Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 705-716 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/705.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLE DES MATIÈRES

Programme du colloque 9-14

Liste des participants 15-21

Séance inaugurale 25-33

La multiplicité des approches, I 35-157

José Gentil Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente 37-77

Matoula Tomara-Sideri — N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse 79-89

Aristote K. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque 91-115

Ugo Fabietti, La «construction» de la jeunesse: une perspective anthropologique 117-125

Catherina Marinaki-Vassiliadi, Les maisons d'arrêt pour mineurs en Grèce: évolution d'une institution (1924-1982) 127-131

Gérard Mauger, Éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de «jeunesse» 133-149

Intervention: Charis Babounis 151-157

La multiplicité des approches, II 159-219

Michel Dean, La jeunesse dans les espaces de la ville industrielle et post-industrielle 161-173

Hélène Kalaphati, Les bâtiments scolaires de renseignement primaire en Grèce (1828-1929) 175-181

45

Σελ. 705
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/706.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Constantina Bada, Codes vestimentaires de la jeunesse et de l'enfance et leur équivalent socio-historique en Épire 183-198

Alexis Politis, L'imprécision de l'âge, des dates et du temps dans la tradition orale 199-205

Paulette Couturier, L'enfant et le loup: de la réalité au mythe 207-219

Dans le temps long: pratiques, mentalités et représentations 221-301

Stella Georgoudi, Les jeunes et le monde animal: éléments du discours grec ancien sur la jeunesse 223-229

Jacques Le Goff, Le roi enfant dans l'idéologie monarchique de l'Occident médiéval 231-250

Reyna Pastor, Rôle et image de la «juventus» dans l'Espagne médiévale 251-262

Evelyne Patlagean, L'entrée dans l'âge adulte à Byzance aux XIIIe-XIVe siècles 263-270

E. Antonopoulos, Prolégomènes à une typologie de l'enfance et de la jeunesse dans l'iconographie byzantine 271-287

Emi Vaïcoussi, Traités de convenance et formation du comportement des jeunes dans la société grecque (XVIIIe et XIXe siècles) 289-301

Le travail et l'apprentissage 303-363

Marcel Couturier, L'insertion des jeunes dans la vie active dans la France coutumière 1368-1789 305-312

G. Papageorgiou, L'apprentissage dans les corporations pendant la domination turque 313-322

Victoria Nikita, Apprentissage et autorité chez les chefs d'atelier de la Macédoine occidentale; les «compagnies» au cours de trois générations 323-332

M. Riginos, Formes de travail enfantin dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (1909-1936) 333-339

Hélène Elegmitou - Alexandra Bacalaki, Économie domestique: les devoirs féminins à travers les manuels 341-357

Σελ. 706
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/707.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Eugénie Bournova, La jeunesse de Rapsani: une enquête de démographie historique et d'histoire sociale et économique 359-363

Diffusion des idéologies et enseignement 365-434

Ch. Noutsos, Les métaphores pour l'enfant dans la pédagogie néohellénique 367-375

Vassiliki Bobou-Stamati, Les statuts inédits de l'Association (Nazione) des étudiants grecs de l'Université de Padoue (17e-18e siècles) 381-392

Costas Lappas, Les étudiants de l'Université d'Athènes pendant le 19e siècle: un programme de recherche 393-398

Sidiroula Ziogou-Karastergiou, "Demoiselles sages et mères parfaites": les objectifs des écoles pour filles et la politique de renseignement au 19e siècle 399-416

Alexis Dimaras, Des "communautés" d'école aux "communautés" d'élèves: évolution ou altération d'une institution 417-421

Interventions: Charis Babounis, C.D. Lazos, Éléni Fournaraki 423-434

Diffusion des idéologies: politique et littérature 435-498

Viky Patsiou, Le magazine "Formation des enfants" ("Διάπλασις των Παίδων") et les orientations de la jeunesse: le désir et la nécessité (1879-1922) 437-442

Vassiliki Kolyva, L'image du jeune dans le roman de l'entre-deux-guerres à travers les romans de Théotokas, Politis, Terzakis, Karagatsis, Petsalis 443-447

