Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 151-170 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/151.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

INTERVENTION

CHARIS BABOUNIS: Permettez-moi d'exprimer ma joie de voir réaliser ce Colloque qui ouvre effectivement de nouveaux horizons dans notre pays.

Les choses très intéressantes qui ont été entendues jusqu'ici me serviront de base pour mes propres interrogations et aussi de manière plus directe dans le cadre de mon intérêt pour l'histoire du Sud-Est de l'Attique.

En étudiant récemment la mortalité à Lavrion de 1925 à 1940 1, j'ai tout d'abord constaté que jusqu'en 1932, année où la Compagnie Hellénique de Métallurgie de Lavrion qui employait la majorité de la main-d'œuvre2, est désormais inactive et sur le point de fermer, la Compagnie Française restant la seule à fonctionner, les décès d'enfants et de jeunes3 dépassent 47% du total des décès; les huit années suivantes 1933-1940, ils approchent les 30%. Au cours de ces deux périodes les décès sont principalement dus aux maladies infectieuses-parasitaires, respiratoires et de l'appareil digestif, elles recouvrent un taux de 73,31% à 64,06% (Tableau I).

Dans cette ville ouvrière où l'environnement s'oppose à l'homme, il existe —au moins en ce qui concerne l'espace grec— des particularités aggravantes.

1) Les métallurgistes, hommes et femmes, qui sont littéralement entassés dans des lieux malsains de travail, ont un organisme usé qui est une proie facile aux maladies qui se propagent facilement et rapidement dans les familles, les quartiers de Lavrion.

2) Les immenses lavoirs des compagnies ont transformé la région allant de Nykhtokhori à Kyprianos, en marécages, c'est-à-dire du quartier ouvrier de la Compagnie Française jusqu'au rivage de Thorikon. Le paludisme atteint les gens en masse4 et tout particulièrement les enfants et les jeunes5, les menant aussitôt à la mort ou bien les livrant, squelettiques à la tuberculose et aux autres maladies mortelles. Pour cette raison, les Lavriotes, afin de contenir les foyers de contamination percèrent les parois de centaines d'anciens réservoirs de la Compagnie6 (d'une capacité moyenne de 1000 m3 d'eau) qui alimentaient les anciennes laveries7.

3) Le «poussier» de métal que l'on rencontre en premier dans les

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/152.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

galeries pendant l'extraction contient du plomb argenté, du zinc, du cuivre, etc.8.

De même, la ville est étranglée par les énormes masses des déchets de la métallurgie (scories de la fonte). Le «poussier» pernicieux est donc en suspension partout.

4) La fumée chargée d'arsenic (As) qui s'échappe des cheminées des usines9.

La Compagnie française avait son conduit-cheminée au Nord-Nord-Ouest de la ville, au lieu-dit Stéfani: lorsque ses fourneaux fonctionnaient et que le vent, comme cela arrive souvent à Lavrion, vient du Nord, la fumée se déposait partout. La même chose se passait avec la double cheminée —à l'endroit du même nom, directement au Sud du port— de la Compagnie grecque, lorsque le vent soufflait du Sud.

5) Les familles ouvrières, généralement nombreuses, vivent dans des masures minuscules et malsaines en règle générale (comme dans les quartiers de Neapolis, Santorinéika, Kyprianos), constructions souvent de fortune où de mauvais matériaux sont employés, des rebuts comme tôles rouillées, briques cassées provenant de bâtiments non-utilisés ou désaffectés des compagnies. D'autre part, une alimentation de mauvaise qualité est cause de nombreuses maladies du système digestif.

6) Un grand nombre de réfugiés s'installe dans la ville après la catastrophe de l'Asie mineure10. Cette installation fut problématique dès le départ, elle ne pouvait remplir les conditions d'hygiène puisque les possibilités de logement faisaient défaut.

7) L'absence d'un système d'évacuation dans les maisons ainsi que la structure géologique de Lavrion11, c'est à dire la perméabilité des surfaces de contact des couches superposées de schistes et de marbre, partagent la responsabilité de la pollution de l'eau potable.

Les enfants, en particulier les nourrissons et ceux en bas âge, payent le tribut le plus lourd à la mort12 (tableaux II et III).

NOTES

1. Communication préliminaire tirée d'une étude plus large ayant pour sujet Lavrion, du XIXe siècle à 1940.

2. La Compagnie grecque qui exploitait les déchets minéraux et métallurgiques des Anciens (lavures, scories, massicots) présentait depuis longtemps des problèmes de fonctionnement à cause de la raréfaction des quantités existantes. Elle subit sa crise majeure en 1931 (voir aussi les Comptes rendus de séance de la Commission municipale de la commune de Lavrion/24 août 1931). Le 31 août 1931, la

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/153.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Compagnie grecque vendait ses biens à la Compagnie anglaise "Thracian Mineral Products Limited" (v. Ιβάν Π. Σκαραμαγκά, Λαύρειον, 1960, p. 5).

3. Pour ce cas ont été répertoriés les 1685 actes de décès classés de la commune de Lavrion qui est complet en ce qui concerne la période étudiée. La classification des maladies comme cause des décès a été effectuée selon "Εγχειρίδιο διεθνούς στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων, κακώσεων και αιτίων θανάτου", έκδ. ΕΣΥΕ Υπουργείου Συντονισμού - Γ.Δ.Υ. Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα 1980.

