Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 79-98 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/79.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Matoula TOMARA-SIDERI, N. SIDERIS

CONSTITUTION ET SUCCESSION DES GÉNÉRATIONS PENDANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE :

LE DESTIN DÉMOGRAPHIQUE DE LA JEUNESSE

La constitution d'une nouvelle génération en Grèce pendant la première moitié du XIXe siècle fera l'objet de cette étude historique, démographique et nosologique.

Nous espérons que cet exposé démontrera dans quelle mesure une telle démarche est non seulement nécessaire pour l'historiographie mais est aussi utile du point de vue méthodologique. De même que les faits nosologiques et démographiques ne sont nullement de simples chiffres, mais du vécu, ayant un poids et des répercussions, les séries statistiques qui y correspondent nous parlent d'attitudes et de comportements qui engagent à fond l'homme en tant que sujet. Quant à la jeunesse comme objet historique concret, nous présenterons quelques conclusions qui nous l'espérons ne seront pas toujours celles que l'on pourrait attendre.

Les tableaux des données seront publiés sous peu. Le champ de notre investigation n'épuise bien sûr pas la gamme des trouvailles possibles. Il illustre le type de découverte et le genre des problèmes et approches qui caractérisent de telles démarches historiques.

Ainsi donc, nous présenterons plutôt que les données, la logique qui régit les phénomènes auxquels le matériau renvoie. Les découvertes empiriques servent d'illustrations aux différents points conducteurs de l'analyse et de point de départ à certains raisonnements.

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/80.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

I. BILAN D'UNE JEUNESSE

Espace et temps de la recherche

Nous suivrons une cohorte de la naissance de ses membres jusqu'à la fin de leur jeunesse — par convention leur vingt-cinquième année.

Cette cohorte représentative de l'état de la population correspond à la génération de 1823: au total 620 individus nés dans l'île de Leucade cette même année.

La morphologie du processus démographique a deux principaux déterminants: la dotation initiale et la dialectique épigénétique qui caractérise cette génération au niveau biologique, écologique, social et culturel.

Leucade à cette époque est une société où prédominent l'élément agricole, le patriarcat, la tradition, la religion. Notons aussi la longue domination occidentale accompagnée de la tradition d'un ordre administratif. Au plan démographique, nous pouvons repérer deux principales dichotomies : villes - villages pour la première et hommes - femmes pour la seconde. Avec les différences sociales, celles-ci représentent les principales sources de différenciation par rapport soit à la vie, soit envers la mort.

Ces données déterminent mais n'épuisent pas pour autant le champ dans lequel la nouvelle génération évoluera.

A. Mortalité. La mortalité représente un champ privilégié de la dotation initiale et de la dialectique épigénétique —tant en elle-même que comme indice de la situation sociale en général; on pourrait dire que la façon de mourir résume la façon dont on a vécu.

Ses dimensions et sa morphologie sont telles qu'elles font du biologique une des contraintes majeures régissant le fonctionnement social à l'époque étudiée, en posant le problème de la survie aussi bien sur le plan individuel que collectif.

En ce qui concerne la génération de 1823, 1/4 de ses membres initiaux meurt avant sa 25ème année. Un décès sur deux survient pendant les deux premières années de la vie, principalement pendant la première. Jusqu'à la puberté l'œuvre de la mortalité infantile est pratiquement accomplie: 9 décès sur 10 surviennent avant la 13ème année.

Les causes principales des décès sont: les états fébriles, les troubles gastro-intestinaux et l'«asthénie» —large catégorie ayant pour trait commun l'image d'un corps dépérissant.

Par conséquent, les jeunes individus mourraient alors, massivement

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/81.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

et prématurément, principalement de maladies infectieuses et parasitaires aiguës. Cette morbidité typique à issue fatale reflète non seulement le fait que l'on se trouve dans une «société sans antibiotiques», mais aussi les conditions générales en majorité adverses de vie, d'alimentation, d'hygiène et de soins qui affaiblissaient l'organisme et l'exposaient aux attaques de la maladie.

L'estimation de l'espérance de vie à la naissance donne des grandeurs de l'ordre de cinquante ans. Le maximum de l'espérance de vie totale (63-64 ans) correspond à l'âge des 15-25 ans.

