Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 133-152 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/133.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

GÉRARD MAUGER

ÉLÉMENTS POUR UNE RÉFLEXION CRITIQUE SUR LA CATÉGORIE DE «JEUNESSE»

«Il y a quelque chose de rituel dans l'étonnement périodique des adultes de notre société, lorsqu'ils s'aperçoivent deux ou trois fois par génération que leur société est aussi composée de jeunes», écrivait J. Monod en 1968 1. En fait, s'il est vrai que «la question de la jeunesse» est périodiquement posée dans le champ de production idéologique, dans le champ politique et, de ce fait, dans le champ des sciences sociales, il faudrait préciser, du moins en ce qui concerne la France contemporaine, qu'elle peut l'être sur deux modes différents.

Soit que «les populations jeunes» (ou, plus précisément, telle ou telle fraction de ces populations), «classes d'âges mobilisées», interviennent dans le champ politique, interpellent le champ de production idéologique, donc aussi le champ des sciences sociales: «elles parlent». Ce fût ainsi le cas en France de 1968 à 1975 avec le «phénomène gauchiste» puis le «phénomène contre-culturel».

Soit que «les populations jeunes» (ou, plus précisément, telle ou telle fraction de ces populations), «classes d'âges mobilisables» (que l'on souhaite ou que l'on redoute leur mobilisation) fassent l'objet de la sollicitude et (ou) de l'inquiétude du personnel politique et des investigations des chercheurs en sciences sociales: «elles sont parlées»2. Tel est, d'ailleurs, me semble-t-il, le cas dans la société française d'aujourd'hui3.

——————————

1. J. Monod, Les Barjots, Paris, Julliard, 1968.

2. L'expression est de P. Bourdieu, «Une classe objet», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 17-18, novembre 1977, pp. 2-5.

3. Si, en dépit de leur silence, «les populations jeunes» constituent aujourd'hui en France, un enjeu dans le champ politique, c'est me semble-t-il, parce qu'elles sont au centre d'une double préoccupation. Celle du chômage. Le raisonnement de la sociologie spontanée peut approximativement s'exprimer ainsi: le chômage touche en priorité «les jeunes» (et d'abord ceux qui sont dépourvus de tout capital scolaire). Le chômage est cause de paupérisation, de désagrégation sociale (délinquance,

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/134.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Qu'elles parlent ou qu'«elles soient parlées», «apathiques» ou «révoltées», les jeunes générations, où on s'efforce de reconnaître «les symptômes d'une société malade» et «les présages, funestes ou favorables de la société de demain», suscitent périodiquement, réquisitoires, plaidoyers et prophéties, focalisent, alternativement ou simultanément, indignation et enthousiasme, anxiété et confiance, questions et certitudes. En d'autres termes, c'est dire que «la jeunesse» constitue un enjeu récurrent des luttes qui divisent le champ politique et que, dans ces luttes, il est toujours question (au moins pour partie) de représentations, c'est-à-dire du pouvoir d'imposer et d'inculquer une représentation dominante de «la jeunesse». Et parce que, de façon générale, «le pouvoir de produire, d'imposer et d'inculquer la représentation légitime du monde social» constitue «l'enjeu de la lutte interne pour l'autorité scientifique dans le champ des sciences sociales»4, parce que «la demande sociale» (sous forme de crédits de recherches) et «l'intérêt» (politique) souscrivent plus volontiers «à la mode» qu'à un formalisme épistémologique qui voudrait que soient récusés les objets livrés par la mode ou par «l'air du temps», on comprend que «la question de la jeunesse» réapparaisse dans le champ des sciences sociales, à chaque fois qu'on s'aperçoit dans le champ politique que «la société est aussi composée de jeunes» (c'est-à-dire aussi, me semble-t-il, à chaque fois qu'est en question, sous des formes diverses5 et en divers lieux de l'espace social6, la reproduction de la structure sociale). On comprend aussi que les oppositions entre les problématiques disponibles sur le marché de l'analyse des «populations jeunes» reflètent au moins pour partie les luttes du champ politique, et, qu'à l'inverse, la lutte entre

——————————

toxicomanie, alcoolisme, etc.). De ces prémisses on conclut que «les classes d'âge jeunes», potentiellement «classes dangereuses», sont en danger et représentent un danger: c'est le thème de «l'insécurité». Celle des mutations technologiques (informatique, télématique, robotique, etc.). Le raisonnement de sens commun est le suivant: les mutations technologiques sont au principe de la société de demain. D'où l'on conclut qu'il faut conjuguer «jeunesse» et mutations technologiques et, en particulier, former «la jeunesse» aux technologies de pointe, à la recherche, etc. Dans cette perspective, «les classes d'âges jeunes» représentent l'espoir: c'est le thème de la «modernité».

4. in P. Bourdieu, «Le champ scientifique», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 2-3, juin 1976, pp. 88-104.

5. Cf. la liste des figures archétypales successives censées incarner tout ou partie de «la jeunesse»: «le blouson noir» et «le yéyé», «le gauchiste» et «le hippie», «le loubard» et «le baba-cool», «le zonard» et «le branché», etc.

6. Par exemple une fraction du monde étudiant entre 1965 et 1975, puis une fraction de la jeunesse ouvrière à partir de 1975.

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/135.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

les représentations concurrentielles produites dans le champ des sciences sociales apporte nécessairement une contribution aux luttes homologues dans le champ politique.