4. Voir aussi les Comptes rendus des séances de la Commission municipale de la Commune de Lavrion / 1er août 1930: "Monsieur le Maire exposa à la Commission municipale que lors du vote du budget pour l'année courante, la nécessité d'un médecin attaché à la Commune a été démontrée; or, après le terrible paludisme qui s'est abattu sur la région de Thorikon et qui a atteint la quasi-totalité de ses habitants, il est indispensable que la nomination du médecin soit anticipée et il a proposé de nommer à ce poste le Docteur Andréas Alexandrou, qui aussi bien dans la situation présente que par le passé, a offert très paternellement et très affectueusement son savoir scientifique aux démunis de notre ville et en général a montré un intérêt sans faille pour la santé de la ville dans son ensemble...".

5. Narration imagée par Vassilis Daskalakis dans Oι ξεριζωμένοι - Διήγηση ενού χωριάτη, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1980, pp. 119-120, qui enfant, avant la 1ère guerre mondiale, fut atteint de paludisme lorsqu'il travaillait à Lavrion.

6. Je suis redevable de ce renseignement à l'archéologue Evanghelos K. Kakavoyannis, que je tiens ici à remercier.

7. Κ. Κονοφάγου, Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική τεχνική παραγωγής του αργύρου, Αθήνα 1980, pp. 223-273.

8. Γ. Π. Μαρίνου - W. Ε. Petraschek, Λαύριον, Αθήναι 1956 (Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται ΙΓΕΥ, τ. IV, αρ. Ι), p. 200 et la suite.

9. Depuis l'antiquité déjà on s'était rendu compte des conséquences néfastes de la fumée sur l'organisme humain. On lit dans Strabon (III.2,8), "Et ils fabriquent de hautes cheminées pour l'argent afin que la fumée s'élève haut dans le ciel car elle est lourde et nocive". Voir aussi Ευάγ. Χ. Κακαβογιάννη, "Σουνιακά - Λαυρεωτικά", ΑΔ, τ. 32, Μελέται, 1977 p. 214.

10. Voir "Recensement des réfugiés effectué en avril 1923". Ministère de l'Hygiène, département des statistiques, p. 5: "Λαύριον: Άρρενες 1333, θήλεις 1493, σύνολον 2826 - Καμάριζα (άρρ.) 134, (θήλ.) 140, p. 274. [Σύνολο Λαυρεωτικής κατά φύλο] (άρρ.) 1467, (θήλ.) 1633 (Γ.Σ.) 3100".

11. Κ. Κονοφάγου, op. cit., p. 155 et suivantes.

12. Πρβλ. Ν. Ματσανιώτη, Παιδιατρική, τ. A', Athènes 1972, p. 17.

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/154.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU

Causes des décès

Maladies

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

Infectieuses-parasitaires

13

8

7

9

7

13

14

12

Néoplasiques

3

0

0

0

1

0

1

0

Endocriniennes-du métabolisme

- de la nutrition - 

immunologiques

4

2

0

1

2

0

1

2

Du sang et des organes

1

0

0

0

0

0

0

0

Psychiques

0

0

0

0

0

0

0

0

Du système nerveux -  

des organes sensoriels

0

2

1

0

2

1

0

0

Du système circulatoire

1

4

0

1

0

0

i

1

Du système respiratoire

15

16

25

15

14

10

23

16

Du système digestif

19

20

24

21

6

15

12

17

Uro-génitales

1

1

0

1

0

0

4

2

Dues à des complications de

l'accouchement

3

3

0

0

0

1

3

2

Du derme et de l'épidémie

0

0

0

0

0

0

0

1

Des muscles et des os

0

0

0

0

0

2

0

0

Pré et post-natales

0

0

0

2

0

0

1

0

États mal définis

2

0

0

1

0

0

1

1

Hématopoïétiques

5

4

5

7

8

2

0

3

D'étiologie multiple

1

3

5

1

5

0

1

1

Total

68

63

67

59

45

44

62

58

Garçons Filles

130; /68

133;   /63

128; /67

123; /59

114; /45

103; /44

140; /62

120; /58

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/155.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

I

selon l'âge 1925-1940

"%

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940 Tot.

%

83

2

17,81

10

7

5

4

4

6

3

3

42

2

20,38

5

9a

1,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5a

2,57

1

2

1

0

1

1

1

1

8

7

3,88

1

12a

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

11a

0,48

6

8

1,28

0

1

1

0

0

1

0

0

3

9a

1,45

8

7

1,71

1

0

4

2

1

1

1

0

10

6

4,85

134

1a

28,75

18

4

6

3

7

6

6

1

51

1

24,75

134

1b

28,75

8

10

6

5

4

3

3

0

39

3

18,93

9

6

1,93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5b

2.57

3

3

5

0

1

6

0

4

22

4

10,67

1

12b

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

11

0,42

1

0

0

0

0

0

0

0

1

11b

0,48

3

10

0,64

0

1

0

1

1

0

0

0

3

9b

1,45

5

9b

1,07

1

0

0

0

0

1

0

0

2

10

0,97

34

3

7,29

2

2

0

3

2

4

4

3

20

5

9,70

17

4

3,64

1

2

0

0

1

0

0

0

4

8

1,94

466

46

33

28

18

22

29

18

12

206

99l/ /466

116/ 47,02 /46

94/ /33

/28

89, 85; /18 /

83/ 22 /

72 29

/18

68/ 694; /12 /206

29,28

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/156.gif&w=600&h=3936. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU II

Causes des décès selon l'âge 1925-1932

Maladies

0-12 mois

1-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

16-20 ans

21-25 ans

Total

Infectieuses-parasitaires

10(l*-9**)

29(17-12)

12(8-4)

6(3-3)

10(4-6)

16(2-14)

8335-48)

Néoplasiques

0

3(2-1)

1(1-0)

1(1-0)

0

0

5(4-1)

Endocriniennes - du métabolisme

de la nutrition-immunologiques

8(7-1)

2(2-0)