Sur la base de l'espérance de vie, on peut évaluer le volume des pertes avec comme mesure les années de vie potentielles perdues : l/5ème de l'espérance de vie théorique de la cohorte se perd avant la 25ème année.

Le domaine de la mortalité illustre les pertes dans la lutte pour la survie. Les mariages et la procréation correspondent déjà au processus de compensation des pertes.

B. Mariages. Sur le plan strictement démographique le mariage, institution représentant un cadre de procréation quasi-exclusif, pèse considérablement comme mécanisme premier et plus précisément opératoire de compensation des pertes.

Un sur cinq des membres initiaux ainsi que un sur quatre de ceux qui parviennent à l'âge de procréer se marient avant leur 25ème année.

Les mariages avant l'âge de vingt ans, représentent plus de la moitié du total, ceux avant dix-huit ans 1/3 et ceux très précoces (avant 16 ans) 1/5 du total. Sept mariages de jeunes sur dix concernent des femmes de la cohorte.

Les jeunes sont donc impliqués très tôt dans le processus de réparation des pertes causées par la mortalité.

C. Procréation. Les résultats ne sont pas négligeables. 2/3 des pertes sont remplacées et ceci en ne mobilisant qu'une partie seulement des forces de reproduction de la génération: ne procrée qu' 1/5 à peine de ses membres initiaux, et 1/3 des survivants en âge de procréer. Il existe donc encore des réserves considérables.

Cette mobilisation (et les réserves de ceux qui n'ont pas encore procréé sont moindres sauf celles de la fécondité) est plus importante dans le cas des femmes.

6

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/82.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

II. MÉCANISMES DE CONSTITUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

L'examen des données conduit à une série de conclusions.

Mortalité. 1) L'ampleur des pertes est considérable. 20 à 25% du potentiel initial disparaît avant le terme de sa jeunesse. Ces chiffres peuvent être aussi considérés comme indices des pertes plus générales causées par la morbidité dont la mortalité n'est que l'expression partielle.

2) Le profil du rythme des pertes est clair et éloquent. Le mécanisme de la mortalité est multi-factoriel. Son action différentielle détermine trois périodes distinctes.

— Une période initiale de l'hécatombe infantile précoce (0-5 ans). A cette période correspond le maximum d'action synergique de tous les facteurs adverses avec comme dominantes nosologiques, les maladies infectieuses et parasitaires ainsi que les troubles gastro-intestinaux.

— Une période de recul de la mortalité (de 5 à 20 ans) correspondant sur le plan du mécanisme à une désynchronisation de l'action synergique ou même à un effacement de l'influence des facteurs adverses et à une différenciation et singularisation relatives de la nosologie.

― Une période de resynchronisation relative des facteurs adverses et d'une reprise relative de la mortalité (20-25 ans). La nouvelle donnée nosologique est l'augmentation de la fréquence des affections respiratoires.

3. Des différences dans les rythmes de la mortalité existent et sont fonction du sexe, du lieu d'habitation, de l'âge et des particularités nosologiques. Ces différences correspondent aux déterminismes locaux qui s'expriment pour la génération de 1823 par une plus grande mortalité des filles par exemple, ou par une plus grande mortalité dans les villages pour les nourrissons et la première enfance ou bien dans les villes pour les 5-14 ans.

4. Beaucoup se décide, mais pas tout, pendant la première enfance: les correspondances entre le quotient de mortalité des nourrissons (0 à 1 an) et de la première enfance (1-4 ans et 0-4 ans) et le quotient total de mortalité (0 à 25 ans) sont problématiques et plutôt absentes.

5. Mais la découverte la plus importante est la suivante: malgré les différences dans la description et le jeu différentiel des déterminismes locaux, le volume final des pertes ne fait pas apparaître de différences considérables par rapport au sexe ou au lieu d'habitation. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, en ville aussi bien que dans les villages, les 9/10 des décès pendant la jeunesse interviennent avant la douzième année, le quotient total de mortalité juvénile entre 0 et 25

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/83.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ans fait apparaître des valeurs de même ordre ainsi que l'espérance de vie à la naissance et le volume total des pertes en années potentielles perdues de vie.

