paliò-Epiro-M.C.

[480]

2515

25

Giugno

Giuseppe di Giovanni Mordos nativo di Civitavecchia, domiciliato in Candia-M.

[481] 2516 25 Giugno Giorgio del fù Dionisio Columbardos-Zante-M.

[482] 2517 25 Giugno Demetrio di Vincenzo Travlò-Cefalonia-M.

[483] 2510 25 Giugno Spiridione di Girolamo Bizanti-Cefalonia-M.

[484] 2525 28 Giugno Caralambos di [λείπει]

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/458.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Masarachi-Cefalonia-C.*

[485]

2527

2

Luglio

Giovanni del fù Demetrio Leondariti-Zante-G.C.

[486]

2529

2

Luglio

Marino del fù Dre Niccolò Tipaldo Caritato-Cefalonia-G.C.

[487]

2579

14

Novembre

Gerasimo di Giovanni Drepanioti-Patrasso-M.C.

[488]

2580

14

Novembre

Anastasio del fù Spiridione Tombro-Corfù-M.C.

[489]

2582

16

Novembre

Giovanni di Teodoro Teodorides-Zeres-M. 

[490]

2583

16

Novembre

Alessandro di Atanasio Zinni-Giannina-M. 

[491]

2584

16

Novembre

Stefano di Giovanni Duca-Epiro-M.

[492]

2585

16

Novembre

Giovanni di Panajotti Ζally-Corizza-M. 

1851

[493] 2594 29 Aprile Gregorio di Alessandro Manodimos Castrinos-Giannina-M.C.

[494] [495] [496]

2595 2632 2633

29 26 26

Aprile Giugno Giugno

Giovanni del fù Demetrio De Giannopulo-Patrasso-M.C. Giovanni di [λείπει] Zalloni-Tine in Grecia-C.** Demetrio di Spiridione Burderi-Zante-M.C.

——————————————

*Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 443.

**Είναι τα ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 473.

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/459.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[497] 2634 26 Giugno Giorgio del fù Costantino Palatianò-Corfù-M.C.

[498] 2636 26 Giugno Giorgio del fù Demetrio Giannopulo-Zante-M.C.

[499] 2638 26 Giugno Spiridione di Costantino Rasy-Cefalonia-M.C.

[500] 2639 26 Giugno Dionisio di Giovanni Cocoli-Cefalonia-M.C.

[501] 2640 26 Giugno Atanasio di Demetrio Patrides-Argos-M.C.

[502] 2663 2 Luglio Marino del Cavre Andrea Pappadopulo Vretòs-Atene-D.C.

[503] 2664 2 Luglio Giovanni del fù Marino Cazzaiti-Cefalonia-D.C.

[504] 2665 2 Luglio Alessandro del fù Marino Cazzaiti-Cefalonia-D.C.

[505] 2694 9 Luglio Niccolò di Stai [έτσι]-Cerigo-M.C.

[506] 2708 22 Luglio Giovanni di Gerasimo Valliano-Cefalonia-M.C.

[507] 2720 20 Decembre Demetrio del Dre Niccolò Calichia-Zante-M.

[508] 2721 20 Decembre Procopio di Michele Crissochoos-Aiene-M.

[509] 2722 20 Decembre Panajotti di Giovanni Michalacopulo-Mitilene-M.C.

[510] 2723 20 Decembre Giovanni di Gerasimachi [έτσι]-Candia-M.C.

[511] 2724 20 Decembre Giovanni di [λείπει] Calliarchi-[λείπει]-M.C.

 

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/460.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1852

[512] 2725 3 Gennaio Eustachio di Giovanni Aristobulo-Costantinopoli-M.C.

[513] 2726 3 Gennaio Costantino di [λείπει] Botonacki-Candia-M.C.

[514] 2752 21 Giugno Cesare di Antonio Stampas-Costantinopoli-M.C.

[515] 2757 24 Giugno Tommaso di Pietro Scassi-Sira-M.C.

[516] 2779 24 Giugno Guglielmo di Antonio Stampa-Costantinopoli-M.

[517] 2785 28 Giugno Gerasimo di Michele Foca-Cefalonia-M.

[518] 2786 28 Giugno Giorgio di Giovanni Apostolachi-Cidonia-M.C.

[519] 2787 28 Giugno Giovanni di Spiridione Galati-Itaca-M.C.

[520] 2789 28 Giugno Spiridione del fù Dre Giovanni Assani-Cefalonia-M.C.

[521] 2790 28 Giugno Stauro di Marino Foca-Cefalonia-M.C.

1853

[522] 2839 25 Giugno Giuseppe del fù Giacomo Chicherman-Costantinopoli-M.C.*

[523] 2851 27 Giugno Gerasimo del fù Giorgio Panàs-Cefalonia-M.C.

——————————————

*Στο D I 75 Ghichemani.

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/461.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[524] 2852 27 Giugno Nicetas del fù Costantino Cladachi-Sime-M.C.

[525] 2853 27 Giugno Aristide del fù Demetrio Blacco-Santa Maura-M.C.