0

0

0

2(2-0)

12(11-1)

Du sang et des organes

0

0

0

7(0-1)

0

0

1(0-1)

Psychiques

0

0

0

0

0

0

0

Du système nerveux - des organes

sensoriels

0

2(1-1)

2(2-0)

0

1(1-0)

1(1-0)

6(5-1)

Du système circulatoire

2(1-1)

1(1-0)

1(0-1)

2(0-2)

1(1-0)

1(1-0)

8(4-4)

Du système respiratoire

58(28-30)

53(23-30)

9(4-5)

4(2-2)

8(5-3)

2(1-1)

134(63-71)

Du système digestif

64(38-26)

65(34-31)

3(1-2)

0

0

2(1-1)

134(74-60)

Uro-génitales

0

4(3-1)

2(1-1)

0

2(1-1)

1(0-1)

9(5-4)

Dues à des complications de

l'accouchement

12(3-9)

0

0

0

0

0

12(3-9)

Du derme et de l'épidémie

1(0-1)

0

0

0

0

0

1(0-1)

Des muscles et des os

0

a(0-l)

0

0

0

1(1-0)

2(1-1)

Pré et post-natales

3(1-2)

0

0

0

0

0

3(1-2)

États mal définis

2(0-2)

2(1-1)

0

0

0

1(1-0)

5(2-3)

Hématopoïétiques

18(9-9)

3(1-2)

1(0-1)

2(1-1)

6(4-2)

4(4-0)

34(19-15)

D'étiologie multiple

8(3-5)

5(5-0)

2(0-2)

0

1(1-0)

1(0-1)

17(9-8)

Total

186(91-95)

170(90-80)

33(17-16)

16(7-9)

29(17-12)

32(14-18)

466(236-230)

* Garçons ** Filles

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/157.gif&w=600&h=3936. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLEAU III

Causes des décès selon l'âge (1933-1940)

Maladies

0-12 mois

1-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

16-20 ans

21-25 ans

Total

Infectieuses - parasitaires

3(l*-2**) 

16(8-8)

6(5-1)

2(1-1)

7(2-5)

8(5-31

42(22-20)

Néoplasiques

0

0

0

0

0

0

0

Endocriniennes - du métabolisme -

de la nutrition - immunologiques

7(4-3)

0

1(0-1)

0

0

0

8(4-4)

Du sang et des organes

0

0

0

0

0

0

0

Psychiques

0

0

0

0

1(0-1)

0

1(0-1)

Du système nerveux - des organes

sensoriels

1(0-1)

0

1(0-1)

1(0-1)

0

0

3(0-3)

Du système circulatoire

2(2-0)

1(0-1)

1(0-1)

2(0-1)

1(1-0)

3(1-2)

10(5-5)

Du système respiratoire

21(14-7)

24(13-11)

4(1-3)

0

2(1-1)

0

51(29-22)

Du système digestif

22(10-12)

13(9-4)

3(1-2)

0

0

1(0-1)

39(20-19)

Uro-génitales

0

0

0

0

0

0

0

Dues à des complications de

l'accouchement

22(14-8)

0

0

0

0

0

22(14-8)

Du derme et de l'épiderme

0

0

0

0

0

0

0

Des muscles et des os

0

0

0

0

0

1(0-1)

1(0-1)

Pré et post-natales

3(1-2)

0

0

0

0

0

3(1-2)

États mal définis

0

1(1-0)

0

0

0

1(0-1?

2(1-1)

Hématopoïétiques

12(6-6)

0

2(1-1)

1(1-0)

3(1-2)

2(2-0)

20(11-9)

D'étiologie multiple

2(1-1)

1(0-1)

0

0

1(1-0)

0

4(2-2)

Total

95(53-42)

56(31-25)

18(8-10)

6(3-3)

15(6-9)

16(8-8}

206(109-97)

* Garçons ** Filles

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/158.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/159.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

La multiplicité des approches, II

Lundi 1er Octobre 1984

Séance de l'après-midi

Président : VASSILIS PANAYOTOPOULOS

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/160.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/161.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

MICHEL DEAN

LA JEUNESSE DANS LES ESPACES DE LA VILLE INDUSTRIELLE ET POST-INDUSTRIELLE

Pour délimiter de manière précise le sujet de cette communication, il est nécessaire d'attirer l'attention sur certains points, et tout d'abord sur le fait que l'on ne développera pas ici des conclusions mais avant tout des problèmes, des hypothèses ou tout simplement des suggestions pour une recherche. Une deuxième remarque se rattache au titre; par les termes "ville industrielle et post-industrielle" je ne me propose pas de me référer à des catégories historiographiques particulières, mais à l'évolution qui suivit la propagation de la révolution industrielle et par conséquent à l'adaptation des structures urbaines et des modèles de comportement en ce qui concerne l'usage des espaces urbains; évolution qui est aussi consécutive aux nouveaux rapports de production et aux différents types de structure sociale entre les classes dans des sociétés et régions qui ont subi des bouleversements avec l'apparition des usines, lesquelles façonnent à leur image espace et comportements1.

