Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 91-110 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/91.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ARISTOTE K. STAVROPOULOS

DONNÉES ET PROBLÉMATIQUE SUR LA SITUATION NOSOLOGIQUE DE LA JEUNESSE DU XIXe SIÈCLE

À TRAVERS DEUX APPROCHES SCIENTIFIQUES DE L'ÉPOQUE

Cette étude a pour objectif de poser la nosologie en tant que paramètre fondamental exigible pour toute recherche sociale sur le passé et tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation du processus évolutif de la jeunesse.

La nosologie en tant que paramètre indispensable se manifeste et s'est manifestée à l'intérieur d'un large cadre d'interactions avec tous les facteurs constituants de la formation et de l'évolution des sociétés; de sorte que les résultats et conclusions qui en découlent aient de la profondeur et de l'extension dans les évaluation spatio-temporelles. Celles-ci conduisent ainsi non seulement à des interprétations différentes des phénomènes historiques mais en même temps mettent en avant les possibilités d'évaluation pour le futur qui à première vue restent dissimulées.

Dans la recherche historique, le paramètre nosologie a fait son apparition en tant que facteur de base pour l'interprétation de certains phénomènes des évolutions sociales d'un pays, parce qu'il influait non seulement sur les données chiffrées démographiques et économiques, mais en même temps modifiait les facteurs biologiques pour les formes ultérieures des sociétés dans des limites restreintes ou larges.

La conception actuelle de la multiplicité des paramètres d'un phénomène ainsi que les possibilités offertes par l'évolution technologique pour leur mise en valeur, ont créé les conditions exigibles d'évaluation d'une recherche. Mais ces conditions d'une recherche n'ont pas les possibilités de s'élargir aujourd'hui à des évaluations du passé, où les éléments sont incomplets pour la conception contemporaine de la recherche.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/92.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Ainsi, après ces considérations sur la valeur de l'investigation sur le facteur "nosologie" en relation avec le paramètre social fondamental de "jeunesse", nous présenterons des éléments de recherche sur cette relation au XIXe siècle, après la constitution de l'État grec indépendant.

Le XIXe siècle dans ses efforts de recherche sur la nosologie, hormis ses succès dans la découverte des causes des maladies infectieuses et des premières mesures pour les affronter et les prévenir, lors des premiers pas de l'immunologie, a agi dans le cadre de la relation entre nosologie et milieu.

Cet assai de recherche sur les rapports dynamiques entre maladies et environnement qui a été inscrit dans les termes "Géographie médicale" ou "Topographie médicale", a été fondé par d'importantes études concernant aussi bien l'espace européen que grec. Le contenu de ces recherches fait clairement apparaître que la science de l'environnement n'est pas une découverte de notre époque.

En Grèce, de telles recherches ont commencé dès le début du XIXe siècle, avec les travaux de l'Académie ionienne mais aussi par la suite avec les investigations des médecins militaires anglais dans l'Heptanèse et des médecins du corps expéditionnaire français et de la Mission scientifique française pendant la Révolution; les recherches de ces derniers prirent la forme de thèse dans des Universités, celles des anglais furent publiées.

Les études de base en topographie médicale de l'espace grec au sens large, furent celles du Docteur K. Karakassis en Dacie (1833) et du Docteur A. Paspatis pour Constantinople (1862).

Pour l'espace étatique grec du XIXe siècle, il existe deux études fondamentales de topographie médicale dans lesquelles nous puiserons les éléments nosologique inexploités et non répertoriés qui concernent la jeunesse grecque afin d'esquisser les conditions, en un de leurs paramètres essentiels, à travers lesquelles s'est déterminée son évolution biologique et historique.

Ces études ont bénéficié d'une reconnaissance internationale et ayant été écrites en français, ont reçu des honneurs, sans pour autant qu'elles rencontrent une attention analogue et sans que leurs auteurs soient même mentionnés dans l'histoire de la médecine grecque.

