Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 289-308 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/289.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

EMI VAÏCOUSSI

TRAITÉS DE CONVENANCE ET FORMATION

DU COMPORTEMENT DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ

GRECQUE (XVIIIe & XIXe siècles)

Aux débuts du 18ème siècle, vers 1720, Antoine Byzantios rédige le premier traité de savoir-vivre connu dans la société grecque moderne. Son titre, Christoïthia (bienséance), traduit une notion familière et consacrée en des milieux assez divers, notion au contenu qui n'est pas strictement délimité, mais qui en tout cas désigne la bonne conduite. En écrivant, il y a des années, sur la Christoïthia, C. Th. Dimaras emprunta son titre pour désigner tous les manuels de ce genre: christoethies1. Le terme mérite d'être maintenu.

La Christoïthia d'Antoine Byzantios fut diffusée en manuscrit2 pendant plusieurs décennies; elle fut publiée pour la première fois à Venise en 1780 3, et servit comme manuel scolaire ayant deux objectifs: la perfection des mœurs des jeunes, comme son titre l'indique4, ainsi que l'apprentissage du grec ancien, langue dans laquelle le texte était

——————————

1. C. Th. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Athènes, 1983, p. 38.

2. Sur la tradition manuscrite de la Christoïthia, voir Zerlendis P.G., Αντώνιος ο Βυζάντιος διδάσκαλος της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής rev. Byzantinische Zeitschrift n° 16 (1907), p. 244-246; du même auteur, Προσθήκαι εις τα Αντωνίου του Βνζαντίου dans Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας n° 7, Athènes 1918, p. 474-476.

3. Cette année-là comporte deux éditions sur les titres détaillés v. Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs au dix-huitième siècle..., t. 2, Paris 1928, respectivement les n° 906 et 1005. Une version adaptée de la Χρηστοήθεια en vers, en langue populaire, avait été publiée par Césaire Dapontes en 1770. Une deuxième fut publiée plus tard, en 1782, par Séraphim Pissidios (op. cit., respectivement n° 739 et 1085). Enfin, sur une troisième version adaptée, en vers iambiques, par Daniel Cerameys, jamais publiée, v. Zerlandis P.G., Αντώνιος ο Βυζάντιος... p. 251.

4. Voir le titre complet de la Χρηστοήθεια.

19

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/290.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

écrit. On en connaît encore 32 éditions pour la période allant jusqu'à 1820, 5 pour les années 1830-1844, toujours à Venise5.

La première édition de la Christoïthia fut suivie par la parution d'un grand nombre d'autres traités de savoir-vivre; il s'agit bel et bien d'une floraison éditoriale de ce genre d'écrits, laquelle dura tout au long du 19ème siècle. Je ne mentionnerai que ceux qui ont servi de manuels scolaires; dans le cadre restreint de cette communication, un critère supplémentaire consiste en leur diffusion ou bien de ce qu'ils peuvent avoir de particulier par rapport aux autres. Voici donc tout d'abord Le guide des vertus de Dimitrios Darvaris, publié à Venise en 1791, 1802 et 1834 6. Considéré du point de vue de la diffusion, un autre texte est plus important, texte multiforme et à plusieurs faces, mais en vérité constituant un tout, étant donné que les sept manuels scolaires différents dans lesquels il figure ont une source commune: c'est le tratta to elementare dei deveri dell'homo e delle regole della civiltà,, de Francesco Soave. Considérons les choses plus en détail.

En 1810 paraît à Venise un livre scolaire, rédigé par Dionysios Pyrros et intitulé Guide des enfants ou traité élémentaire des devoirs humains.

——————————

5.1783, 1788; Legrand op. cit., respectivement n° 1103 et 1218; 1792; 1794; 1796, Gheorghios G. Ladas et Athanassios D. Khadzidimos. Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, respectivement n° 75, 169, 212; 1799, Triantafyllos Sclavenitis, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1536-1799) rev. Θησαυρίσματα, vol. 14, Venise 1977, p. 127 1800, deux éditions; 1802, trois éditions; 1803; 1804, D.S. Ghinis - V. Mexas, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Athènes 1939, respectivement, t. 1, n° 46; t. 2, n° 6593; t. 1, n° 109, 117; 179; t. 2, n° 6612; t. 1, n° 251; 1804, Philippe Iliou, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες - Συμπληρώσεις, Athènes 1983, n° 26; 1805: deux éditions; D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., respectivement t. 1, n° 332 et 382; 1806, Yorgos Veloudis, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες rev. Ο Ερανιστής, vol. 4, n° 23, Athènes 1966, n° A 502, p. 173; 1807: deux éditions; op. cit., n° A 507, p. 174 et D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., n° 439; 1810, deux éditions; op. cit., n° 618 et Philippe Iliou, op. cit., n° 67; 1811; D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., t. 2, n° 6651; 1813, deux éditions op. cit., t. 1, n° 736 et Emmanuel Moschonas, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες, rev. Ο Ερανιστής, t, 3, 11° 17, Athènes 1965, n° A 321, p. 201, 1815. D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., n° 841; 1816; trois éditions; op. cit., n° 882; Philippe Iliou, op. cit., respectivement n° 132 et 133; 1818; op. cit. 11° 157; 1819, deux éditions, op. cit., n° 178; D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., n° 1114; 1820; 1830; 1832; 1838; 1840; 1844, op. cit., respectivement n° 1206; t. 3, n° 10200; t. 1, n° 2144; 2924; 3297; 3932. Parmi les 39 éditions de la Χρηστοήθεια, 13 seulement ont fait l'objet d'une publication à part. Le reste consiste en des éditions de l'Encyclopédie de Jean Patoussas, des mythes d'Ésope, des maximes en un vers de Chrysoloras et d'un Ekloghion, auxquelles la Χρηστοήθεια fut incorporée.