——————————

1. La bibliographie concernant ces sujets est richissime. Je ne veux rappeler ici que certaines études de Géographie urbaine (urban geography), classiques en quelque sorte mais peut-être peu connues des non-spécialistes en ce domaine. Je cite donc par ordre chronologique: R. Blanchard, Une méthode de géographie urbaine, in La vie urbaine, 1922 ; P. Lavedan, Géographie des Villes, Paris, Gallimard, 1936; P. Lavedan, Histoire de l'Urbanisme, III, Paris 1926-1952; R. E. Dichinson, The West European City, London 1951; M. Sorre, Les Fondements de la géographie humaine, Paris, Colin 1952 (Tome III, L'Habitat, pp. 154-436, L'Habitat Urbain); A. E. Smailes, The Geography of Towns, London 1953; P. George, Géographie urbaine, Paris, P.U.F., 1961; G. Schwarz, Allgemeine Siedlungsgeographie, Berlin 1962 (Die Städte, pp. 309-501); J. Labasse, L'organisation de l'espace- Éléments de géographie volontaire, Paris 1966; J. Tricart, L'Habitat urbain, Paris M. Derruau, Précis de géographie humaine, Paris 1967, (IV, La Ville, p. 463-518); J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Traité de Géographie urbaine, Paris, Colin, 1970.

En ce qui concerne l'Italie où l'industrialisation commence dans les dernières décennies du 19e siècle dans certaines zones clairement limitées, une vaste 

11

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/162.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Par contre, en ce qui concerne les changements dus aux nouvelles techniques de production et de communication (robots, télématique, etc.) concernant l'organisation de la ville2 et le mode de comportement, il faut reconnaître qu'il s'agit de phénomènes très récents, lesquels ne peuvent être examinés au-delà d'impressions ou bien sur la base d'hypothèses quant à leurs tendances possibles et qui ne peuvent en aucun cas être vérifiées.

Il est néanmoins certain que les nouvelles technologies provoquent des modifications importantes dans l'organisation du travail et dans l'aménagement spatial de la production ainsi que dans la géographie de la sociabilité du temps libre, etc., changements qui entraînent inéluctablement de nouvelles formes d'utilisation et de perception de l'espace, soit en l'annulant (par exemple dans le cas d'une grande quantité de travail à domicile traitée par des terminaux d'ordinateurs), soit en le multipliant (en disposant, au moins en tant que possibilité, de la totalité des images du monde entier, mais aussi hors de la planète, sur notre petit écran). N'est-ce pas là soutenir qu'il existe un autre

——————————

bibliographie a vu le jour surtout ces dernières quinze années, elle décrit les événements urbains et sociaux des grands et petits centres surtout de l'Italie centrale et du Nord. Nous pouvons trouver une image des tendances de recherche ainsi qu'un grand nombre d'études dans le magazine Storia Urbana, important pour ses «études sur la transformation des villes et des lieux». Il est publié à Milan depuis 1977 par la maison d'éditions Angeli et il en est à son 28ème numéro. Il est cependant difficile de trouver des études qui donnent une vision générale des phénomènes qui se sont présentés dans notre pays de l'angle qui nous intéresse. Nous indiquerons: L. Gambi I valori storici dei quadri ambientali, in Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972, v. I, pp. 5-60; L. Gambi, Da città ad area metropolitana, in Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1973, v. V-l, pp. 370-424; I. Insolera, L'urbanistica, ibidem, pp. 427-486; C. Carozzi, A. Mioni, L'Italia in formazione, Ricerche e saggi sullo sviluppo urbanistico del territorio nazionale, De Donato, Bari, 1970; A. Mioni, Le trasformazioni territoriali in Italia nella prima età industriale, Marsilio, Venezia 1976; L. Bortollotti, Storia della politica edifizia in Italia (1919-1970), Editori Riuniti, Roma 1978.

Nous devons noter enfin le volume de L. Gambi et M. C. Gozzoli Milano, Laterza, Bari, 1982. Ce volume fait partie d'une remarquable série sous le titre «Les villes dans l'histoire de l'Italie», série publiée sous la direction de C. de Seta. Dans ce domaine ont déjà été publiées des études sur Palerme, Gênes, Bologne, Messine, Rome, Florence, Pérouse, Naples, Cagliari, Padoue.

2. Nous renvoyons à l'œuvre de E. Bortenghi, sur certains côtés de la situation italienne, pas encore suffisamment connus. C'est pour cela que l'enquête procède, comme l'auteur lui-même le cite «dans une atmosphère raréfiée avec peu de théorie et très peu d'outils». E. Borlenghi, «Terziario superiore e innovazione industriale nella trasformazione della città», in Associazionne dei Geografi Italiani, Atti del XXIII Congresso Geografico Itahano, Catania 1983, v. II, t. I, pp. 393-428.

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/163.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

espace, différent de celui de l'image, qui change tout le temps? Espace inconnu et inexploré par rapport à ce qui apparaît sur la vidéo ou dans l'analyse statistique et économique.

Je me référerai principalement à l'Italie. Ce choix n'est pas le fait du hasard et il se justifie par les situations de pointe que l'on retrouve dans ce pays et qui expriment des tendances que l'on rencontre dans les pays les plus avancés. A ces situations de pointe s'opposent des régions attardées illustrant le retard du développement dans divers pays de la méditerranée. L'étude du thème de ce Colloque dans la bibliographie révèle que l'acte de poser et de définir en termes d'espace les phénomènes analysés ici, occupe une place secondaire dans les enquêtes de sociologie, de pédagogie et d'histoire de la pédagogie, d'histoire sociale et démographique, etc.3.

Les espaces privés ou ruraux se dessinent alors sur le fond de scénarios qui privilégient certaines dynamiques au détriment d'autres, mais sous-estiment l'importance —à tort à mon avis— de l'environnement naturel ou artificiel, qui n'est pas un espace passif pour les événements sociaux.

Mais si de telles lacunes passent presque inaperçues dans d'autres disciplines, dans la bibliographie concernant la géographie urbaine et en générale humaine, pas la moindre mention n'est faite aux jeunes.