En conséquence les variations locales ont tendance au niveau du résultat final à se fondre dans le contexte plus large du modèle global de la mortalité et n'importe comment ne contestent pas la stabilité structurelle de ce modèle.

6. En ce qui concerne la nature de cette stabilité structurelle, on peut supposer qu'il s'agit ici d'un système qui fonctionne au plan démographique avec comme base des niveaux élevés de mortalité et pour cela relativement non élastiques dans leurs variations. Les mécanismes de cette mortalité tendent à un relatif nivellement de leurs résultats finaux, indépendamment des conditions initiales et de la trajectoire suivie (c'est à dire les différences entre le sexe, l'âge, le lieu, etc.). C'est là la meilleure illustration du principe régissant le fonctionnement des systèmes ouverts et que l'on nomme équifinalité.

Quant à ces résultats finaux, dans la mesure où les paramètres déterminants du système (dans notre cas, la nosologie, l'hygiène, les conditions de vie et les soins médicaux) présentent une morphologie relativement stable, ils ont tendance à correspondre à des variantes formelles du même état stable du système.

Notre hypothèse de travail est que l'influence principale des variables nosologiques dans le processus social se manifeste moins dans la partie événementielle spectaculaire (par exemple grande épidémie) que sur le plan de la constitution de cet «état stable» qui caractérise le système dans les longues durées. Nos découvertes concernant la génération de 1823 sont compatibles avec ce point de vue.

7. Globalement donc, les variations inégales, manifestations des déterminismes locaux, n'annulent pas la stabilité structurelle globale du système étudié lequel semble se trouver dans sa phase «d'état stable».

Malgré les hétérogénéités et les inégalités, l'élément prédominant caractérisant ce système est la vulnérabilité globale du tissu biologique qui participe à sa constitution.

Cette vulnérabilité globale entraîne deux choses:

En premier, des pertes élevées et relativement non élastiques dans les variations de leur répartition.

En second, la nécessité de mobilisation de puissants mécanismes autorégulateurs de compensation des pertes de façon à éviter la crise (démographique) du système.

L'examen des autres comportements démographiques (mariages,

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/84.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

naissances) permet une certaine vision relative à ces mécanismes autorégulateurs.

Mariages. Avec l'étude des mariages nous quittons la sphère des interactions écologiques (mortalité) et pénétrons dans le domaine des régulations par les mentalités.

La fréquence calculable des mariages des jeunes et en particulier des mariages précoces indique:

1. De tels mariages fonctionnent déjà comme mécanisme indirect de compensation de la mortalité élevée.

2. Le fait qu'un jeune et en particulier une jeune fille se marie et procrée précocement, c'est à dire doit fonctionner comme figure parentale alors qu'il est (d'après les critères actuels) encore adolescent, indique que ce comportement n'est que peu influencé par des paramètres affectifs —ou bien que ces paramètres affectifs subissent des influences fortes aussi bien que distinctes de celles d'aujourd'hui, par exemple des influences dues à des impératifs culturels, subissant visiblement l'action des contraintes démographiques. Nous présumons que la pression de ces facteurs devaient avoir des effets considérables sur la vie sexuelle et l'économie psychique des gens et pas exclusivement des jeunes. Quels effets, cela reste à étudier, mais cette répercussion médiatisée de la démographie ne peut être ignorée.

Procréation. Avant la fin de leur jeunesse, 3 membres initiaux sur 10 de la cohorte et 4 sur 10 de ses membres parvenant à l'âge fertile, procréent. La part des enfantements précoces est importante. Les femmes sont principalement impliquées dans ce processus.

La puissance de ce mécanisme par rapport à la réparation des pertes apparaît du fait que ne mobilisant qu'une partie de ses possibilités de reproduction, cette génération arrive à remplacer durant sa jeunesse 2 sur 3 de ses membres perdus.

Mais il ne faut pas perdre de vue que cette reproduction juvénile élevée est un mécanisme efficace évidemment par rapport à la mortalité, mais aussi d'un «coût de fonctionnement» élevé —et ceci non seulement sur le plan strictement démographique (décès de femmes dus à des complications de l'accouchement), mais aussi bien sur le plan économique (limitation ne fût-ce que provisoire de la capacité de travail des jeunes filles), social (rigidité des cadres institutionnels et culturels) et plus largement humain (v. la remarque précédente sur la vie sexuelle des jeunes).