6. Χειραγωγία εις την Καλοκαγαθίαν. V. respectivement, G. G. Ladas et A.D. Khadzidimos, op. cit., n° 37; D S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., n° 177 et 3219.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/291.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Son itinéraire éditorial avec Venise, pour centre -il n'y a eu qu'une édition à Vienne on 1813, une autre en Karamanlidika (turc imprimé en caractères grecs) à Constantinople en 1819, et une troisième à Nauplie en 1829 -parvient jusqu'à l'année 1855, ayant connu au total 11 éditions7. Le "Guide" était traduit de l'italien, comme l'auteur Dionysios Pyrros nous en informe8. Le même texte est publié en 1819 à Moscou par Georges Gennadios; le titre est ici beaucoup plus précis: Traité élémentaire des devoirs de l'homme par François Soave/traduit de l'italien par G. Gennadios.

Le dit traité comporte des chapitres ayant pour objet "ses (de l'homme) devoirs naturels et moraux, qu'il a contractés envers Dieu, envers lui-même et envers son pays"9, ainsi que des règles de convenance, chez Dionysios Pyrros, ou bien des règles de civilité, chez G. Gennadios. Après une interruption de deux décennies, le Traité élémentaire inaugure un itinéraire éditorial également digne d'intérêt: à Constantinople (1840, 1841, 1846, 1848), à Athènes (1853), à Smyrne (1855), à Jannina (1863)10. En 1828, Le texte de G. Gennadios fait partie du premier volume des Leçons de pédagogie de Stéphane Kommitas publié à Pest et à Athènes en 1838 11. La même année, I.P. Kokkonis lance la série Bibliothèque pour enfants - Leçons de convenance, dont deux volumes comportent le

——————————

7. Χειραγωγία των παίδων ή Στοιχειώδης Πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου. 1810; 1812; 1813, op. cit., respectivement n° 619, 727, 787; 1819, Sévérien Salaville et Eugène Dallegio, Karamanlidika Bibliographie analytique d'ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. 1, 1584-1850, Athènes 1958, p. 189, n° 59; 1829; 1830; 1831, D.S. Ghinis - V. Mexas, op.cit, respectivement n° 1905; t. 3, 10213; t 1, 2112; 1832, Philippe Iliou, op. cit., n° 408 (édition manquante); 1845, G.S. Ploumidis, Τα παλαιά ελληνικά βιβλία της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. Μετά προσθηκών εις τας βιβλιογραφίας Ε. Legrand et D.S. Ghinis - V. Mexas, rev. Θησαυρίσματα t. 6 (1969), Venise, p. 152, n° 35: 18-53; 185,5, D. S. Ghinis - V. Mexas, op. cit. , t. 2, respectivement n° 6082 et 6523.

8. Dionysios Pyrros, Περιήγησις Ιστορική και Βιογραφία..., Athènes 1848, p. 180.

9. Du même auteur, Επιστολή... Προς τον Ευγενέστατον Άρχοντα των Θεσσαλών Κύριον Αθανάσιον Παπά Πολυμέρου του Θετταλού, Athènes 1837, p. 15.

10. Στοιχειώδης Πραγματεία περί των χρεών του Ανθρώπου Φραγκίσκου Σοαβίου μεταφρασθέν από την ιταλικήν γλώσσαν παρά Γ. Γενναδίου 1819; 1840; 1841; 1846, D.S Ghinis - V. Mexas, op. cit., respectivement t. 1, n° 1192; t. 2, n° 3386, 3538, 4455; 1848, V. Sambanopoulos, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες rev. Ο Ερανιστής t. 2, n° 9/10 Athènes 1964, p. 130; 1853; 1855, D.S Ghinis - V. Mexas, op. cit., respectivement n° 6152, 6542; 1863, G. Veloudis, op. cit , p. 189.

11. Παιδαγωγικά Μαθήματα. D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., t. 1, respectivement n° 1694; 3015.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/292.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

"des devoirs"12 et un troisième "la partie de la traduction" de G. Gennadios "intitulée règles de civilité", comme nous en informe l'"avis au lecteur" de cette première édition; il y est précisé que l'auteur s'est servi du texte de Stéphane Kommitas, lequel "copia mot à mot, dans son intégrité, le traité élémentaire sur les devoirs de l'homme par François Soave (traduction de G. Gennadios, publié à Moscou en 1819) en lui donnant le nom de "Traité de convenance". Ce tome de la Bibliothèque pour enfants de I.P. Kokkonis connut 8 rééditions à Athènes, dans les années 1838-1858 13.

Le texte entier de Soave, est enfin publié par Démétrios Kalavakidis, sous le titre de Caractère de l'homme vertueux, en 1838 à Meleniko14, par Démétrius Ganis dans Éléments de Pédagogie, à Pest en 1832 et à Athènes en 1838 15, et par Christodoulos Ghiourtis, dans Éléments directifs des enfants, également à Athènes la même année16.

Un édition plus récente de ce même texte a échoué par hasard entre mes mains, datant de 1931, à Ermoupolis17; il doit très probablement y en avoir d'autres qui font défaut pour la période comprise entres ces deux dates. Pendant ce temps et tout au long du 19ème siècle, des règles de comportement se trouvent éparses dans la plupart des manuels scolaires pour les enfants qui reçoivent les premières notions (abécédaires, pédagogies, etc.). Dans la majorité des cas, il s'agit de règles

——————————

12. Sur les titres détaillés de la première édition de ces deux volumes, op. cit., respectivement n° 3018, 3019.

13. Παιδική Βιβλιοθήκη Χρηστοηθείας Μαθήματα. 1838; 1842; 1848, op. cit., respectivement n° 3020; t. 2, n° 3678, 4809; 1850, Βιβλιοπωλείον Σ.Κ. Βλαστού, Κατάλογος των παρ' αυτού εκδοθέντων βιβλίων, Athènes, août 1879, p. 9; 1852; D.S. Ghinis, Ελληνική Βιβλιογραφία 1860-1863. Προσθήκες, rev. Ο Ερανιστής t. XIII, Athènes, 1975, p. 216, n° A 1346; 1853; 18S6; 1858, D.S. Ghinis - V. Mexas, op.cit., respectivement t. 2, n° 6069; t. 3, n° 10786; 10853. La citation de la page [2] est tirée des éditions de 1838 et 1842.

14. Χαρακτήρ του Χρηστοήθους ανθρώπου. D.S. Ghinis - V. Mexas, op. cit., t. 1, n° 3070.

15. Στοιχεία Παιδαγωγίας. Op. cit., respectivement n° 2230, 3042.