Plus généralement, l'environnement et les villes continuellement modifiés par les activités humaines, sont habités par des êtres presque imaginaires et sous certains aspects métaphysiques, ou bien encore, ce qui est plus probable, par des mâles en âge de produire (population active). Ceux-ci forment des ensembles théoriques et abstraits qui jusqu'à ces dernières années se présentent sans différenciation ou contradictions en leur sein. Comme unique exception, on pourrait noter ce qu'on appelle la «géographie de la perception» qui fait en Italie ses tout premiers pas4. La jeunesse est en effet quelque chose de précaire

——————————

3. On trouve un tableau intégral des études et pas seulement des études italiennes, sur le monde de l'enfance et de la jeunesse, suivi d'une bibliographie exacte, dans les travaux de E. Bechi, «Retorica d'infanzia», in Aut Aut, 191-192. 1982. pp. 3-26 E. Bechi, «Letture d'infanzia», ibidem, pp. 197-202. Le numéro de la revue est consacré aux «allégories de l'enfance». L'examen de l'historiographie américaine est aussi utile: C. Pancera, «Critica della storiografia USA su famiglia e infanzia nei secoli XIV-XVIII», in Società a Storia, 14, 1981, pp. 927-941.

Enfin est récemment paru le numéro des Quaderni Storici (57, 1984), dont la partie monographique a pour titre «Enfants». Ce numéro a été dirigé par E. Bechi.

4. Sur la fécondité d'un rapport entre ce genre d'approche et la recherche 

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/164.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

«che si fugge tuttavia», quelque chose qui passe rapidement comme l'a écrit Laurent le Magnifique5 et, comme le décrit Antoine de Saint-Exupéry dans un beau passage du Petit Prince6, les géographes ne s'occupent pas de choses précaires et éphémères. Dans ce passage un géographe pédant oppose à la vive curiosité du petit prince, la prétendue immuabilité et éternité des objets étudiés par le savoir académique: les grandes réalités du monde physique, par inertie et indolence apparaissent sans changements et sans histoire.

Mais si la période de vie analysée ici-même est considérée comme éphémère par l'opinion et la mémoire collectives et subjectives, elle ne cesse malgré tout pas d'être une phase continue et présente comme ce que l'on nomme le troisième âge, avec lequel elle partage certaines positions marginales. Ce sont des «sociétés» présentes en tant qu'élément démographique et politique et qui se caractérisent par la capacité d'agir de diverses manières dans les espaces habités. Par conséquent, un secteur de l'histoire biologique a aussi un sens géographique; ce secteur nécessite des déterminations, même si celles-ci sont précaires7; on aurait tort de sous-estimer les côtés quantitatifs ainsi que les changements diachroniques, quand on se rappelle entre autres que le premier chapitre de Civilisation matérielle et capitalisme de F. Braudel, a pour titre «Le poids du nombre». Une définition quantitative peut aussi servir à critiquer ceux qui voient dans l'histoire, dans ce cas précis, une conspiration contre les jeunes.

Si nous dénombrons, en simplifiant volontairement, les secteurs de la population censés être dépendants, sinon opprimés (et pour cause), par exemple les jeunes jusqu'à 25 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et les femmes en général, nous obtenons un taux de 75% pour l'Italie et la Grèce (1981). C'est ainsi que les thèses auxquelles je me réfère ci-dessus sont mises en cause, d'autant plus que l'on sait que les groupes d'hommes entre 25 et 65 ans ne représentent pas non plus un ensemble cohérent de gestionnaires du pouvoir, bien au contraire,

——————————

historique, je renvoie à l'étude remarquable de R. Comba, «Il territorio come spazio vissuto. Ricerche geografiche e storiche nella genesi di un tema di storia sociale», in Società e Storia, 11, 1981, pp. 1-27.

5. Laurent le magnifique (1449-1492), Canzone di Bacco e Arianna.

6. A. de Saint-Exupéry, Le petit prince. Paris 1946, XV pp. 53 et suivantes.

7. Quant aux mutations des limites d'âge et des «étapes de vie» aux époques médiévales et modernes, voir: Ph. Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris, Pion, 1960, Ph. Ariès, Generazioni, Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1982, 16, J. R. Gillis, Youth and History, New York, Academic Press Ins., 1974.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/165.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

je ne veux aucunement dire qu'il n'y ait pas d'oppression de classe, de sexe ou d'âge, mais qu'il faut procéder avec prudence afin de ne pas aboutir à des conclusions automatiques. D'autre part, une définition quantitative nécessite que d'autres problèmes importants, contemporains et diachroniques, soient résolus. De la sorte, si par exemple nous estimons possible de pouvoir dégager les limites temporelles de l'enfance et de la jeunesse (au lieu des groupes d'âges démographiques), telles que par exemple le service militaire pour les hommes, ou bien la fin des études ou le mariage, alors non seulement les âges et l'importance des divers événements changent avec le temps mais des différences considérables apparaissent entre les divers pays, régions, entre ville et espace rural, en rapport évident avec les différentes étapes du développement économique.

En augmentant par exemple les années d'enseignement, on obtient un recul de l'âge du service militaire, tandis que le niveau de pré-formation professionnelle requis par le marché du travail augmente. L'âge du mariage baisse. Par ailleurs, en comparant des statistiques internationales, les mariages sont plus nombreux dans les pays à population plus jeune, mais aussi où la mortalité des nourrissons est plus élevée, si évidemment on veut considérer le mariage comme une étape de la vie. En 1979, en Europe, sur mille habitants il y eut au Portugal 8,3 mariages et 38,9 décès la première année de vie. Les données respectives furent pour la Suède 4,5 et 7,3, en Grèce 7,6 et 18,7 et en Italie 5,7 et 15,3. Des écarts également importants apparaissent entre les régions d'un même pays, un exemple en est l'Italie; en 1971 dans les régions septentrionales et centrales les jeunes de moins de 14 ans représentent respectivement 22% et 22,4% de la population totale, tandis que dans le Sud du pays ils représentent 28,8%. Au recensement suivant (1981) les taux relatifs au secteur le plus jeune de la population au Nord et au Centre accusent une baisse, 19,1 et 19,7% du total, et au Sud 25,7%. Des écarts analogues se vérifient aussi dans les pourcentages des mariages.