Le principal chercheur en topographie médicale de la Grèce des cinquante premières années de l'État Grec indépendant fut le Docteur Clon Stéphanos (1854-1914) dont l'étude "La Grèce" a constitué l'article correspondant du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, cet article a fait l'objet d'un tirage à part en 1884, il comporte 217 pages

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/93.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

d'une typographie serrée1. Cette année est donc le centenaire de cette importante publication, il n'est pas inutile de citer ici ce que le Directeur de l'édition a écrit en termes concis mais non dénués d'intérêt:

"La géographie médicale de la Grèce était, pour ainsi dire, à créer. Le présent article a été écrit par M. Clon Stéphanos, jeune médecin grec des plus instruits, sur des documents et des données en partie nouveaux, ou qui n'étaient pas jusqu'à présent utilisés. Il a donc une importance toute spéciale qui en excusera la longueur. Le directeur a, en outre, besoin d'ajouter que, pour réduire l'article aux dimensions actuelles, il a eu le regret de demander à l'auteur le sacrifice d'une partie de ses documents et de sa rédaction, dont il est à souhaiter pour la science que l'emploi soit fait d'une autre manière"2.

Lors de ses études à Paris, C. Stéphanos s'intéressa à l'anthropologie, dont il fut aussi le fondateur en Grèce en créant le musée d'anthropologie en 1886. C'est d'ailleurs à son intention que fut créée la Chaire d'anthropologie à la Faculté de Médecine en 1914, mais sa mort intervenue cette même année empêcha son élection. Sa topographie médicale reste de nos jours réservée à quelques "connaisseurs", et encore non pour sa partie médicale, C. Stéphanos a été estimé pour ses études archéologiques3. Même lorsque les éléments de son étude ont été utilisés, leur auteur n'a nullement été mentionné4. Sa conscience scientifique le distingue par le fait que pour chaque détail de son étude, il donne des références bibliographiques complètes et mentionne particulièrement les médecins de campagne qui lui ont fourni des renseignements. Il faut noter que ses références bibliographiques se rapportant à l'élaboration de ses tableaux spatio-temporels des épidémies du territoire grec, constituent la première bibliographie médicale historique en Grèce et la première bibliographie médicale grecque par ses références à la nosologie des cinquante premières années de l'État grec indépendant. Cette étude recouvre les régions constituant l'état grec d'alors

——————————

1. Clon Stéphanos, La Grèce, au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et médical. Extrait du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, G. Masson, 1884.

2. Op. cit., p. 363.

3. Pour C. Stéphanos, voir l'Album du centenaire de la Société d'Archéologie à Athènes, 1837-1937, p. 47; A. Drakakis, "Deux lettrés de Syros (Clon Stéphanos-Périclès Zerlendis)", Annuaire de la Société des Études Cycladiques, t. 9,1971-1973, pp. 74-80; A. Karathanasis "Un cahier de Clon Stéphanos au contenu Folklorique", Ελληνικά, t. 33, 1981, pp. 128-139.

4. Comparer l'article "Peste" dans la Grande Encyclopédie Hellénique, de A. Couzi, à Clon Stéphanos, op cit , pp. 506-511.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/94.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΕΙΚΟΝΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ  ΤΙΤΛΟΥ)

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/95.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

sauf la Thessalie, mais elle comprend par contre la Crète, alors sous le joug turc.

La seconde étude concerne une enquête sur la morbidité et la mortalité infantiles entre cinq et dix ans, à Athènes, pour la période 1888 -1897.

Son auteur en fut le Professeur de pédiatrie et pour un temps Directeur de la Clinique Universitaire, A. Papapanagiotou, son étude intitulée «La morbidité et la mortalité des enfants à Athènes» (1899)5 a reçu la Médaille d'argent de l'Académie de Médecine de Paris en 1900. Cette étude a connu un sort semblable, elle reste inconnue et non répertoriée dans l'historiographie médicale grecque. Ses analyses statistiques sont essentielles pour l'étude de la nosologie infantile à la fin du XIXe siècle.

Nos choix parmi les matériaux démographiques et nosologiques dans l'étude de C. Stéphanos concernant les âges jusqu'à vingt ans , se sont heurtés à des difficultés et ont suscité des problèmes dus aux diverses distinctions et limites d'âge de ses tableaux statistiques, nous les citerons comme ils figurent dans son livre.