16. Στοιχεία Παιδοδηγίας. Op. cit., n° 3043.

17. Χρηστοήθεια ήτοι στοιχειώδης πραγματεία περί χρεών του ανθρώπου. Περιέχουσα όσα συμβάλλουσιν εκάστω ου μόνον εις γνώσιν των καθηκόντων, αλλά και της συνπεριφοράς των χρησιμωτάτων εν τω κοινωνικω βίω. Υπό Φραγκίσκου Σοαβίου. Ανατυπωθείσα εκ της ΚΓ' εκδόσεως, κελεύσει του αοιδίμου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ νυν σ΄ εκδίδεται υπό Φιλοθέου Ζερβάκου αρχιμανδρίτου Καθηγουμένου της εν Πάρω Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Λογκοβάρδας "Ζωοδόχου Πηγής" Προς ωφέλειαν και χρήσιν πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών και εξαιρέτως της μαθητιώσης νεολαίας Εν Ερμουπόλει Σύρου Εκ του τυπογραφείου Α. Σκορδίλη 1931.

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/293.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

correspondant à celles qui figurent dans les "traductions de Soave".

Les "Christoïthies" portent l'empreinte de deux nouveaux éléments, qui semblent prendre place dans les consciences de l'époque. Ce sont d'abord la volonté d'une redéfinition des rapports humains lesquels, dans la morale chrétienne traditionnelle, sont réglés avec comme point de référence principal Dieu et, seulement d'une manière indirecte, l'homme18. Les règles du comportement sont rédigées dans les convenances pour réglementer les rapports des hommes entre eux19. Cette volonté va de pair avec un nouvel objectif, qui fait son apparition à la même époque et trouve une place dans la conscience des gens, dominée par l'angoisse de la vie future: c'est la conquête de la "Félicité"20 -terme qui figure dans plusieurs manuels de ce type- dans la vie terrestre, fût-elle transitoire.

Un deuxième élément est relatif aux processus d'assimilation d'une mentalité nouvelle et des changements dans les comportements, qui lui sont venus en aide, ainsi que le choix de l'enfant pour tenir le rôle principal dans ces processus. Ce choix est fondé sur la théorie, qui regarde l'enfant comme une tabula rasa, théorie qui perce déjà dans la Christoïthia de Antonios Byzantios21 et est proclamée à haute voix dans des manuels ultérieurs22. Sur la base d'une telle théorie, l'enfant est placé au centre et fait fonction de moyens pour mener à terme des changements survenus dans la société grecque tout au long et plus particulièrement à la fin du 18e et au 19e siècles.

——————————

18. "Et toutes les lois divines dépendent et culminent en ceci, c'est-à-dire à aimer Dieu et son prochain. Car toute action humaine se réfère soit directement à Dieu, soit indirectement au prochain, et à travers lui de nouveau à Dieu" (Gennadios Scholarios, Διδασκαλία Ευσύνοπτος περί των θανασίμων και Συγγνωστών αμαρτημάτων. . Constantinople 1816, p. 5).

19. Le Guide des enfants, de Dionysios Pyrros (enseigne à l'homme la connaissance de ses devoirs naturels et moraux" et "lui enseigne comment vivre dans le monde selon les convenances" (du même auteur, Επιστολή op. cit., p. 15).

20. C. Th. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Athènes 1983, p. 10, 75 et al.; du même auteur, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Athènes 1982.

21. "Le présent ouvrage" ne semble pas "inutile et vain aux enfants, comme on le dit communément". "Dès les premiers commencements" de leur vie, dès l'âge le plus tendre, ils doivent s'habituer à la besogne de la vertu grâce à ce qui va être dit". Je me suis servi du texte de Antoine Byzantios (édition de 1800, p. 4) dans la traduction, du grec ancien en langue plus vulgaire, de Séraphim Pissidios (Σύνταγμα ήτοι Χρηστοήθεια, Venise 1782, p. 5).

22. "Car l'intellect des enfants ressemble, selon Aristote, à une page blanche, où rien n'est gravé mais où l'on peut y écrire beaucoup avec le temps" (Démétrius Parvaris, Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν... Vienne 1796, p. [6]).

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/294.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Les règles du comportement proposées par les Convenances ont pour objet les fonctions et les techniques du corps: les gens apprennent comment marcher, se tenir, saluer; ils apprennent à contrôler leurs sentiments en modérant la mobilité de leur visage et de leur corps, ils apprennent à manger correctement, à ne pas se moucher avec leurs doigts et, en général, à être discrets dans la manifestation des besoins physiologiques de leur corps en présence d'autrui, à être propres et «décents». Cet éloignement graduel de ce qu'on pourrait appeler la «nature animale» des hommes implique évidemment une adaptation correspondante de l'espace dans lequel ils vivent. La propreté du corps, par exemple, présuppose une maison propre, des vêtements propres et en général que tout ce qui entre en contact avec le corps soit propre: «et toutes les fois où tu voudras t'asseoir aux endroits où l'on se trouve, n'importe où de manière inconsidérée, cela est le propre des gens sots et stupides»23. L'usage d'objets qui facilitent l'observation des règles du comportement en question est également nécessaire: ustensiles de cuisine, mouchoir pour le nez, vaisselles diverses, «balayette à vêtements», etc.

Une autre catégorie de réglementations a pour objet la formation du caractère. Des vices comme le désordre, la débauche, la lascivité, l'hypocrisie, la paresse, l'impiété, ainsi que des vertus couronnées par l'«ordre» et l'observation de la mesure en tout, sont esquissés dans les guides de conduite, de sorte que le lecteur s'habitue à les appliquer et à les éviter lui-même ou encore à les discerner chez autrui et adapter ses fréquentations en conséquence. Les vertus figurent souvent sous forme de tâches, de «devoirs» —souvenons-nous du Traité élémentaire des devoirs de l'homme—, lesquels sont ordonnés en catégories selon le destinataire qui peut être Dieu, soi-même, les parents, les «souverains» ou «potentats», etc. Progressivement, les règles de comportement du corps— celles que Dionysos Pyrros appelle «règles de convenances» et Georges Gennadios «règles de civilité», et celles dont j'ai traité principalement, au moins jusqu'à ce stade de cette recherche, passeront aussi à la catégorie des devoirs. Notons que celles-ci figurent surtout dans les Convenances destinées à l'usage scolaire; quant à ce qui concerne la formation du caractère en général, on peut le trouver aussi dans des traités de conduite qui s'adressent à un public plus large. Les raisons de cette distinction ne sont pas formulées, mais elles sont néanmoins très claires: si l'adulte rencontre plus de difficultés que l'enfant pour

——————————

23. Séraphim Pissidios, op. cit., p. 39 (Antoine Byzantins, op. cit., p. 20).

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/295.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

assimiler des comportements nouveaux, l'assimilation des techniques du corps en vue de laquelle les automatismes jouent un rôle important, lui est presque impossible.