[526] 2854 27 Giugno Giorgio del fù Marino Baos-Sifnos in Grecia-M.C.

[527(;)] 2855 27 Giugno Emanuele del fù Cristodolo Isay-Smirne-M.C.

[528] 2856 27 Giugno Pericles del fù Zaccaria Zachopulo-Atene-M.C.

[529] 2857 27 Giugno Andrea del fù Antonio Marato-Itaca-M.

[530] 2862 17 Novembre Evangelo di [λείπει] Apostolides-Larissa-M.

[531] 2863 17 Novembre Giorgio di [λείπει] Cambicis-Cefalonia-M.

[532] 2864 17 Novembre Achille di [λείπει] Pantasopulos-Santa Maura-M.C.

[533] 2865 17 Novembre Elia di [λείπει] Zografos-Morea-M.C.

[534] 2867 17 Novembre Giovanni di [λείπει] Zaccariadi-Candia-M.C.

[535] 2868 17 Novembre Niccola di [λείπει] Diomede-Tessaglia-M.C.

[536] 2870 17 Novembre Giuseppe del fù Carlo Sguanci-Lesbo-M.

[537] 2871 17 Novembre Michele del fù Stefano Brinchi-Lesbo-M.

1854

[538] 2876 3 Marzo Spiridione del fù Costantino Molivada-Corfù-M.

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/462.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[539] 2921 27 Giugno Giovanni di Panaiotti Giannaca-Mitilene-M.C.

[540] 2922 27 Giugno Niccolò di Giorgio Inglessi-Cefalonia-M.C.

[541] 2924 27 Giugno Socrate Demetrio di Giovanni Caffiri-Corfù-M.C.

[542] 2926 17 Novembre Niccola di Zaccaria Zaccariadi-Candia-M.C.

[543] 2927 17 Novembre Spiridione di Pandeli Pappadachi-Candia-M.C.

[544] 2928 17 Novembre Timoleone del Dre Eustachio Draculi-Itaca-M.

[545] 2929 17 Novembre Antonio di Giovanni Palamitti-Magnesia in Smirne-M.

[546] 2930 17 Novembre Anastasio del fù Costantino Steriades-Larissa-M.

1855

[547] 2950 22 Giugno Giuseppe di Carlo Zannini-Corfù-M.C.

[548] 2979 30 Giugno Ippocrates di Basilio Zuridi-Alessandria-M.C.

[549] 2980 30 Giugno Panagino di Spiridione Tipaldo-Cefalonia-M.C.

[550] 2981 30 Giugno Panagino di Andrea Foca-Cefalonia-M.C.

[551] 2984 30 Giugno Miltiade del fù Giovanni Dioscuridi-Atene-M.C.

[552] 2985 30 Giugno Spiridione del fù Dre Giovanni Condoleo-Cerigo-M.C.

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/463.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[553] 2986 30 Giugno Giovanni di Cristoforo Savvas-Giannina-M.

[554] 2987 30 Giugno Pietro di [λείπει] Gusnassi-Peloponeso-M.

[555] 3008 17 Novembre Demetrio di [λείπει] Giustiniani-Sira-M.C.

[556] 3012 17 Novembre Andrea di [λείπει] Pegiades-Macedonia-M.C.

[557] 3013 17 Novembre Panajotti di Niccola Papanicolaides-Patrasso-M.C.

[558] 3014 17 Novembre Panajotti di [λείπει] Andreadi-Cefalonia-M.C.

[559(;)] 3015 17 Novembre Basilio di Giovanni Vartan-Smirne-M.C.

1856

[560] 3049 28 Giugno Spiridione di Giorgio Economides-Atene-M.C.

[561] 3050 28 Giugno Giovanni Agamemnone di Andrea Draculi-Itaca-M.C.

[562] 3051 28 Giugno Pietro del fù Dionisio Avierinò-Cefalonia-M.C.

[563] 3052 28 Giugno Channes di [λείπει] Chanian-Smirne-M.C.

[564] 3053 23 Giugno Michele del Dre Stellio Svorono-Cefalonia-M.

[565] 3057 28 Giugno Giorgio di [λείπει] Demetri-Cairo-M.C.

[566] 3073 10 Novembre John di David Fernandez-Salonico-M.

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/464.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[568] 3077 10 Novembre Giorgio di Giovanni Pumpuras-Andros-M.C.

[569] 3078 10 Novembre Giovanni del fù Demetri Pumpuras-Andros-M,C.

[57O] 3O86 10 Novembre Pietro del fù Paolo Micrides-Smirne-M.C.

[571] 3090 10 Novembre Cristodulo di Michele Vandoro-Cefalonia-M.C.

[572] 3091 10 Novembre Antonio di Anastasio Francantoni-Andrizzena nella prov. Olimpia-M.C.

1857

[573] 3092 6 Aprile Anastasio di Pietro Calovolo-Smirne-M.C.

[574] 3093 6 Aprile Niccolò di Giorgio Ioannide-Corfù-M.C.

[575] 3135 30 Giugno Antonio di Costantino Pardalachi-Candia-M.C.