La composition et l'évolution de la population grecque à la fin du XIXe siècle, apparaissent sur la représentation graphique des recensements successifs, en millions d'individus (Chouliarakis, 1973)6.

——————————

5. A. Papapanagiotou, De la morbidité et la mortalité des enfants à Athènes (causes-fréquence des maladies) et des moyens de la restreindre, Athènes, Hestia, 1899.

6. M. Chouliarakis, Evolution géographique, administrative et de la population de la Grèce, 1821-1971, T. 1, 1ère partie, p. XIX, Athènes, E.K.K.E., 1973.

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/96.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/97.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS

7

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/98.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS (Suite et fin).

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/99.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS (Suite et fin).

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/100.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Le tableau V de l'étude de C. Stéphanos constitue un exemple du regroupement des matériaux, effectué par lui par régions et départements du territoire grec. Il représente le mouvement par groupes d'âges et concerne la natalité, les mariages et la mortalité en moyennes dans différentes unités de temps de 1864 à 1879 7.

Le mouvement par groupes d'âges de la jeunesse, en moyennes sur 1000 habitants d'après les recensements de 1870 et 1879, ainsi que le taux de natalité sur 1000 habitants et sur 1000 femmes entre quinze et cinquante ans entre 1868 et 1878, apparaissent sur le Tableau I.

TABLEAU I

Répartition des groupes d'âges de la jeunesse dans la population

Moyennes des recensements 1870 et 1879 pour 1.000 habitants

 

Recensement

Groupes d'âges

Natalité 1868-1878)

Année 

Population

0-5 ‰

5-10 ‰

10-15 ‰

15:20 ‰

sur 1.000 habitants

sur 1.000 femmes de 15-50 ans

1870

1879

1.437.026

1.653.767

 147,7

129,7

 109,6

 97

 27,6

124

 

 

Il est évident que la comparaison de ces deux paramètres est problématique.

Un autre problème posé est que, avec ces moyennes des groupes d'âges de la jeunesse mais aussi d'autres groupes de la population répartis par décennies, on ne peut pas construire la pyramide des âges et la comparer à celles de G. Papaévangelou (1980) pour des recensements ultérieurs, de 1896 pour le XIXe siècle mais aussi du XXe siècle8.

La comparaison et la recherche des raisons de la différenciation dans la constitution des groupes d'âges de la jeunesse dans tous les paramètres qui agissent sur elle - la nosologie étant essentielle - peuvent déterminer les cadres des compositions de la population, et différencier les causes des ruptures de la natalité qui apparaissent sur les pyramides des âges dans les divers recensements. Ainsi, ces problèmes conduisent

——————————

7. C. Stéphanos, op. cit, pp. 474-477.

8. G. Papaévangelou, Éléments de description et conclusions bio-statistiques, Athènes 1980, pp. 30-33.

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/101.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

à la nécessité d'approfondir et de regrouper les matériaux démographiques et à la standardisation des divers indices et en particulier ceux de la jeunesse, pour l'étude de son évolution au XIXe mais aussi au XXe siècle.

Les rapports entre natalité, nosologie et mortalité des groupes d'âges de la jeunesse ainsi que leurs interactions créent une problématique posée par les matériaux de l'étude de C. Stéphanos pour une investigation plus systématique.

Sur le tableau II, figurent les moyennes de la mortalité dans les groupes d'âges de la jeunesse pendant la période 1868-1878 par rapport à la mortalité générale de la population, l'indice de la mortalité des nourrissons (dîme mortuaire, selon l'expression de C. Stéphanos) ainsi que le rapport décès-naissances9.

TABLEAU II

Moyennes de mortalité 1868-1878 des groupes d'âges de la jeunesse

Mortalité générale de la population

 Indice de mortalité des nourrissons

Groupes d'âges       

Naissances pour      100 décès

 0-6 mois      sur 1.000 naissances

7-12 mois sur 1.000 survivants

0-5

5-10

10-15

15-20

 

20,7

72

70,3

49,7   

11,1 7,6 7,5 136,5

Si l'on étudie et standardise les indices de mortalité des groupes d'âges de la jeunesse, on peut déterminer ses répercussions sur le mouvement biologique de la population et sur son espérance de vie.