Les comportements du corps, c'est-à-dire les manifestations extérieures de l'individu, et le caractère, sont cependant loin de constituer deux choses distinctes pour les auteurs des Convenances: les premiers, qui se doivent d'être redéfinis sur la base des règles de la convenance, sont bien sûr séparés du côté intériorisé de la personnalité24, —auquel est néanmoins attribué une valeur plus grande; leur importance est cependant soulignée par l'affirmation de la possibilité dé transformer une «vertu du corps» en «vertu de l'âme»25: la morale encadre la convenance. A regarder de près cet encadrement, ainsi que ses nuances dans les traités de savoir-vivre, on peut constater l'existence de deux conséquences extrêmes. Dans la première, plus archaïque, laquelle présenté pourtant une plus grande continuité dans le temps, la «vertu de l'âme» se traduit finalement en une morale de type chrétien traditionnel26; la seconde exprime la vertu de citoyen27. Parmi les éléments qui constituent celle-ci, certains se rattachent à la défense de l'individu. Les règles de conduite vont aussi dans cette direction. Le porte-parole principal de cette façon de penser et, en plus, le seul à la formuler de façon si totalement immédiate, est Manuel Ghristaris, un lettré qui représente les tendances les plus avancées des Lumières28.

——————————

24. «Notre âme Raisonnable et spirituelle est la partie la plus élevée, la plus excellente et la plus digne parmi toutes celles que l'on trouve chez l'homme, dont il est formé et constitué, elle prévaut et surpasse de beaucoup l'autre partie de l'homme c'est-à-dire le corps, lequel corps est soumis à la dite âme en lui servant comme moyen et instrument de l'âme» (op. cit., respectivement, p. 3 et 3).

25. «Car ils pourraient, avec l'âge, soigner leur âme comme ils avaient appris à soigner leur corps» (op. cit., respectivement p. 5 et 4).

26. «La Révélation divine ne condescend pas jusqu'à ordonner les choses comprises communément sous le nom de Χρηστοήθεια, mais on retrouve en elle quelques commandements communs, qui peuvent prouver à quelqu'un qu'il est digne et convenable aux chrétiens de se conduire là aussi suivant les bons usages» (Démétrius Darvaris. Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν... Vienne 1802, p. 26). «Quiconque néglige la propreté du corps montre par là qu'il ne prend soin non plus de tenir son âme propre» (P.P. Oiconomos, Αλφαβητάριον... Athènes 1888, p. 45).

27. C. Th. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, op. cit., p. 314.

28. Michel Christaris se sert du terme de probité (Χρηστότης) pour désigner la conduite en société, en lui attribuant néanmoins un contenu exprimé d'habitude dans d'autres textes par la χρηστοήθεια: «L'homme devient honnête par la justice et probe par la promptitude et l'attention constantes d'être agréable à autrui» (Στοιχειώδες σύγγραμμα περί Ηθικής και Ευδαιμονίας, t. II, Vienne, 1816, p. 75-76). La probité fait

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/296.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Dans tous les cas cependant on peut entrevoir la conception ou la sensation, même non formulée, que l'assimilation de certains moyens d'expression corporelle crée des automatismes qui modifient paria-même le psychisme de l'individu. On dirait aujourd'hui que le moi individuel est réglé sur le moi collectif. Ce qui découle d'une telle conception, même latente, détermine au fur et à mesure et de plus en plus, les attitudes collectives vis-à-vis des comportements individuels. Ainsi, les comportements non assimilés s'inscrivent rapidement dans les consciences avec comme critère, non seulement leur nuance culturelle29, comme cela se passait surtout à l'époque de l'apparition de la Convenance, mais aussi de la normalité morale et, avant tout, psychique30. Ce sont ces empreintes négatives dans la conscience d'autrui qui, justement, feront obstacle à l'intégration de l'individu dans la collectivité et constitueront l'argument de base, la menace brandie pour imposer le code de conduite proposé31.

J'ai mentionné la collectivité: or, l'image de celle-ci est absente des Convenances; on peut voir à sa place les groupes sociaux, les hiérarchies sociales, avec lesquels vont de pair les règles de conduite. Dans des recherches qui concernent l'évolution des bonnes manières dans les pays avancés de l'Europe occidentale et, principalement, dans les travaux

——————————

partie des devoirs généraux «ceux qui naissent de la seule constitution de la société civile» «pour que les hommes soient heureux, ils se doivent tous d'être justes, probes et bienfaisants»... «La justice est la vertu par excellence et la source de tous les devoirs; elle conserve les droits de chacun et pour cela elle est d'intérêt commun» (op. cit., p. 71-72).

29. «Destinés à vivre dans la société des hommes, nous devons apprendre»... «aussi les tâches de la χρηστοήθεια pour ne pas être rejetés en tant qu' inélégants et inéduqués. En vérité, il n'est pas chose plus grave et plus dégoûtante que l'homme rustre et non policé» (Dionysios Pyrros, Χειραγωγία των παίδων..., Vienne 1813, p.66).

30. Civilisé, moral, normal, ce sont là trois échelons de l'évaluation des hommes selon le degré d'assimilation de la conduite convenable. Les trois sont repérables déjà dans le plus précoce des textes étudiés ici, les trois sont aujourd'hui valables; ils se déplacent néanmoins avec le temps et l'assimilation graduelle des bonnes manières: des comportements jugés non policés aux 18e et 19e siècles peuvent aujourd'hui être traités d'anormaux. Un exemple: «Le vilain se plaisant à provoquer le rire chez les autres, transgresse les bornes de la drôlerie et tombe dans l'indécence complète»... «Pour être sans vergogne, il urine sans se gêner en plein marché et sur les places» (Gharisios Megdanis, Λύχνος του Διογένους ή Χαρακτήρες ηθικοί, Vienne 1818, p. 82).