En même temps et surtout en ce qui concerne le passé, font leur apparition des évaluations peu fiables, relatives au marché du travail; elles sont peu fiables à cause des enquêtes faites approximativement et des statistiques qui sont à la mesure des difficultés à concevoir dans leur ensemble la structure des réalités dynamiques et économiques. En particulier dans des pays comme l'Italie8, on peut voir coexister:

——————————

8. Pour la connaissance de l'évolution économique en Italie, après son 

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/166.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

premièrement des situations de développement de pointe; deuxièmement des régions où le revenu par tête d'habitant ne représente que la moitié de la moyenne nationale; troisièmement de vastes zones échappant à toute statistique, leur économie étant basée sur des activités comme le travail des mineurs, le travail à domicile, le deuxième emploi, etc., bref une économie parallèle.

Dans le cas de la Grèce, au-delà du difficile développement de certains centres, d'importantes régions sont en retard9 et de plus il y a des régions qui n'ont pas dépassé le stade archaïque de développement. Les données donc des statistiques officielles italiennes paraissent approximatives par rapport au groupe le plus jeune de la population active, d'où elles excluent étudiants et ménagères, et ceci car il semble

——————————

unification, voir: G. Fuà, Lo sviluppo economico in Italia, Lavoro e reddito, Milano, Angeli, 1981; G. Fuà, a c., Lo sviluppo economico in Italia, v. II, Gli aspetti generali, v. III, Studi di settore e documentazione di base, Milano, Angeli, 1969; F. Bonelli, Il capitalistno italiano. Linee generali di interpretazione, in Storia d'Italia, Annali I, Torino-Einaudi, 1979; A. Graziani, L'economia italiana dal 1955 a oggi, Bologna, II Mulino, 1979, V. Vali, L'economia e la polilica economica italiana (1955-1975), Milano, Etas Libri, 1976; M. Salvati, Economia e polilica in Italia dal dopoguerra a oggi, Milano, Garzanti, 1984.

Pendant à peu près un siècle, les études d'analyse de phénomènes opposaient parfois machinalement le développement du Nord au retard du Sud, comme ont conclu R. Villari, a c., Il Sud nella storia d'Italia. Antologia della questione meridionale, Bari, Laterza, 1961; B. Caizzi, Nuova antologia della questione meridionale, Milano, Comunità, 1962

En ce qui concerne les côtés géographiques et territoriaux de ce problème, voir: R. Rochefort, Le travail en Sicile, Paris, P.U.F.,1961 G. Muscarà, La geografia dello sviluppo, Milano, Comunità, 1967, F. Compagna, La politica delle città, Bari, Laterza, 1967; U. Leone, Il Mezzogiorno. Le condizioni dello sviluppo, Lecce, Istituto di Geografia, 1974; P. Coppola, Geografia e Mezzogiorno, Firenze, La Nuova Italia, 1977; C. Caldo, F. Santalucia, La città meridionale, Firenze, La Nuova Italia, 1977.

Après la parution de A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, II Mulino, 1977; A. Bagnasco, R. Pini, Economia e struttura sociale, in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Quaderno, n. 14, 1981; l'analyse et la discussion sur le développement différencié en Italie apparaissent plus structurées, de sorte que, en partant des thèses de Bagnasco, qui définissait dans le pays trois «grandes régions différentes mais aussi liées entre elles», on en est arrivé ces derniers temps à comparer la géographie économique de l'Italie à une «peau de léopard».

9. Les études italiennes concernant la Grèce d'un côté soit historico-politique, soit historico-économique sont peu nombreuses, surtout en ce qui concerne les faits récents aussi certaines publications à caractère économique parues après l'ouverture des négociations sur l'entrée de la Grèce dans la Communauté économique européenne ne vont pas au delà de la simple description. Remarques intéressantes sur la Grèce de: G. Fuà, Problemi dello sviluppo tardivo in Europa, Bologna. II Mulino, 1980.

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/167.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

que l'on continue à croire qu'il ne s'agit pas de personnes travaillant.

Le plus jeune groupe d'âges de la population active, 14-19 ans, représenterait selon les statistiques de 1981 seulement 5,6% du total de la population active, soit une diminution de moitié en quinze ans (1965-1981), ainsi que d'un quart des travailleurs âgés de 14-19 ans.

En ce qui concerne la Grèce, s'il est difficile de déterminer les secteurs d'activité dans de vastes régions, il est encore plus difficile d'envisager une analyse des âges qui ne se baserait pas sur des impressions. Le travail des mineurs, le travail saisonnier ou à temps partiel apparaissent toujours si répandus qu'ils découragent toute recherche scientifique à un plus vaste niveau. Par ailleurs, la mobilité entre secteurs apparaît très considérable, et ceci non seulement dans des régions économiquement en marge; tandis que d'anciennes activités n'ayant désormais qu'une valeur avant tout traditionnelle, n'ont pas encore disparu; ces activités sont d'habitude laissées aux femmes et aux enfants: cueillette des fruits, ramassage de fruits de mer, d'herbes, d'oursins, de crabes, de bois de chauffage, etc. Ce ne sont désormais que les réminiscences d'une gastronomie et d'une pharmacopée traditionnelles de pauvreté. Si donc nous ne savons pas bien qui sont les jeunes, il est difficile de savoir combien ils sont, où ils se trouvaient dans le passé et où ils se trouvent aujourd'hui, ces problèmes ne nous en questionnent pas moins. Bien sûr, des exemples ne manquent pas de villes entières, manifestement jeunes par rapport à l'âge prédominant des habitants. A côté des villes pionnières classiques, par exemple Palmanova, ville-forteresse bâtie en 1593 par Venise pour assurer la protection de ses frontières avec le Frioule et qui même encore aujourd'hui est pleine de soldats; Livourne entre 1500-1600, Latina érigée en 1932 dans les marais Pontins, une région habitée initialement par six personnes et qui en 1936 atteignit presque 20.000 habitants, dont un grand nombre de jeunes; Urbiuo, exemple aujourd'hui classique de ville universitaire. Mais il s'agit là de cas exceptionnels10.