Un point intéressant des remarques de C. Stéphanos est la comparaison de l'indice de mortalité des 0-5 ans, qu'il estime à 114‰ et il note que cet indice se trouve à l'avant-dernier rang, le dernier étant tenu par la Norvège avec 104‰. Les indices les plus élevés étaient ceux du Danemark (135), de la Suède (137) ainsi que l'indice de mortalité de l'Italie très élevé qui atteignait 223. Il existe bien sûr le problème de l'enregistrement exact des décès (C. Stéphanos cite l'étude de Bertillon, Rapport sur la mortalité des nouveaux-nés, Paris 1878, page 25).

Les causes avancées de ce faible indice grec sont, la douceur du

——————————

9. D'après le tableau V de Clon Stéphanos, op. cit., p.-477,

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/102.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

climat, la faible densité de la population et la rareté des facteurs prédisposants à des maladies congénitales et autres du premier âge comme la syphilis, l'alcoolisme, la tuberculose10.

Analysant la mortalité des nourrissons et du premier âge, il se réfère aux causes et à leurs différences dans les diverses régions du pays. Dans le groupe 0-6 mois, il désigne comme principale cause les infections et maladies du système respiratoire pour ce qui concerne les régions montagneuses, pour les plaines les maladies gastro-intestinales, le paludisme étant une cause moins fréquente. Pour le premier âge il désigne comme causes principales les maladies infectieuses et en particulier la diphtérie. Pour les 5-15 ans, il note que la mortalité est plus élevée dans les régions marécageuses du pays et il cite à ce propos des chiffres caractéristiques11.

Sur le tableau III sont inscrites les proportions de la mortalité masculine-féminine dans les groupes d'âges de la jeunesse, en moyennes, pour les années 1868-1878. En guise de comparaison nous reproduisons quelques données pour le groupe 20-30 ans12.

TABLEAU III

Mortalité des groupes d'âges de la jeunesse

(Moyennes des données des recensements 1868-1878)

Groupes

hommes

femmes

Total

Rapport des décès

d'âges

hommes/femmes

0-5

50,3

49

49,7

101

6-10

11,2

10,8

11,1

103

11-15

6,7

7,4

7,6

90,8

16-20

8,1

7

7,5

116

comparaison

21-30

9,8

8,5

9,9

115

Mortalité moyenne

générale

Grèce

20,7

Suède 

20,5

Norvège

18,4

Danemark

21,6

——————————

10. C. Stéphanos, op. cit., p. 469.

11. Op. cit., pp. 470-471.

12. Op. cit., Tableau V, pp. 476-477.

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/103.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Il apparaît clairement sur ce tableau que la moyenne de la mortalité générale en Grèce à cette époque (20,7‰) était parmi les plus faibles en Europe13.

Nous devons ainsi modifier certaines conceptions sur les rapports Grèce-Europe à cette époque, ainsi qu'ils ressortent de la réalité des chiffres.

La répartition saisonnière des naissances et décès fait partie de la recherche de C. Stéphanos, mais nous ne nous référerons à ce point que brièvement, en notant seulement que les décès sont cités par ordre de fréquence: en automne, puis dans les mêmes proportions en hiver et en été, et en dernier le printemps. L'importance de la recherche en ce qui concerne les différences entre les diverses régions du pays aux conditions climatiques dissemblables, est évidente.

Un exemple de la méthode de C. Stéphanos concernant la répartition saisonnière des maladies est le tableau représenté ci-dessous qui se réfère aux diverses épidémies de diphtérie dans certaines villes du pays suivies de références bibliographiques. Nous le reproduisons tel quel14.

LA DIPHTÉRIE PAR MOIS ET SAISONS DANS QUELQUES VILLES DE GRÈCE

(Résultats bruts)

à

t,'

?

α>

Ά

CJ

VILLES

c.

o>

i

'5

c

2

ο

c

ε

_o c

0)

Ε

S

c c

2

CJ

Π

•Ό

Ζ

^

ε

^

a

ο

υ

S

è

ί

c

•x

"s

ο

E-c

OJ

fa.