31. «Tout cela doit être observé et mis en pratique par quiconque souhaite vivre dans la société des hommes, réputé et honoré sinon il sera la risée de tous, comme rustre ignorant et mal éduqué» (Dionysios Pyrros, op. cit., p. 87).

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/297.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

de Norbert Elias32, on a signalé que le mouvement dans le champ des comportements est déterminé par la mobilité sociale. Dans les époques où les équilibres sociaux existants sont incertains -ce qui semble avoir été le cas dans les régions grecques sous domination turque tout au long, et surtout vers la fin du 18e siècle-, la codification par l'imprimé des modèles de conduite de la classe dirigeante qui, à travers eux exerce son contrôle sur la société, offre aux couches sociales montantes les possibilités d'accès aux domaines contrôlés par elle. Il ne s'agit pas seulement ici d'une construction théorique moderne: le traducteur anonyme de la Véritable Politique s'exprime très nettement dans son avant-propos:

"Ajoutons donc, bien que ce petit livre semble être destiné aux seuls nobles... ces réflexions n'en sont pas moins généralement utiles également à ceux qui, ne pouvant pas, à cause de leur naissance, aspirer aux rangs les plus hauts et les plus élevés, néanmoins s'élèvent jusqu'à ceux-ci par l'excellence de leur vocation"33. En effet, le système de conduite proposé par les Convenances est construit de telle façon qu'il offre éventuellement une possibilité d'accès à un degré élevé de l'échelle sociale, à travers le repérage de conduites à éviter, puisqu'elles sont le propre des gens de basse extraction34. Ceci, cependant, n'implique en aucune façon l'existence d'un climat d'interpénétration ou de nivellement social: parallèlement aux suggestions pour éviter un comportement rustre, subsiste une hiérarchisation minutieusement codifiée et sévèrement imposée des conduites, adaptée aux réalités sociales existantes visant clairement à maintenir les réciprocités: "Si quelqu'un nous salue, nous nous devons de le saluer de retour; quant à nos supérieurs, nous devons les saluer en premier (c'est-à-dire ceux qui sont d'un rang bien supérieur au nôtre) avant même nos connaissances et pas simplement chacun séparément"35. Les bonnes manières sont régentées d'après le rang social occupé par l'autre.

Si tout cela concerne aussi l'enfant dans la perspective de son devenir adulte, ses devoirs sociaux pendant l'enfance paraissent chargés en plus du respect qui s'impose non seulement devant les hiérarchies sociales mais aussi celles de l'âge. La logique de la soumission aux plus âgés est nettement formulée par Démétrius Darvaris; il exerce l'enfant à se soumettre aux détenteurs haut placés du pouvoir: "les élèves

——————————

32. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, t. I-II, éd. Suhrkatmp 1976.

33. Η Αληθής Πολιτική..., Vienne 1781, p. 9.

34. Les mauvaises manières sont souvent désignées par les adjectifs rustre, servile, bas, vulgaire v. aussi note 30.

35. Dionysios Pyrros, op. cit., p. 69-70.

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/298.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

doivent accepter sans broncher, non seulement les incitations et admonestations du maître, mais aussi ses punitions, et se servir de celles-ci pour se corriger; de cette manière ils s'habituent à toujours obéir, en tant que membres de la société, aux dirigeants et se soumettre à eux»36.

Ce processus pour civiliser les conduites a eu comme résultat de réduire les manifestations émotives et les impulsions de l'individu, que l'on voit progressivement mises au ban dé la vie collective, pour suivre par la suite une voie de refoulement complet. C'est là que mène l'exercice, présumé indispensable pour le contrôle, des accoutumances devant disparaître des rapports en société. On proclame expressément dans un passage: «Garde-toi attentivement, avec force, application et précaution, évite de poser ta main sur les parties honteuses de ton corps, ou même de l'approcher d'elles; en ce but, c'est-à-dire pour ne pas trop mettre ta main sur les parties honteuses, l'exercice est très bienfaisant»37. La psychanalyse viendra plus tard rectifier des agissements erronés dans des processus de ce type. On peut supposer que le retard dans son implantation en Grèce par rapport à l'Europe occidentale va de pair avec un retard correspondant dans les rythmes par lesquels les conduites «se civilisent», retard qui devient patent dans la distance qui sépare la codification imprimée des règles de conduite sociale38.

Le contrôle des émotions, une constante importante dans le mouvement des comportements, est apparent en tant que tendance en puissance également à l'intérieur de chacune des règles de conduite particulières: le supplément de civilité qui doit être présenté au destinataire socialement supérieur, est inversement proportionnel à l'émotivité qu'il est autorisé à exprimer dans son comportement envers celui-ci. Dans leur évolution dans le temps, de telles tendances sont modelées de façon plus nettes. Je voudrais citer un exemple qui indique en même temps le lent passage du collectif à l'individuel. Il concerne les usages de la table, où l'introduction des couverts facilite les processus de ce type. Dès le début du 18e siècle apparaissent des réglementations, parallèlement et en mutuelle dépendance, qui tendent à imposer l'usage individuel de la fourchette et du couteau, ainsi que la consommation individuelle de la nourriture39.

——————————

36. Démétrius Darvaris, op. cit., p. 19.

37. Séraphim Pissidios, op. cit., p. 10 (Antoine Byzantios, op. cit., p. 7).

38. C'est en 1530 qu'a paru, pour la première fois en Europe occidentale, le premier traité de savoir-vivre, le De Civilitate morum puerilium d'Érasme.