Ch. Cambouridis, La littérature parallèle pour enfants en Grèce (1945-1967). Les revues d'aventures grecques pour enfants 449-464

Martha Karpozilou, Anna Mattheou, Lefteris Karyatoglou, Kostas Tsiknakis, Angheliki Panopoulou, Odette Varon, La presse pour jeunes 1830-1944 465-493

Intervention: Dimitri Kyrtatas 495-498

Générations et avant-gardes 499-600

Antonio Santoni Rugiu, Mouvements de jeunesse dans l'Europe pré-fasciste et post-fasciste 501-510

Σελ. 707
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/708.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

A. Liacos, L'apparition des organisations de jeunesse: le cas de Salonique 511-538

Carmen Betti, L'encadrement de l'enfance et de la jeunesse en Italie pendant le régime fasciste 539-547

Athanassia Balta, Le magazine de l'organisation E.O.N. «La jeunesse»: objectifs et répercussion 549-557

Georges Margaritis, De la transcription à la recréation de l'histoire: le passé et son enseignement à l'époque de l'«E.P.O.N.» 559-565

Antonia Kioussopoulou, L'âge du personnel politique pendant la guerre d'indépendance de 1821 et la période de Capodistria (1821-1832) 567-573

Rena Stavridi-Patrikiou, La «Compagnie étudiante» (1910) et le problème de l'approche des mouvements d'avant-garde 575-583

Georges G. Alissandratos, Le «Groupe académique» de la faculté de Philosophie de l'Université d'Athènes 585-598

Intervention: Yannis Métaxas 599-600

Commentaires et conclusions 601-623

Objectifs du programme de recherche 625-633

José Gentil Da Silva, Fichier bibliographique* 635-704

Table des matières 705-708

——————————

* Appendice à la communication de J.G. Da Silva publiée aux pp. 37-77 de ce volume.

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/709.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

CET OUVRAGE, LE SIXIÈME DE LA COLLECTION

DES ARCHIVES HISTORIQUES DE

LA JEUNESSE GRECQUE

A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE

KORNEZOS - MANIS

5 rue RIGA PALAMIDOU ATHÈNES—Tel. 32 15 220

EN SEPTEMBRE 1986 POUR LE COMPTE DU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/710.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 710
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/711.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 711
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/712.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 712
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/713.gif&w=600&h=915

Le lecteur est prie d'insérer dans le texte des pp. 223-229 les modifications suivantes:

Pages Lignes Au lieu de

Ecrire

224 12-13 animalité

14 puberte

21 des confins et des champs

225 31 confins

226 5 De la chasse 28 Politeia

227 13 De l'équitation 23 Virginaux, a', 28 Des animaux

228 15 Ethique

229 3 d'animalité

sauvagérie majorité des confins (eschatiai) et des champs (agros) confins (eschatiai) L'art de chasse Républ.

De l'art équestre Parthenées, 1, Histoire des animaux Moralia de sauvaaérie

Σελ. 713
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/714.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 714
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/715.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 715
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/716.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 716
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 705
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  TABLE DES MATIÈRES

  Programme du colloque 9-14

  Liste des participants 15-21

  Séance inaugurale 25-33

  La multiplicité des approches, I 35-157

  José Gentil Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente 37-77

  Matoula Tomara-Sideri — N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse 79-89

  Aristote K. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque 91-115

  Ugo Fabietti, La «construction» de la jeunesse: une perspective anthropologique 117-125

  Catherina Marinaki-Vassiliadi, Les maisons d'arrêt pour mineurs en Grèce: évolution d'une institution (1924-1982) 127-131

  Gérard Mauger, Éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de «jeunesse» 133-149

  Intervention: Charis Babounis 151-157

  La multiplicité des approches, II 159-219

  Michel Dean, La jeunesse dans les espaces de la ville industrielle et post-industrielle 161-173

  Hélène Kalaphati, Les bâtiments scolaires de renseignement primaire en Grèce (1828-1929) 175-181

  45