Ο

α

to

κ

°-

Athènes, 1865-1885 (Mac-

cas, Baplias, Bambas) .

122

118

58

68

49

58

52

51

70

102

1(6

298

170

161

288

917

Syra : Hermoupolis, 1867-

1879 (Coscorozis) . .

20

21

23

19

18

12

5

10

5

12

14

19

64

49

20

45

178

Corfou, 1872-1879 (Kyria-

zidis). . . .....

13

14

ai

15

12

2l

15

11

13

5

9

|q

51

46

59

26

162

Kéos, 1873-1880 (Antonia-

des)

31

38

19

23

15

9

6

6

6

S

12

10

88

47

18

27

200

Patras, 1876-1882 (Coryl-

los). ........

28

17

24

16

18

11

11

9

5

9

1

u

69

45

25

24

169

Calames, 1872-1882 (Chry-

sospathis) .......

w

7

S

)t

4

3

y

2

1

2

10

7

5

2

22

C. Stéphanos, comme nous l'avons déjà mentionné, donne une description spatio-temporelle de chaque maladie, cette description est basée sur les données qu'il avait à sa disposition pour chaque région du

——————————

13. Op. cit., p. 457.

14. Op. cit., p. 524.

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/104.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

pays, elle est suivie de références permettant de déterminer la morbidité et la mortalité de la maladie. Je me bornerai à de brèves références en délimitant un contour général pour souligner les possibilités ultérieures de recherche ayant pour origine ces données.

Pour le paludisme, il ne présente pas de données suffisantes concernant sa mortalité dans les groupes d'âges de la jeunesse; par contre il cite de nombreux autres renseignements ainsi qu'une liste intéressante des lacs et étangs du pays15.

Dans la vaste description spatio-temporelle des épidémies de typhoïde de 1849 à 1881, il donne des chiffres sur l'épidémie de l'été 1881 à Athènes, les cas furent de 5000 sur une population de 70.000 habitants, c'est à dire un taux de morbidité de 7%. Les décès s'élevèrent à 233, ce qui signifie une mortalité de 5,8% dont 45% concernaient les âges jusqu'à vingt ans16.

Il s'est particulièrement intéressé à la variole en fournissant d'abondant matériaux spatio-temporels17, dont un choix est présenté sur le Tableau IV.

TABLEAU IV

Données spatio-temporelles sur des épidémies graves de variole

Morbidité - Mortalité

Ages 0-20

Année lieu population cas morbidité % décès mortalité % cas décès mortalité %

1852

Corfou

70.885

4.053

5,7

704

17,4

? ? 26

1873

Patras

46.5001

1.105

2,4

434

39,3

789 334 42,6

1873-

1874

Athènes

48.1002

427

0,9

154

36

1880-

1881

Corfou

18.000

500

2.8

?

21,7

(ville)

1882-

1883

Athènes

68.600"

1.390

2

428

30,8

1. Recensement de 1870. Éparchie de Patras

2. Recensement de 1870

3. Recensement de 1879

La morbidité variait entre 1 et 5,7 % et la mortalité générale de la maladie de 17,4 à 39,3%. Dans deux cas où référence est faite à la 

——————————

15. Op. cit., p. 494.

16. Op. cit., pp. 503-504.

17. Op. cit., pp. 514-518.

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/105.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

jeunesse, la mortalité était de 26 et 42,3 %, en ce qui concerne Patras, 72 % des décès portent sur le groupe 0-20 ans.

En 1873, à Athènes, l'épidémie a atteint surtout les quartiers ouvriers. Des différences de mortalité sont aussi mentionnées suivant la vaccination ou non de la population, comme par exemple à Athènes en 1873-74 où la mortalité correspondante a été respectivement de 20,9 et 51,4%. Lors de l'épidémie de 1882-83, la mortalité des non-vaccinés fut de 40%.

Pour les épidémies de scarlatine, rubéole et rougeole, il donne de nombreux éléments qui ne peuvent être statistiquement exploités. En ce qui concerne les épidémies de diphtérie, de nombreuses indications existent sur son tableau18, montrant une mortalité particulièrement élevée en province atteignant parfois 90%.