39. Je cite à titre indicatif: «Ne jamais, aucune fois, offrir à manger à l'un de tes commensaux un repas que tu aurais goûté de ta bouche, et pareillement ne lui

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/299.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Le contrôle des émotions et des passions constitue en fin de compte le point de contact le plus important entre la convenance et la morale chrétienne traditionnelle. C'est ainsi que, bien que les règles de la Convenance réservent une faible marge pour sortir de la rigueur chrétienne, leur promotion par l'Église n'apparaît point étonnante. On peut ici tenir compte du fait que, entre autres, le contrôle social auquel l'individu est exercé à travers la christoïthia dès l'enfance, en apparence moins rigoureux que celui imposé par l'éducation traditionnelle, exclusivement religieuse, possède pourtant de plus grandes possibilités pour s'imposer, car il repose sur des sanctions plus immédiates: il ne s'agit pas d'accéder à la société de Dieu , mais de s'incorporer à la société des humains.

Je voudrais enfin aborder quelques questions concernant l'évolution des règles de conduite, comme elles sont proposées par les Convenances, et leurs correspondances avec les réalités existantes. Le problème d'une éventuelle transplantation de modèles occidentaux reste toujours ouvert40. Leur évolution fournit néanmoins des indications conduisant à l'hypothèse que ces règles furent au moins l'objet d'une adaptation aux réalités façonnées par le temps.

Je ne me référerai qu'à quelques points seulement. Les règles de conduite sociale contenues dans les livres scolaires publiés peu après la Christoïthia de Antoine Byzantios correspondant à des sociétés plus avancées culturellement.

La présence du Guide de la vertu de D. Darvaris, enseigné à l'école

——————————

offre pas une boisson où tu aurais goûté» peut-on lire dans Séraphim Pissidios (op. cit., respectivement p. 64 et 31). Quelques années plus tard, dans les «traductions de Soave», la même consigne est répétée et complétée par ce qui suit: «il n'est pas convenable»... «de donner à autrui le verre ou le couvert dont on s'est servi auparavant. Il n'est pas convenable non plus de prendre quelque chose dans le plat commun, ou du nôtre, en nous servant d'un couteau ou d'une fourchette, et de l'offrir à un autre» (Je cite encore de Dionysios Pyrros, op. cit., p. 84-85).

40. On vient de dire certaines choses sur les Χρηστοήθειες qui ont pour origine commune François Soave. Des hypothèses ont déjà été formulées sur la χρηστοήθεια d'Antoine Byzantios. Dimosthénis Roussos a soutenu que le prototype de la Χρηστοήθεια fut le De civilitate morum puerilium d'Érasme (Studi si Critice, Bucarest 1910, p. 36 sq.). Dans son compte-rendu sur les Studi dans la revue Λαογραφία, N.G. Politis a admis le point de vue de D. Roussos. Selon les auteurs de la Bibliographie hellénique E. Legrand, L. Petit, et H. Pernot (op. cit., p. 333), le prototype de la Χρηστοήθεια fut le Galateo de Giovanni della Casa (première édition, en 1558, par Érasme Gemini, dans le recueil Rime e Prose). C. Th. Dimaras admet qu'«il s'agit d'un manuel inspiré du Galateo de Giovanni della Casa et adapté d'après le De civilitate morum puerilium d'Érasme (Νεοελληνικός Διαφωτισμός, op. cit., p. 252-253).

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/300.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

grecque, fut, à ma connaissance, passagère41. Le peu de règles de conduite sociale qu'il contient, disproportionnée par rapport aux exigences de l'époque, non seulement dans les villes grecques mais aussi dans les pays d'Europe occidentale, nous conduit à l'hypothèse que Darvaris, détenteur d'une culture allemande reproduit les modèles selon lesquels le raffinement du comportement ne joue pas de rôle primordial. Norbert Elias a démontré de manière très systématique comment les intellectuels allemands lui opposent la culture42. Mais, dans la société grecque, ce sont plutôt les modèles italiens de conduite qui ont prévalu. La domination des Bavarois n'a apporté aucun changement sur ce point.

Contrairement au Guide de Darvaris, la présence du code de conduite compris dans les traductions de Soave est, comme on l'a vu, constante tout au long du 19e siècle et parallèle à celle de la Christoïthia de Antoine Byzantios, dont cependant la floraison éditoriale des années 1780-1820 commence & péricliter dès la troisième décennie du siècle. Arrêtons-nous ici pour quelques points de repère provisoires peut-être. Dans l'espace de quarante ans, de 1780 à 1820, nous avons 34 éditions de la Christoïthia. En cinquante ans, 1810-1860, les éditions du groupe de Soave s'élèvent à 30. Hormis le fait qu'ici les règles de conduite sont plus évoluées, il faut tenir compte qu'elles figurent aussi, même éparses, en des abécédaires, pédagogies, etc. Mais, il existe de surcroît un autre élément, qui altère de façon déterminante l'impression créée par les chiffres. Les traductions de Soave sont rendues par tous les rédacteurs-traducteurs sans exception en langue grecque moderne courante, laquelle, évidemment, offre des possibilités plus grandes d'assimilation de ses règles de conduite, possibilités minimisées par la langue archaïsante de la Christoïthia. On pourrait formuler l'hypothèse que, pendant les quarante années qui précédèrent la révolution de 1821, on observe un mouvement ayant comme objectif de civiliser des conduites, mouvement qui est accéléré par la constitution de l'État grec.

Après une première approche de l'évolution décrite par les règles, de conduite particulières depuis la parution manuscrite de la Christoïthia à la fin du 19e siècle, il en résulte que ces rythmes semblent exceptionnellement lents. Des secteurs de conduite différents accusaient même des rythmes différents. On peut supposer que les différences dans les rythmes de l'évolution ainsi que des régressions observées dans l'évolution de certaines règles, traduisent des rythmes d'assimilation. Si

——————————

41. V. ici même, note 6.

42. op. cit., chap. I et II du premier tome.

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/301.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

pourtant l'évolution de ces règles poursuit un itinéraire correspondant à celui façonné dans la réalité, un écart constant est maintenu, en particulier entre villes et campagnes. C'est ici qu'interviennent plusieurs facteurs qui devront faire l'objet d'une recherche; on peut cependant tenir compte du fait d'une différenciation permanente, quant aux comportements entre les couches sociales, différenciation reproduite, comme on vient de le voir, par ces mêmes Convenances.