[576] 3136 30 Giugno Michele del fù Demetrio Iatropulo-Costantinopoli-M.C.

[577] 3137 30 Giugno Antonio del fù Costantino Palatianò-Corfù-M.C.

[578] 3138 30 Giugno Spiridione del Dre Giovanni Soccoli-Corfù-M.C.

[579] 3140 30 Giugno Giovanni di Demetrio Paeonides-Cefalonia-M.*

[580] 3141 30 Giugno Dionisio di Eustachio Eustratiades-Itaca-M.C.

——————————————

*Στο D Ι 75 Μακεδονία.

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/465.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[581] 3142 30 Giugno John di David Fernandez-Salonico-C.*

[582] 3143 30 Giugno Michele di [λείπει] Svorono-Cefalonia-C.**

[583] 3148 10 Novembre Marco di Antonio Vitalis-Costantinopoli-M.C.

[584] 3150 10 Novembre Demetrio di [λείπει] Ciachiris-Tessaglia-M.C.

[585] 3151 10 Novembre Basilio di [λείπει] Andricopulo-Patrasso-M.C.

[586] 3152 10 Novembre Spiridione di [λείπει] Maurogianni-Corfù-M.C.

1858

[587] 3159 17 Febbraio Pietro di Spiridione Cuvaras-Corfù-M.C.

[588] 3160 17 Febbraio Giorgio di Francesco Tronos-Levadia in Grecia-M.C.

[589] 3204 30 Giugno Tommaso del fù Niccolò Cangia-Costantinopoli-M.C.

[590] 3212 30 Giugno Giovanni di [λείπει] Papateodoro-Patrasso-M.C.

[591] 3213 30 Giugno Leonida di [λείπει] Niotis-Costantinopoli-M.C.

[592] 3214 30 Giugno Leonida di [λείπει] Giorgiadis-Epiro-M.

[593] 3226 8 Novembre Giovanni di Niccola Burbucachi-Sira-M.C.

——————————————

* Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 566.

**Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 564.

30

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/466.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[594]

3227

8 Novembre

Filippo di Filippo D'Aston-Sαnta Maura-M.C.

[595]

3228

8 Novembre

Demetrio di Basilio Petimezas-Patrasso-M.C.

[596]

3229

9 Novembre

Costantino di Niccola Terojocas-[δυσανάγνωστο]-Larissa in Tessaglia-M.

1 8 5 9

 

[597] [598]

3233 3257

2 Marzo 7 Giugno

Marco Eleuterio di Giacomo Teofilà-Tessaglia-M.G. Leonida di Antonio Candakiti-Zante-M.C.

[599]

3258

7 Giugno

Demetrio del fù Camillo Delia Decima-Cefalonia-M.C.

[600]

3259

7 Giugno

Caralambo di Evangelino Avlami-Cefalonia-M.C.

[601]

3260

7 Giugno

Aristide di Giorgio Paulides-Prussa-M.C.

[602]

3261

7 Giugno

Giorgio di Apostolo Apostolidis-Aiene-M.

[603]

3262

7 Giugno

Alessandro di Eustratio Pissas-Cidonia-M.

[604]

3273

2 Decembre

Demetrio di Andrea Claras-Galassidi-M.

1860

[605] 3281 14 Febbraio Giovanni di Emanuele Calomiris-Samo in Grecia-M.C.

Σελ. 466
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 447
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  [327] 1076 6 Giugno Niccolò di Giovanni Cladan-Cefalonia-D.C.

  [328] 1078 15 Giugno Lucas di Spiridione Sachelaridis- Ermopoli-M.

  [329] 1116 4 Luglio Vangelino di Mattio Tipaldo, Dottorato di Cefalonia, si dottorò in D.C.

  [330] 1117 4 Luglio Andrea di Giovanni Antonopulo-Peloponeso-D.C.

  [331] 1118 4 Luglio Giacomo del fù Giovani Policalà-Cefalonia-D.C.

  [332] 1119 4 Luglio Giovanni del fù Spiridione Cury-Corfù-D.C.

  [333] 1120 4 Luglio Andrea di Cosimo Caruso-Cefalonia-D.C.Gr.

  [334] 1121 4 Luglio Giorgio del fù Giovanni Cavadia-S. Maura-D.C.Gr.

  [335] 1154 6 Luglio Felice di Matteo Ordioni-Zante-M.

  [336] 1157 7 Luglio Michele di Cosimo Tipaldo-Cefalonia-C.

  [337] 1159 7 Luglio Demetrio di Costantino Bacomi-Zante-M.

  [338] 1160 7 Luglio Moisé di Mandalino Vita Belleli-Corfù-M.

  [339] 1161 7 Luglio Luigi di Francesco-Scarpa-Corfù-M.

  [340] 1162 7 Luglio Giovanni del fù Demetrio Cozziri-Corfù-M.

  [341] 1163 7 Luglio Girolamo del fù Giovanni Condoleo-Cerigo-M.

  [342] 1165 7 Luglio Vangelino di Giovanni Cladan-Cefalonia-M.