Le problème JEUNES-ESPACE se pose concrètement en des réalités urbaines plus complexes; on pouvait dire que dans la ville industrielle

——————————

10. G. Pardi, «Disegno della storia demografica di Livorno», in Archivio Storico Italiano, v. I, 1918, pp. 1-96; P. Landini, «Latina: evoluzione spontanea e orientamento programmato di una città pioniera», in Bolletuno della Società Geografica Italiana, s. X, v. III, 1974, pp. 83-114.

Sur l'aspect démographique, voir: P. George, Questions de géographie de la population, Paris, P.U.F., 1959; P. George, Population et peuplement, Paris, P.U.F. 1969; P. George, Les migrations internationales, Paris, P.U.F., 1976.

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/168.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

les jeunes se trouvaient à la maison, à l'école, à l'usine. De nos jours ils se trouvent en plus grand nombre à l'école ou devant la télévision; ceci n'est vrai qu'en partie, car un usage bien plus large que celui suggéré par la fonction initiale des espaces de la ville a été et est fait, par exemple les espaces destinés au jeu ou à la politique, etc. Il y a cependant des espaces publics dans la ville moderne et contemporaine exclusivement ou principalement destinés aux jeunes. Peut-être une tradition commence-t-elle lorsque, en 787, un dignitaire de l'église de Milan, Thadeus Archipresbiter, léguait par testament une partie de sa fortune à l'Hospice des enfants, l'un des premiers en Europe, que lui-même avait fondé dans l'une de ses propriétés. Il explique son initiative en alléguant du manque de moralité dans le monde et il nous rappelle les moyens de contrôle des naissances pratiqués alors et qui consistaient pratiquement en un infanticide. Ainsi écrivait-il:

«...quia frequenter per luxuriam hominum genus decipitur, et exhinde malum homicidii generatur, dum concipientes et adultero, ne prodantur in publico, foetos teneros necant... quia nullum reperiunt locum in quo servare vivos valeant... set per cloacas et sterquilinia fluminaque proiciunt...»11.

Il est intéressant de souligner ici l'aspect du document selon lequel les jeunes hôtes du «oxsenodochium» parvenus à l'âge de 7 ans, devaient être laissés libres. Ils étaient donc censés avoir l'âge approprié pour accéder au monde du travail:

«et cum ad septem annorum aetatem expletam pervenerint, stent omnes liberi et absoluti ab omni vinculo sevitutis, cesso eis jure patronatus eundi vel habitandi ubi voluerint...».

La mention dans le document de ce dignitaire de l'église de Lombardie témoigne des changements de la majorité légale à travers l'histoire, introduit une interrogation d'un autre genre quant à la destination d'un nombre restreint mais stable d'espaces urbains pour les jeunes, sous la forme d'institutions de bienfaisance, thérapeutiques ou pénales: hospices d'enfants, orphelinats, collèges, colonies pénitentiaires de travail, hospices d'aliénés, etc. Les études sur ces institutions abondent en Italie et conduisent à des conclusions démographiques, sociales, économiques, et architecturales. Il s'agit pourtant d'un point de vue

——————————

11. L. A. Muratori, Antiquitates italicae medii aevi, III, 587.

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/169.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

particulier qui examine en profondeur un secteur restreint de l'enfance et de la jeunesse, celui des enfants naturels, abandonnés, dévoyés, c'est à dire de ceux qui se trouvent en marge. C'est là un point de vue significatif mais qui peut modifier de façon négative la perspective des études, car elle n'intègre que quelques aspects seulement du sujet «Villes-contrôle social»12. A part cela il existe de curieux exemples de compromis permanents quant à l'usage de certains espaces urbains; entre autres celui du lazaret d'époque Renaissance de Milan, lieu de mort mais aussi lieu de perdition pour les jeunes selon les contemporains. Aujourd'hui il n'existe plus, mais le quartier édifié sur son emplacement est toujours habité par de jeunes immigrés en quête de travail et il se caractérise par l'illégalité, la prostitution, la contrebande et la délinquance.

Il est superflu de rappeler que des phénomènes de différenciation et d'isolement urbains plus généraux sont apparus dans la ville de la révolution industrielle, superflu aussi de rappeler les travaux sur les villes de cette période. Je voudrais seulement évoquer ici un texte ancien dans lequel se côtoient l'analyse économique et urbaine ainsi que la description de la situation sociale du prolétariat et du lumpenprolétariat, des femmes et des jeunes. Je veux parler du livre du jeune Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre.