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/85.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

III. CONSÉQUENCES DE LA MORPHOLOGIE DÉMOGRAPHIQUE DE LA JEUNESSE

La morphologie de ce processus démographique de constitution et de succession des générations a des répercussions multiples, pas toujours directes, sur la vie sociale dont les plus décisives sont peut-être les suivantes:

1. Sociétés de jeunes. Les sociétés produites de la sorte sont des «sociétés de jeunes». Ainsi, par exemple, à Leucade en 1824, aussi bien que dans la Grèce de la seconde moitié du XIXe siècle, les habitants de quinze ans et moins représentaient les 4/10 de la population globale et ceux de moins de trente ans beaucoup plus de la moitié. Les «vieux» au-dessus de cinquante ans représentaient à peine 1 sur 10 habitants.

Les conséquences de cette structure de la population sur le plan par exemple de la disponibilité de la force de travail, du rapport entre individus productifs/improductifs, du climat social, de l'image de soi et du groupe, etc., dépassent les limites de notre étude, mais il est impossible de les ignorer.

2. Image du cycle de vie. Cette structure de population et l'expérience de la mort qui la sous-tend, le rapport des groupes d'âges et l'image de la durée de la vie et des menaces qu'elle affronte, participent d'une façon déterminante à la constitution d'une représentation de la vie et du monde et de la place de l'individu et des groupes dans leur contexte.

Toute société, toute culture crée se basant sur l'élaboration imaginaire des données de son expérience, une certaine image du cycle «normal» de vie, un calendrier attendu et pour cela normatif des événements de vie nécessaires ou importants (par exemple l'entrée dans le monde des adultes, du travail, amour, expériences sexuelles, mariage, procréation, mort des parents, mort de la personne elle-même...). Le temps comme âge ou succession de ces événements est bien sûr une dimension déterminante de l'image du cycle de vie.

Sur le plan strictement démographique dans lequel sont inscrites les données empiriques de notre étude, nous rencontrons certaines indications sur la morphologie de la notion de cycle de vie dans des sociétés comme celle à laquelle nous nous référons.

Le témoignage silencieux mais éloquent des événements démographiques indique que:

1) L'âge semble être un critère secondaire pour l'élaboration de ce calendrier de vie au moins en ce qui concerne les âges les plus jeunes.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/86.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

En réalité, à l'exception peut-être de la puberté, il ne semble pas y avoir une correspondance entre une tranche d'âges et une catégorie d'événements spécifiques (par exemple mariage ou procréation). Dans le meilleur des cas, de telles correspondances ont un caractère préférentiel et certainement pas normatif.

2) La tendance au rapprochement dans le temps ou au télescopage d'événements et de rôles se rattache à ce qui précède.

3) On observe donc une tendance à parcourir la plus grande partie du cycle de la vie dans un minimum de temps. Le cycle de la vie pourrait être condensé en durées qui ne dépasseraient pas les limites de la jeunesse. Ainsi, il n'est pas rare de voir un individu avant ses dix-huit ans avoir connu le mariage, le veuvage, un second mariage, la procréation, la mort de ses géniteurs et des parents, peut-être la mort de ses propres enfants, peut-être sa propre mort.

Le rôle compensateur de cette image du cycle de vie quant à la mortalité élevée est apparent — ainsi que les répercussions de celle-ci sur la vie matérielle et imaginaire du jeune. La direction de la pression sociale est évidente: elle favorise ou impose une maturation précoce, en conséquence des frontières confuses entre les générations.

3. Institutions et idéologies. Avec de telles données empiriques, les conséquences de cette morphologie démographique sur le jeu institutionnel et imaginaire sont considérables. Elles s'intègrent à travers une multiplicité de voies différenciées ou pas en trois constantes qui caractérisent le cadre institutionnel et les idéologies de l'époque à laquelle nous nous référons:

—Vie sous le spectre de la mort.

—Systèmes totalisants de référence et de signification, fortement investis, tendant vers l'inertie.

—Forte cohésion du groupe et puissance du lien social.