Dès le début du 20e siècle, l'enseignement des conduites corporelles échappe peu à peu à la juridiction d'une institution publique comme l'école, pour passer à celle de la cellule familiale fermée. En même temps s'effectue leur passage dans le domaine des tabous sociaux et leur bannissement du langage.

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/302.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 302
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/303.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Le travail et l'apprentissage

Mercredi 3 octobre 1984

Séance du matin

Président : YANNIS YANNOULOPOULOS

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/304.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/305.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

MARCEL COUTURIER

L'INSERTION DES JEUNES DANS LA VIE ACTIVE DANS LA FRANCE COUTUMIÈRE 1368 -1789

Cette communication voudrait présenter quelques résultats d'une recherche personnelle menée depuis une vingtaine d'années en retenant seulement ce qui concerne l'enfance et la jeunesse du point de vue de l'insertion des jeunes dans la vie sociale active. Très tôt, le travail a été mené avec le souci d'utiliser au mieux l'informatique dans la mesure où il était possible de disposer d'un ordinateur et l'exposé qui suit fera une place aux problèmes méthodologiques qu'une pareille démarche a pu soulever dans les années passées.

LA MÉTHODE

La recherche a été basée sur l'emploi de séries chronologiques de documents sur une longue durée (1368-1789). Il faut rappeler qu'une série se constitue de documents de même type dans leur structure et leur contenu, constitués avec un détail constant dans le même but utilitaire. Cette démarche a été choisie afin d'établir les faits atteints avec certitude et de les quantifier avec une bonne précision. Le moyen de cette démarche est évidemment l'emploi de l'ordinateur.

Les fichiers utilisés sont un stock de données collecté à partir de 1960 et exploité en machine à partir de 1964 avec transformation en minibanque de données à partir de 1968. A cette partie informatisée s'est ajouté un ensemble de fiches très traditionnelles, le système de traitement de l'information étant constitué comme toujours jusqu'à maintenant par la combinaison des possibilités, traditionnelles, du chercheur et des apports en capacité de mémoire, en vitesse d'exécution, en automatisme pour tout dire, de l'ordinateur.

LES CIRCONSTANCES GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES

Le domaine géographique de la recherche a été la France coutumière, c'est à dire cette moitié du pays située au Nord et à l'Est d'une

20

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/306.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ligne tendue depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à la Savoie, cette ligne étant bien entendu affectée de bon nombre d'irrégularités sur le terrain. Dans cette France du Nord-Est la loi présente cette particularité de n'avoir été écrite que tardivement (au XVIe siècle) et de différer d'une circonscription judiciaire à l'autre. L'esprit des coutumes orales anciennes est resté sensible presque partout jusqu'en 1789, ce qui ne facilite pas la constitution de bases documentaires homogènes.

La base documentaire réelle est constituée par des sources d'où il faut extraire ce qui concerne la jeunesse et l'enfance pour constituer des séries homogènes de faits utiles. Cet exposé sera limité à ce que livrent les sources situées entre Seine et Loire.

La part la plus massive provient des tabellions et notaires. Les fonds utilisés débutent en 1368 à Châteaudun, en 1448, à Chartres, des environs de 1500-1520 dans quelques villages. Il existe un peu plus ancien en divers points de France mais je n'y ai pas eu recours. Ces fonds notariaux fournissent des séries d'apprentissages dès 1400, des séries de tutelles et de décisions concernant les mineurs juridiques et leurs biens. Une autre source réside dans les décisions de justice mais les fonds documentaires, dont certains remontent à la fin du XIVe siècle, se présentent trop souvent sous forme d'épaves. On peut, de ci, de là, admettre l'existence de «séries» au sens vrai du terme vers 1500, mais plus souvent il faut attendre 1650. Les archives hospitalières, sous forme de comptabilité le plus souvent, sont beaucoup plus riches. La comptabilité de Chartres se déroule depuis 1348, celle de Châteaudun à partir de 1500 environ, et des dates très hautes se rencontrent ici ou là. Parallèlement on retrouve les archives des institutions spécialisées (les bureaux des pauvres en particulier) à partir de leur création, vers le milieu du XVIe siècle le plus souvent. Il faut compléter ceci par l'apport des registres paroissiaux qui sont très rares avant 1550 et même 1600, et qui renseignent sur les caractères démographiques généraux.

CARACTÈRES DES DOCUMENTS

Ces documents ne concernent pas toute la population. La noblesse en est absente alors qu'elle représente environ 1% de la population. Les actes sont liés à la présence de biens ou de moyens financiers en ce qui concerne les notaires ou encore la justice, avec quelques exceptions pour les enfants abandonnés. En fait, les exclus de la société ne sont représentés que par les très pauvres qui relèvent de la charité et auxquels on ne s'intéresse que dans un but de maintien de l'ordre social ou de respect de la morale chrétienne. En fait, nous échappent à peu près

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/307.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

une grosse part de la population, trop pauvre pour intéresser les notaires ou la justice, trop aisée pour relever des institutions charitables. La détermination de cette part serait à elle seule un sujet de recherche.

On voit déjà que la constitution de séries documentaires au sens statistique du terme relève de l'exploit ou de la chance dans ces conditions. Le fait est aggravé par une rupture juridique due à la rédaction des coutumes au XVIe siècle. Auparavant, la loi était orale en même temps qu'étroitement locale. Droit des mineurs et majorité légale variaient d'un point à l'autre du territoire. Sous le règne de François 1er, la rédaction, c'est à dire la fixation par écrit s'est accompagnée d'une réforme, avec une tendance à uniformiser les dispositions essentielles sur l'ensemble du territoire. Ceci n'a pas été également obtenu partout et cet échec constitue un facteur supplémentaire de perturbation des séries documentaires du point de vue de leur exploitation statistique. En fait, les choses ont été aggravées par la lenteur des institutions locales à se plier aux nouvelles règles, par leur propension à s'en servir comme d'un simple habillage des comportements anciens. C'est ainsi, par exemple, que le «bail et garde» de la grand-mère de l'écrivain Anatole France a encore été adjugé aux enchères en 1797 avec des formes et un état d'esprit voisins de ceux du XVe siècle en cette matière, alors que le fait était formellement proscrit par la loi depuis deux cent cinquante ans. Comme le fait varie en fréquence avec les lieux et les dates, on voit que c'est l'homogénéité de toute série documentaire concernant l'enfance et la jeunesse qui est mise en cause et la validité statistique de tout résultat va s'en trouver atteinte.