Pour la tuberculose, il indique une mortalité générale de 2,9 pour 1000 habitants et fait des remarques générales sur l'enfance, et l'adolescence, en particulier en ce qui concerne le problème de la scrofulose19.

En ce qui concerne les épidémies de méningite, il existe de nombreuses données provenant de diverses régions du pays20, pour lesquelles nous avons effectué un regroupement dans le tableau V. Nous soulignons la mortalité élevée de cette maladie.

TABLEAU V

Mortalité de l'épidémie de méningite

(choix d'après les données de C. Stéphanos)

Année Lieu Nombre de cas Nombre de décès Mortalité %

1868 9 574 388 68

villes

1879- 6

1881 villes ? ? 52,7

En ce qui concerne la mortalité due aux infections aiguës du premier âge (0-5 ans), C. Stéphanos indique pour Athènes de 1878 à 1884 une fréquence de 23 décès sur 1000 enfants dont 67% concernaient la première année de la vie21.

——————————

18. Op. cit., pp. 522-524.

19. Op. cit., pp. 536-537.

20. Op. cit., pp. 524-527.

21. Op. oit., p. 543.

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/106.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Le tableau de répartition par groupes d'âges des lépreux en Crète en 1881 présente un intérêt certain22.

TABLEAU VI

Répartition des cas de lèpre en Crète (1881) dans les groupes d'âges

Groupes d'âges

nombre de cas

hommes

femmes

%

0-5

3

3

-

1,5

6-10

13

11

2

6,6

11-15

68

41

27

34,5

total

0-20

84

55

59

42,6

21-60

113

72

41

57,4

Total

197

127

70

100

Le tableau VI fait apparaître que les âges entre 10 et 20 ans, présentaient la fréquence la plus élevée, le total du pourcentage dans les groupes de la jeunesse atteignait 42,6%.

C. Stéphanos cite une observation similaire dans une statistique norvégienne, alors que commentant une statistique sur Grenade en Espagne, il signale que l'on ne peut tirer de conclusion, faute de données suffisantes.

L'étude de Papapanayotou concerne particulièrement la morbidité et la mortalité de l'enfance à Athènes pour la décennie 1888-1897. Elle repose sur des tableaux analytiques de chaque maladie et les décès qui en résultent, ceux-ci subdivisés en mois pour les nourrissons et en année pour les autres âges jusqu'à 10 ans, comme nous pouvons le constater ci-dessous.

Conformément aux conceptions du XIXe siècle, Papapanayotou examine les conditions climatiques d'Athènes et leurs variations en citant les données complètes sur la décennie lors de laquelle il a enquêté sur la nosologie de l'enfance; c'est une étude exemplaire sur les rapports nosologie/environnement.

La répartition saisonnière de la mortalité au cours de cette décennie apparaît sur le tableau récapitulatif VII, nous l'avons établi à

——————————

22. Op. cit., p. 534.

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/107.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

partir des tableaux analytiques pour chaque mois et année dans l'ordre des fréquences, pour un total de 13.753 décès pendant l'enfance23.

TABLEAU VII

Répartition saisonnière des décès pendant l'enfance (0-10 ans) à Athènes de 1888 à 1897

saison

nombre de décès

%

Été

4023

29,2

Hiver

3754

27,3

Printemps

3120

22,7

Automne

2856

20,8

total

13753

100

D'après les observations générales de C. Stéphanos sur l'Attique pour les années 1864-1878, il semblerait qu'il y ait le même ordre de répartition saisonnière des décès dans leur ensemble, sans évaluation chiffrée24.

Sur le tableau VIII, est présenté le rapport de la mortalité infantile à la mortalité générale, 48,1%, ainsi que les proportions de la mortalité des nourrissons en comparaison au total des décès de la population (32%) et aux décès de l'enfance (66,4%), taux qui implique une investigation sur les conditions d'hygiène et sur les conditions sociales régnant à Athènes pendant cette période.