En ce qui concerne les études qui partent de l'analyse des rapports de production et arrivent jusqu'aux dernières recherches d'archéologie industrielle, études intéressant tous les pays européens, je voudrais souligner ici que dans la société capitaliste industrielle le produit 

——————————

12. Sur ces sujets, particulièrement traités par des revues comme Società e Storia, Milano, Angeli, ou Storia in Lombardia, édité par l'institut de Milan pour l'histoire de la résistance et du mouvement ouvrier, nous voudrions indiquer les travaux de: M. Gorni-L. Pellegrini, Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze, La Nuova Italia, 1974, qui marquent le passage d'une historiographie riche, faisant l'apologie des institutions à une perspective historico-sociale. On notera aussi les actes de deux Colloques pouvant fournir une idée de l'état où se trouve aujourd'hui en Italie la recherche sur ces sujets: G. Politi, M. Rosa, P. Della Peruta, a c., «Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna», Atti del concegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani», Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, XXVII-XXX, Cremona, 1982. E. Sori, a c., «Città e controllo sociale in Italia tra XVIIIe-XIX secolo»; Atti del Convegno organizzato dalla rivista Storia Urbana, dall'Università di Urbino e dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Milano, Angeli, 1982, et aussi le numéro spécial «Sistemi di carità: esposti e internati nella società di antico regime», Quaderni Storici, 53, agosto 1983.

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/170.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

social «espace» et en particulier l'espace urbain, acquiert une pure valeur d'échange, surtout générale, dépendant des lois du marché. Son importance commerciale augmente de sorte que le produit «espace» s'amenuise pour la plus grande partie de la population, avant tout les jeunes. Pour comprendre ce que signifie cet amenuisement de l'espace pour les jeunes dans leur quotidien, nous indiquons certains facteurs qui contribuent à cet amenuisement de l'espace, facteurs qui cependant devront être ultérieurement vérifiés:

a) Interventions publiques ou privées sur le tissu urbain existant, nouveaux quartiers et espaces sociaux.

b) Politique étatique concernant les jeunes (des maternelles aux écoles professionnelles, aux centres pour le temps libre, etc.).

c) Règlements de la police urbaine et délinquance juvénile (ceci pas tellement en tant que source de l'histoire des déviations que comme possibilité de création d'une topographie des sociétés de jeunes)13.

d) Habitat ouvrier, public et coopératif ou organisation de l'espace de l'immeuble à l'ensemble et les règlements intérieurs (ici apparaît pour la première fois la réglementation des heures et du lieu des jeux dans la cour, selon le moralisme de l'avant-garde ouvrière, depuis que les enfants ont été chassés de la rue).

e) Les salles de jeux et les cours paroissiales —et dans les pays catholiques celles d'autres organismes religieux qui se proposent de «sauver les enfants des dangers de la rue»— s'étendent sur de vastes zones, de sorte que l'activité proposée soit intéressante mais aussi que leur création représente un bon investissement.

f) Le jeu et les jeux traditionnels.

g) Les mouvements politiques de la jeunesse et leur attention portée aux problèmes de la ville: des problèmes institutionnels aux slogans de 68 «Prenons la ville».

h) Les espaces de socialisation: programmés - conquis - utilisés - occupés.

«La ville post-industrielle ou cité télématique» comme certains la nomment en notant toutefois qu'il s'agit d'une notion abstraite, est un ensemble urbain aux habitants de plus en plus âgés, ensemble démographiquement subordonné à un «hinterland» considérablement réduit en Italie après la fin des grands mouvements d'immigration intérieure et d'urbanisation commencée en 1950. Mais tandis que la pression des

——————————

13. Un bel exemple peut être fourni par l'œuvre de A. Farge, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard/Julliard 1979.

Σελ. 170
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 151
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  INTERVENTION

  CHARIS BABOUNIS: Permettez-moi d'exprimer ma joie de voir réaliser ce Colloque qui ouvre effectivement de nouveaux horizons dans notre pays.

  Les choses très intéressantes qui ont été entendues jusqu'ici me serviront de base pour mes propres interrogations et aussi de manière plus directe dans le cadre de mon intérêt pour l'histoire du Sud-Est de l'Attique.

  En étudiant récemment la mortalité à Lavrion de 1925 à 1940 1, j'ai tout d'abord constaté que jusqu'en 1932, année où la Compagnie Hellénique de Métallurgie de Lavrion qui employait la majorité de la main-d'œuvre2, est désormais inactive et sur le point de fermer, la Compagnie Française restant la seule à fonctionner, les décès d'enfants et de jeunes3 dépassent 47% du total des décès; les huit années suivantes 1933-1940, ils approchent les 30%. Au cours de ces deux périodes les décès sont principalement dus aux maladies infectieuses-parasitaires, respiratoires et de l'appareil digestif, elles recouvrent un taux de 73,31% à 64,06% (Tableau I).

  Dans cette ville ouvrière où l'environnement s'oppose à l'homme, il existe —au moins en ce qui concerne l'espace grec— des particularités aggravantes.

  1) Les métallurgistes, hommes et femmes, qui sont littéralement entassés dans des lieux malsains de travail, ont un organisme usé qui est une proie facile aux maladies qui se propagent facilement et rapidement dans les familles, les quartiers de Lavrion.

  2) Les immenses lavoirs des compagnies ont transformé la région allant de Nykhtokhori à Kyprianos, en marécages, c'est-à-dire du quartier ouvrier de la Compagnie Française jusqu'au rivage de Thorikon. Le paludisme atteint les gens en masse4 et tout particulièrement les enfants et les jeunes5, les menant aussitôt à la mort ou bien les livrant, squelettiques à la tuberculose et aux autres maladies mortelles. Pour cette raison, les Lavriotes, afin de contenir les foyers de contamination percèrent les parois de centaines d'anciens réservoirs de la Compagnie6 (d'une capacité moyenne de 1000 m3 d'eau) qui alimentaient les anciennes laveries7.

  3) Le «poussier» de métal que l'on rencontre en premier dans les