En particulier, par rapport aux jeunes générations, ces éléments déterminent l'importance décisive des légitimités inter-générations dans lesquels est impliqué le jeune individu. Les figures les plus dramatiques de ces légitimités sont la vendetta et le crime d'honneur. Mais leur champ d'action est beaucoup plus vaste. Le cas du frère qui n'a pas le droit de se marier avant de marier ses sœurs, dénote que le jeune individu représente dans le cadre du jeu familial, un substitut disponible des formes parentales. Il ne faudrait pas ignorer les répercussions de cette situation aussi bien sur la fonction psychique et interpersonnelle de l'individu que sur la confusion des limites entre générations.

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/87.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

IV. LA NOTION DE JEUNESSE

Les conclusions de cette étude démographique nous permettent d'avoir une vision quant à la réalité et à l'image de la jeunesse à l'époque mentionnée et peut-être aussi plus générale.

La jeunesse n'existe pas.

Elle n'existe pas de plusieurs façons.

Elle n'existe pas en tant que catégorie biologique. Bien que certains phénomènes biologiques comme la puberté ou la fin de la croissance physique, lui appartiennent, néanmoins ni les limites inférieures, ni les limites supérieures ne correspondent à un événement biologique décisif. Le corps en tant que tel est un lieu d'ancrage de contraintes sociales et culturelles, et non seulement dans le sens des codes de sa présentation au regard social, mais au sens strictement biologique et physiologique: par exemple en relation aux rythmes de croissance du système musculaire et osseux, et de l'emploi de ses organes et fonctions (travail, sexualité, procréation...). Le biologique donc par lui-même ne suffit pas à définir la jeunesse.

Elle n'existe pas en tant qu'état d'immaturité physique ou sociale, en tant qu'état avant l'entrée dans le monde du travail ou des adultes et ceci aussi bien du point de vue du travail que des comportements comme le mariage ou la procréation.

Les mêmes données montrent que la jeunesse n'existe pas non plus comme une catégorie sociale structurée, ni comme un champ d'événements ou de jonctions spécifiques.

Même dans le monde relativement simple des phénomènes démographiques, la jeunesse n'existe pas comme catégorie stable et distincte. Exemple: dans le recensement de l'Heptanèse en 1824, nous ne trouvons que trois groupes d'âges, 0-15 ans, 16-50 (sic) et "vieux" (50 et plus). Alors que dans les recensements analysés par Clon Stéphanos (fin du XIXe siècle) nous trouvons les regroupements d'âges suivants: Premier, 0-5, 5-30, 30-60, 60 et plus. Second, 0-15 (enfance), 15-30 (jeunesse), 30-50 (âge viril), etc. Les certitudes quant aux limites sont donc absentes.

La jeunesse n'existe pas non plus comme image mentale bien circonscrite. En témoignent les avatars de la terminologie. En nous référant à trois dictionnaires publiés en 1909, 1959, 1967, nous découvrons que les termes "adolescent", "mineur", "jeune", "jeune homme entre l'enfance et l'âge adulte" ainsi que les mots "adulte" (en français) et "adult" (en anglais) correspondent au même champ de signification, étant presque interchangeables.

La jeunesse n'existe donc pas en tant que catégorie biologique, ni

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/88.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

en tant que catégorie sociale ou mentale, globale et stable. Par suite, elle n'existe pas en tant que catégorie supra ou trans-historique/transculturelle.

Bien évidemment, la jeunesse existe d'une certaine manière, comme catégorie historique qui renvoie à un certain processus réel et à une certaine image sociale.

Cette catégorie historique est stratifiée. Elle est constituée par au moins autant de couches que celles que nous avons citées pour montrer qu'elle n'est aucunement réductible à l'une d'elles.

De la temporalité et historicité différentielles que manifestent ces couches résulte le statut contradictoire de cette catégorie.

La stratification et la contradiction s'intègrent en une catégorie historique dont la configuration est fonction des éléments dominants qui correspondent à la jeunesse en tant qu'image sociale et comme objet de gestion sociale.