TABLEAU VIII

Proportions des décès entre nourrissons et enfants et leurs rapports au nombre total des décès à Athènes 1888-1897

total des nombre des nombre % % nombre % %

décès décès de % décès total décès décès des décès

delà 0 à 10 ans 0-1 des de 1-10 décès de

population décès l'enfance l'enfance

28569 13753

48,1 9133 32 66,4 4620 46,1 33,6

garçons 7021 filles 6732

51

49

——————————

23. A. Papapanagiotou, op. cit.,31-32.

24. C. Stéphanos, op. cit., pp. 457-468.

Σελ. 107
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/108.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Les pourcentages qui correspondent aux 1-10 ans sont de 16,1% et 33,6%. Le rapport mâles-femelles est de 51%-49% et nous faisons remarquer qu'il peut-être observé pour chaque maladie sur les tableaux de Papapanayotou.

Le tableau IX qui présente la mortalité infantile dans d'autres villes de Grèce à cette même époque25, suggère d'intéressantes remarques.

TABLEAU IX

Mortalité de l'enfance (0-10) en différentes villes de 1888 à 1897

ville

nombre d'habitants

mortalité

%

Athènes

Volos

122053

16788

48,1

43

Tripoli

Zanthe

10465

14906

41

34

Corfou

18581

33,5

A première vue, il peut sembler étrange que la mortalité infantile soit prépondérante à Athènes, mais c'est la réalité des chiffres. Bien entendu subsiste le problème de l'enregistrement exact des décès, pourtant dans les îles ioniennes cet enregistrement se faisait systématiquement selon une tradition très ancienne.

Papapanayotou attribue cette mortalité aux mesures sanitaires insuffisantes et aux conditions régnant dans la maternité26.

Nous pensons que deux causes coexistent, la concentration de la population et l'afflux d'un grand nombre de réfugiés à Athènes ayant pour résultat la naissance de faubourgs aux mauvaises conditions d'hygiène. Papapanayotou pose d'ailleurs lui-même ce problème dans d'autres parties de son étude. N. Makkas attribue lui aussi l'augmentation de la morbidité et de la mortalité due à l'épidémie de diphtérie de 1867 à 1869 à l'arrivée de dix mille réfugiés crétois après l'échec de l'insurrection de 1866 27.

La mortalité élevée des nouveaux-nés, nourrissons, et du premier

——————————

25. A. Papapanagiotou, op. cit., p. 25.

26. Op. cit., pp. 25-31.

27. N. Makkas, Études étiologiques sur les épidémies de diphtérie en Grèce, Galinos, t. 4, fasc. 7, 1882, p. 101.

Σελ. 108
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/109.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

âge ainsi que de la totalité du groupe d'âges de l'enfance apparaît sur le tableau X.

TABLEAU X

Mortalité dans les subdivisions de l'enfance

Athènes 1888-1897

Ages

nombre de décès %

nombre de décès % %

0-7 jours

978 7,2

7-15 »

717 5,2

15-30 »

869 6,3

Nouveaux-nés

1er mois

2573 18,7

Nourrissons

2-12 mois

6560 47,7

1ère année

9133 66,4

2ème »

2106 15,3

3ème »

721 5,3

4ème »

482 3,5

5ème »

398 2,9

1-5 ans

3707 27

5-10 ans

913 6,6

Total 1-10 ans

13753 100

La mortalité élevée des nourrissons qui représente 66,4% du total des décès de l'enfance trouverait sa cause dans les facteurs précédemment cités et impliquerait une enquête spécifique.

La mortalité dans les maladies systématisées et dans des catégories particulières, figure par ordre de fréquences, la première place est tenue par les maladies de la nutrition, suivie par les maladies de l'appareil respiratoire et les maladies infectieuses28.

Parmi les statistiques étrangères citées et utilisées par Papapanayotou, on remarquera la prédominance, par ordre de fréquence, des maladies de la nutrition: dans la statistique de Berlin ces maladies recouvrent 50% de la mortalité infantile générale; ainsi que le fort pourcentage, dans la statistique américaine, des maladies du système nerveux (30%) attribué alors à la grande fréquence du tétanos des nouveauxnés29.