En particulier, ces différents mécanismes n'ont pas le même effet selon que les enfants et jeunes gens appartiennent à des familles riches ou pauvres. Pour effacer les incertitudes de la connaissance qui résultent de cette difficulté supplémentaire il faudrait accumuler un plus grand nombre de faits, autrement dit étendre considérablement la collecte documentaire dans les archives: ceci devient une œuvre qui relève plus de l'effort de générations successives de chercheurs que du travail solitaire d'un individu.

L'INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Ce sont ces conditions générales de la base documentaire concernant l'enfance et la jeunesse autant que les limites de temps assignées à cet exposé qui m'amènent à restreindre mon propos aux phénomènes de l'apprentissage en retenant au passage quelques conséquences en ce qui concerne la perpétuation des statuts sociaux des familles.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/308.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Dans ce domaine la documentation constitue une série relativement correcte depuis la fin du XIVe siècle jusqu'à la Révolution de 1789 et au delà. Il s'agit d'une série abondante dont le seul défaut, pratique, est d'être dilué dans la masse des protocoles de tabellions et des minutes de notaires. Tout au plus peut-on noter une évolution juridique. A la fin du XIVe siècle et jusqu'au milieu du XVIe, parfois un peu plus tard, c'est le futur apprenti qui contracte des obligations et en convient face à son futur patron, qu'il ait onze ou douze ans ou qu'il ait déjà atteint la majorité coutumière. Ses parents ou conseils ne figurent que comme témoins, rarement comme garants. Au XVIIe siècle, les situations ont changé. Ce sont les parents qui contractent et se portent garants de leur enfant ou pupille. Mais le fond reste le même.

Dans ce type de contrat un artisan recrute pour apprenti un enfant de onze à treize ans, s'engage à le loger, nourrir, habiller souvent, soigner toujours ou peu s'en faut, à lui apprendre le métier «autant que son esprit le permettra». L'apprenti, lui, s'engage à «servir en toutes choses licites et honnêtes». En fait, par ce contrat, l'enfant quitte sa famille pour entrer dans celle du patron, à titre transitoire: il mange à la table de celui-ci, couche en sa maison, l'assiste en son travail. C'est un apprentissage de la vie hors de la famille, en même temps qu'un apprentissage de métier. Ce qui est intéressant à observer ce sont les nuances des engagements réciproques au fil des siècles.

Le sens général de ces engagements reste le même: il s'agit d'un contrat d'enseignement avec les dispositions pratiques pour fixer le cadre de cet enseignement parle patron destiné, concurremment avec la pratique à assurer l'apprentissage du métier et de la vie. Ce qui concerne la vie et le travail change peu. Tout au plus peut-on noter l'apparition, au XVIIIe siècle, de clauses qui engagent le patron à traiter l'apprenti doucement, en même temps que se rencontrent quelques cas où l'apprenti, logé dans sa famille, est aussi soigné et habillé par elle. Par contre, les stipulations financières évoluent. Le contrat d'apprentissage obéit aux lois du marché. A la fin de la Guerre de Cent Ans, alors que la paix entraîne la renaissance de l'activité économique, le pays manque cruellement de main d'œuvre. Ce sont les patrons qui paient les apprentis, ceci, selon les lieux et les professions, jusque vers 1520, voire parfois 1530 ou 1540. Ensuite, les candidatures à l'apprenties âges sont trop nombreuses et ce sont les apprentis qui paient les patrons. A la fin du XVIe siècle, pendant les années noires du règne de Louis XIV, la mortalité infantile est très élevée (conjugaison de la crise économique et d'épidémies virulentes, de rougeole en particulier). Lors de la reprise

Σελ. 308
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 289
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  EMI VAÏCOUSSI

  TRAITÉS DE CONVENANCE ET FORMATION

  DU COMPORTEMENT DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ

  GRECQUE (XVIIIe & XIXe siècles)

  Aux débuts du 18ème siècle, vers 1720, Antoine Byzantios rédige le premier traité de savoir-vivre connu dans la société grecque moderne. Son titre, Christoïthia (bienséance), traduit une notion familière et consacrée en des milieux assez divers, notion au contenu qui n'est pas strictement délimité, mais qui en tout cas désigne la bonne conduite. En écrivant, il y a des années, sur la Christoïthia, C. Th. Dimaras emprunta son titre pour désigner tous les manuels de ce genre: christoethies1. Le terme mérite d'être maintenu.

  La Christoïthia d'Antoine Byzantios fut diffusée en manuscrit2 pendant plusieurs décennies; elle fut publiée pour la première fois à Venise en 1780 3, et servit comme manuel scolaire ayant deux objectifs: la perfection des mœurs des jeunes, comme son titre l'indique4, ainsi que l'apprentissage du grec ancien, langue dans laquelle le texte était

  ——————————

  1. C. Th. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Athènes, 1983, p. 38.

  2. Sur la tradition manuscrite de la Christoïthia, voir Zerlendis P.G., Αντώνιος ο Βυζάντιος διδάσκαλος της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής rev. Byzantinische Zeitschrift n° 16 (1907), p. 244-246; du même auteur, Προσθήκαι εις τα Αντωνίου του Βνζαντίου dans Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας n° 7, Athènes 1918, p. 474-476.

  3. Cette année-là comporte deux éditions sur les titres détaillés v. Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs au dix-huitième siècle..., t. 2, Paris 1928, respectivement les n° 906 et 1005. Une version adaptée de la Χρηστοήθεια en vers, en langue populaire, avait été publiée par Césaire Dapontes en 1770. Une deuxième fut publiée plus tard, en 1782, par Séraphim Pissidios (op. cit., respectivement n° 739 et 1085). Enfin, sur une troisième version adaptée, en vers iambiques, par Daniel Cerameys, jamais publiée, v. Zerlandis P.G., Αντώνιος ο Βυζάντιος... p. 251.

  4. Voir le titre complet de la Χρηστοήθεια.

  19