Ainsi, peut-on dire, par exemple que la jeunesse dans des sociétés semblables à celle que nous avons étudiée est historicisée sous la forme suivante:

La jeunesse en tant qu'image distincte des autres n'existe pas. Ce ne serait nullement abuser du terme que de dire que la jeunesse représente quelque chose comme ce que la psychanalyse désigne par objet partiel. Car ce qui semble caractériser la jeune génération d'alors est le fait que certains côtés de sa vie sont objets de gestion sociale de manière déterminante pour les jeunes individus. La légitimité inter-générations en premier lieu, ainsi que la surveillance sexuelle en vue de la conclusion de liens d'alliance, la dépendance institutionnelle et le rôle de substitut parental en puissance, ce sont là les fragments de la vie des jeunes qui déterminent le statut de la jeunesse dans cette société.

L'écart entre cette jeunesse, comme image sociale et comme objet de gestion sociale; et ce que dans les sociétés occidentales contemporaines nous considérons et vivons comme jeunesse, apparaît comme plutôt considérable.

La vision plus générale qui semble correspondre à ce parcours est la suivante:

La jeunesse n'est qu'un produit de ponctuation sociale et culturelle d'un champ hétérogène de processus et d'événements. Elle correspond à la nécessité d'une règle de ponctuation du cours vital et de la différenciation des objets de gestion sociale plutôt qu'à une catégorie «objectivement distincte» ayant des limites et caractéristiques clairement définies. Cette ponctuation est toujours partiale autant que partielle.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/89.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Le statut de cette ponctuation sociale est double:

— institutionnel donc partial car est jeunesse ce que les institutions encadrent et les mécanismes sociaux gèrent en tant que jeunesse.

— imaginaire (le caractère d'objet partiel montre l'intensité de cet élément), car la jeunesse ne peut exister sans l'investissement narcissique de son image. De ce point de vue la jeunesse est un objet protéiforme tendant toujours à fuir aussi bien son image sociale que son encadrement institutionnel.

Objet imaginaire/partiel, il se peut que cette opposition représente une bonne définition de la jeunesse: une surface de projection où sont inscrites des images et des finalités, un objet fugitif que nous tous perdons, (d'ailleurs la phrase «Quand tu seras jeune» n'est presque jamais proférée, alors qu'au contraire «Quand j'étais jeune...»). En faveur d'une telle hypothèse ne peut témoigner que le poète:

Ainsi meurt la jeunesse

Ainsi finit the fairest play

Ainsi meurt la jeunesse

Ainsi s'en va the fairest May.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/90.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/91.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ARISTOTE K. STAVROPOULOS

DONNÉES ET PROBLÉMATIQUE SUR LA SITUATION NOSOLOGIQUE DE LA JEUNESSE DU XIXe SIÈCLE

À TRAVERS DEUX APPROCHES SCIENTIFIQUES DE L'ÉPOQUE

Cette étude a pour objectif de poser la nosologie en tant que paramètre fondamental exigible pour toute recherche sociale sur le passé et tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation du processus évolutif de la jeunesse.

La nosologie en tant que paramètre indispensable se manifeste et s'est manifestée à l'intérieur d'un large cadre d'interactions avec tous les facteurs constituants de la formation et de l'évolution des sociétés; de sorte que les résultats et conclusions qui en découlent aient de la profondeur et de l'extension dans les évaluation spatio-temporelles. Celles-ci conduisent ainsi non seulement à des interprétations différentes des phénomènes historiques mais en même temps mettent en avant les possibilités d'évaluation pour le futur qui à première vue restent dissimulées.

Dans la recherche historique, le paramètre nosologie a fait son apparition en tant que facteur de base pour l'interprétation de certains phénomènes des évolutions sociales d'un pays, parce qu'il influait non seulement sur les données chiffrées démographiques et économiques, mais en même temps modifiait les facteurs biologiques pour les formes ultérieures des sociétés dans des limites restreintes ou larges.

La conception actuelle de la multiplicité des paramètres d'un phénomène ainsi que les possibilités offertes par l'évolution technologique pour leur mise en valeur, ont créé les conditions exigibles d'évaluation d'une recherche. Mais ces conditions d'une recherche n'ont pas les possibilités de s'élargir aujourd'hui à des évaluations du passé, où les éléments sont incomplets pour la conception contemporaine de la recherche.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/92.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Ainsi, après ces considérations sur la valeur de l'investigation sur le facteur "nosologie" en relation avec le paramètre social fondamental de "jeunesse", nous présenterons des éléments de recherche sur cette relation au XIXe siècle, après la constitution de l'État grec indépendant.