Dans la statistique de Papapanayotou, 96 cas de tétanos sont mentionnés parmi les enfants de 0-2 ans, soit 0,8% du total des décès

——————————

28. A. Papapanagiotou, op. cit., p. 37.

29. Op. cit., p. 38.

Σελ. 109
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/110.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU XI

Mortalité par systèmes et catégories spéciales de maladie à Athènes comparée à des statistiques étrangères

Maladies

Athènes (1888-1897) Allemagne (Berlin)

Amérique Statistiques

E. Coni

nombre de décès

%

%

%

Nutritionnelles

4453

32,4

50

23,5

Respiratoires

3110

22,6

25

18,3

Infectieuses

2940

21,4

7,5

14,7

Nerveuses (méningite -

 - tétanos

1265

9,2

7,5

30

Diverses

1985

14,4

10

13,5

correspondant à cet âge. Dans les maladies du système nerveux, il inclut les méningites aiguës et tuberculeuses ainsi que les «convulsions» désignées sous le terme «éclampsie».

Papapanayotou lie la mortalité élevée des maladies de nutrition à l'alimentation «artificielle» utilisée par nécessité dans la maternité, les autres conditions de vie des nourrissons n'étaient pas idéales. Les décès causés par les maladies de nutrition y atteignaient 57% du total des décès dus à celles-ci.

Il fait des remarques analogues au sujet de l'alimentation des nourrissons des classes défavorisées de la population et il rapporte que dans la Clinique pédiatrique de l'Université dont pour un temps il fut le Directeur, l'athrepsie était la maladie prédominante30.

Notons que, comme le tableau correspondant de Papapanayotou l'indique, 85,8% des décès dus à l'athrepsie surviennent pendant la première année. Il mentionne aussi que les nourrissons élevés au lait maternel présentaient rarement des formes graves de maladies gastro-intestinales ayant des suites mortelles.

Avec ce qui précède sont exposés les problèmes de la recherche sur les établissement de santé pour l'enfance à Athènes ainsi que dans les orphelinats.

Papapanayotou analyse en détail les données pour chaque maladie de l'enfance et fournit un tableau de leur mortalité par ordre de fréquence31.

——————————

30. Op. cit., pp. 48-50.

31. Op. cit., p. 33.

Σελ. 110
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 91
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  ARISTOTE K. STAVROPOULOS

  DONNÉES ET PROBLÉMATIQUE SUR LA SITUATION NOSOLOGIQUE DE LA JEUNESSE DU XIXe SIÈCLE

  À TRAVERS DEUX APPROCHES SCIENTIFIQUES DE L'ÉPOQUE

  Cette étude a pour objectif de poser la nosologie en tant que paramètre fondamental exigible pour toute recherche sociale sur le passé et tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation du processus évolutif de la jeunesse.

  La nosologie en tant que paramètre indispensable se manifeste et s'est manifestée à l'intérieur d'un large cadre d'interactions avec tous les facteurs constituants de la formation et de l'évolution des sociétés; de sorte que les résultats et conclusions qui en découlent aient de la profondeur et de l'extension dans les évaluation spatio-temporelles. Celles-ci conduisent ainsi non seulement à des interprétations différentes des phénomènes historiques mais en même temps mettent en avant les possibilités d'évaluation pour le futur qui à première vue restent dissimulées.

  Dans la recherche historique, le paramètre nosologie a fait son apparition en tant que facteur de base pour l'interprétation de certains phénomènes des évolutions sociales d'un pays, parce qu'il influait non seulement sur les données chiffrées démographiques et économiques, mais en même temps modifiait les facteurs biologiques pour les formes ultérieures des sociétés dans des limites restreintes ou larges.

  La conception actuelle de la multiplicité des paramètres d'un phénomène ainsi que les possibilités offertes par l'évolution technologique pour leur mise en valeur, ont créé les conditions exigibles d'évaluation d'une recherche. Mais ces conditions d'une recherche n'ont pas les possibilités de s'élargir aujourd'hui à des évaluations du passé, où les éléments sont incomplets pour la conception contemporaine de la recherche.