Le XIXe siècle dans ses efforts de recherche sur la nosologie, hormis ses succès dans la découverte des causes des maladies infectieuses et des premières mesures pour les affronter et les prévenir, lors des premiers pas de l'immunologie, a agi dans le cadre de la relation entre nosologie et milieu.

Cet assai de recherche sur les rapports dynamiques entre maladies et environnement qui a été inscrit dans les termes "Géographie médicale" ou "Topographie médicale", a été fondé par d'importantes études concernant aussi bien l'espace européen que grec. Le contenu de ces recherches fait clairement apparaître que la science de l'environnement n'est pas une découverte de notre époque.

En Grèce, de telles recherches ont commencé dès le début du XIXe siècle, avec les travaux de l'Académie ionienne mais aussi par la suite avec les investigations des médecins militaires anglais dans l'Heptanèse et des médecins du corps expéditionnaire français et de la Mission scientifique française pendant la Révolution; les recherches de ces derniers prirent la forme de thèse dans des Universités, celles des anglais furent publiées.

Les études de base en topographie médicale de l'espace grec au sens large, furent celles du Docteur K. Karakassis en Dacie (1833) et du Docteur A. Paspatis pour Constantinople (1862).

Pour l'espace étatique grec du XIXe siècle, il existe deux études fondamentales de topographie médicale dans lesquelles nous puiserons les éléments nosologique inexploités et non répertoriés qui concernent la jeunesse grecque afin d'esquisser les conditions, en un de leurs paramètres essentiels, à travers lesquelles s'est déterminée son évolution biologique et historique.

Ces études ont bénéficié d'une reconnaissance internationale et ayant été écrites en français, ont reçu des honneurs, sans pour autant qu'elles rencontrent une attention analogue et sans que leurs auteurs soient même mentionnés dans l'histoire de la médecine grecque.

Le principal chercheur en topographie médicale de la Grèce des cinquante premières années de l'État Grec indépendant fut le Docteur Clon Stéphanos (1854-1914) dont l'étude "La Grèce" a constitué l'article correspondant du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, cet article a fait l'objet d'un tirage à part en 1884, il comporte 217 pages

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/93.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

d'une typographie serrée1. Cette année est donc le centenaire de cette importante publication, il n'est pas inutile de citer ici ce que le Directeur de l'édition a écrit en termes concis mais non dénués d'intérêt:

"La géographie médicale de la Grèce était, pour ainsi dire, à créer. Le présent article a été écrit par M. Clon Stéphanos, jeune médecin grec des plus instruits, sur des documents et des données en partie nouveaux, ou qui n'étaient pas jusqu'à présent utilisés. Il a donc une importance toute spéciale qui en excusera la longueur. Le directeur a, en outre, besoin d'ajouter que, pour réduire l'article aux dimensions actuelles, il a eu le regret de demander à l'auteur le sacrifice d'une partie de ses documents et de sa rédaction, dont il est à souhaiter pour la science que l'emploi soit fait d'une autre manière"2.

Lors de ses études à Paris, C. Stéphanos s'intéressa à l'anthropologie, dont il fut aussi le fondateur en Grèce en créant le musée d'anthropologie en 1886. C'est d'ailleurs à son intention que fut créée la Chaire d'anthropologie à la Faculté de Médecine en 1914, mais sa mort intervenue cette même année empêcha son élection. Sa topographie médicale reste de nos jours réservée à quelques "connaisseurs", et encore non pour sa partie médicale, C. Stéphanos a été estimé pour ses études archéologiques3. Même lorsque les éléments de son étude ont été utilisés, leur auteur n'a nullement été mentionné4. Sa conscience scientifique le distingue par le fait que pour chaque détail de son étude, il donne des références bibliographiques complètes et mentionne particulièrement les médecins de campagne qui lui ont fourni des renseignements. Il faut noter que ses références bibliographiques se rapportant à l'élaboration de ses tableaux spatio-temporels des épidémies du territoire grec, constituent la première bibliographie médicale historique en Grèce et la première bibliographie médicale grecque par ses références à la nosologie des cinquante premières années de l'État grec indépendant. Cette étude recouvre les régions constituant l'état grec d'alors

——————————

1. Clon Stéphanos, La Grèce, au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et médical. Extrait du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, G. Masson, 1884.

2. Op. cit., p. 363.

3. Pour C. Stéphanos, voir l'Album du centenaire de la Société d'Archéologie à Athènes, 1837-1937, p. 47; A. Drakakis, "Deux lettrés de Syros (Clon Stéphanos-Périclès Zerlendis)", Annuaire de la Société des Études Cycladiques, t. 9,1971-1973, pp. 74-80; A. Karathanasis "Un cahier de Clon Stéphanos au contenu Folklorique", Ελληνικά, t. 33, 1981, pp. 128-139.

4. Comparer l'article "Peste" dans la Grande Encyclopédie Hellénique, de A. Couzi, à Clon Stéphanos, op cit , pp. 506-511.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/94.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΕΙΚΟΝΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ  ΤΙΤΛΟΥ)

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/95.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

sauf la Thessalie, mais elle comprend par contre la Crète, alors sous le joug turc.

La seconde étude concerne une enquête sur la morbidité et la mortalité infantiles entre cinq et dix ans, à Athènes, pour la période 1888 -1897.

Son auteur en fut le Professeur de pédiatrie et pour un temps Directeur de la Clinique Universitaire, A. Papapanagiotou, son étude intitulée «La morbidité et la mortalité des enfants à Athènes» (1899)5 a reçu la Médaille d'argent de l'Académie de Médecine de Paris en 1900. Cette étude a connu un sort semblable, elle reste inconnue et non répertoriée dans l'historiographie médicale grecque. Ses analyses statistiques sont essentielles pour l'étude de la nosologie infantile à la fin du XIXe siècle.

Nos choix parmi les matériaux démographiques et nosologiques dans l'étude de C. Stéphanos concernant les âges jusqu'à vingt ans , se sont heurtés à des difficultés et ont suscité des problèmes dus aux diverses distinctions et limites d'âge de ses tableaux statistiques, nous les citerons comme ils figurent dans son livre.

La composition et l'évolution de la population grecque à la fin du XIXe siècle, apparaissent sur la représentation graphique des recensements successifs, en millions d'individus (Chouliarakis, 1973)6.

——————————

5. A. Papapanagiotou, De la morbidité et la mortalité des enfants à Athènes (causes-fréquence des maladies) et des moyens de la restreindre, Athènes, Hestia, 1899.

6. M. Chouliarakis, Evolution géographique, administrative et de la population de la Grèce, 1821-1971, T. 1, 1ère partie, p. XIX, Athènes, E.K.K.E., 1973.

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/96.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/97.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS

7

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/98.gif&w=600&h=393 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU V. — ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION EN GRÈCE PAR DISTRICTS (Suite et fin).

Σελ. 98
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 79
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  Matoula TOMARA-SIDERI, N. SIDERIS

  CONSTITUTION ET SUCCESSION DES GÉNÉRATIONS PENDANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE :

  LE DESTIN DÉMOGRAPHIQUE DE LA JEUNESSE

  La constitution d'une nouvelle génération en Grèce pendant la première moitié du XIXe siècle fera l'objet de cette étude historique, démographique et nosologique.

  Nous espérons que cet exposé démontrera dans quelle mesure une telle démarche est non seulement nécessaire pour l'historiographie mais est aussi utile du point de vue méthodologique. De même que les faits nosologiques et démographiques ne sont nullement de simples chiffres, mais du vécu, ayant un poids et des répercussions, les séries statistiques qui y correspondent nous parlent d'attitudes et de comportements qui engagent à fond l'homme en tant que sujet. Quant à la jeunesse comme objet historique concret, nous présenterons quelques conclusions qui nous l'espérons ne seront pas toujours celles que l'on pourrait attendre.

  Les tableaux des données seront publiés sous peu. Le champ de notre investigation n'épuise bien sûr pas la gamme des trouvailles possibles. Il illustre le type de découverte et le genre des problèmes et approches qui caractérisent de telles démarches historiques.

  Ainsi donc, nous présenterons plutôt que les données, la logique qui régit les phénomènes auxquels le matériau renvoie. Les découvertes empiriques servent d'illustrations aux différents points conducteurs de l'analyse et de point de départ à certains raisonnements.