Si j'ai voulu ainsi esquisser rapidement une analyse de quelques aspects des conditions sociales de production des «discours savants» sur «la jeunesse» (à commencer par les discours sociologiques), c'est parce que cette analyse est au principe de la plupart de ces «éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de «jeunesse» que j'ai essayé d'ordonner autour de deux axes:

—d'une part, le triple dilemme auquel se trouve confronté le sociologue qui se donne pour objet cette catégorie spontanée de représentation du monde social; triple dilemme que l'on pourrait énoncer en ces termes: «être ou ne pas être sociologiquement», «objectivisme» ou «subjectivisme» et «définir ou ne pas définir»;

—d'autre part, les difficultés rencontrées dans la construction d'«une définition provisoire» (au sens de M. Mauss7) de la catégorie de «jeunesse»: la question de la délimitation «jeunes/vieux», la question de la délimitation des âges de la vie et la question de la délimitation des générations.

I. TROIS DILEMMES SOCIOLOGIQUES8

A) «Être ou ne pas être sociologiquement»

Lui délivrer ou lui refuser «un certificat d'existence sociologique», telle est peut-être la première question que pose au sociologue la catégorie de «jeunesse».

Il peut prendre le parti de parler de «la jeunesse», des «jeunes», des «16-24 ans» ou encore des jeunes générations comme s'il s'agissait d'un groupe unifié, d'un sujet collectif, capable d'agir et de vouloir, ce que l'on fait communément lorsqu'on produit des énoncés du type «les jeunes veulent,..» ou «les jeunes refusent de...», ou encore «la jeunesse d'aujourd'hui aspire à ...», etc., délivrant ainsi à des énoncés qui dérapent constamment du constatif au performatif, un label de 

——————————

7. Cf. M. Mauss, «La prière», in Oeuvres, t. I, Les fonctions sociales du sacré, Paris, Éd. de Minuit, 1968.

8. L'essentiel des réflexions esquissées ici s'inspire (parfois de très près) de P. Bourdieu, «L'identité et la représentation», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 35, novembre 1980, pp. 63-72 et de L, Boltanski, Les cadres, Paris, Éd. de Minuit, 1982, pp. 47-59.

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/136.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

scientificité dont la valeur dépend de la position de celui qui le délivre dans le champ scientifique.

Il peut, à l'inverse, prenant en compte la diversité interne de la catégorie, son évidente hétérogénéité, lui refuser toute existence «objective»: «la jeunesse n'est qu'un mot», comme l'a dit P. Bourdieu9. Artefact statistique ou leurre idéologique, «la jeunesse», n'existe pas en tant que groupe.

Ces positions antagonistes n'ont rien de fictif, elles constituent les deux pôles du conflit qui traversait à la fois le champ politique et le champ scientifique, quand, par exemple, dans la France du début des années 60, puis du début des années 70, «la question de la jeunesse» était à l'ordre du jour.

Au temps de «la montée des jeunes»10 du début des années 60, deux thèses s'affrontent dans le champ sociologique. Celle de la substitution des «nouveaux» conflits de générations aux «anciens» conflits de classes: ainsi, en 1962, E. Morin, dans l'Esprit du Temps, se demande si «l'opposition des générations ne devient pas (...) une des oppositions majeures de la vie sociale». «N' y-a-t-il pas, écrit-il, une différence plus grande, dans le langage et dans l'attitude devant la vie, entre le jeune et le vieil ouvrier qu'entre ce jeune ouvrier et l'étudiant?»11. A l'inverse, pour J. C. Chamboredon: «on n'a l'impression d'une homogénéité des goûts des adolescents que parce que l'on ne veut pas apercevoir les divisions réelles (...): parce que la culture adolescente ne constitue jamais le tout de la culture des adolescents, leurs pratiques et leurs préférences échappent au moins partiellement aux modèles qu'elle propose, de sorte qu' elles dépendent au moins autant de la sous-culture de classe à laquelle ils participent»12.

Dix ans plus tard, à l'époque de «la révolte des jeunes»13 dans la France de l'après-mai 68, deux lignes s'affrontent dans cette région du champ politique qu'occupaient alors les organisations politiques d'extrême-gauche. Celle qui réaffirme «le primat de la lutte des classes» sur «les conflits de générations», distinguant jeunesse ouvrière d'une part et jeunesse scolarisée (lycéens et étudiants) d'autre part

——————————

9. P. Bourdieu, Questions de Sociologie, Paris, Éd. de Minuit, 1980, pp. 143-154.

10. A. Sauvy, La montée des jeunes, Paris, Calmann-Lévy, 1959.

11. E. Morin, L'esprit du temps, Paris, Grasset, 1962, p. 203.

12. J. C. Chamboredon, «La société française et sa jeunesse», in Darras, Le partage des bénéfices, Paris, Éd. de Minuit, 1966, p. 167.

13. A. Sauvy, La révolte des jeunes, Paris, Calmann-Lévy, 1970.

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/137.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

(jeunesse «petite-bourgeoise» par son origine et son devenir social)14. A cette ligne s'opposent celle du groupe «Vive la Révolution»15 d'où émane l'éphémère «Front de Libération des Jeunes»16, ou celle défendue par M. Field, qui était l'un des dirigeants du mouvement lycéen du printemps 1973. «Il y a communauté de situation et réalité interclassiste, écrit M. Field, dans la mesure où il y a oppression spécifique». «Si un jeune apprenti n'est pas un jeune lycéen, écrit-il encore comme faisant écho à ce qu'écrivait dix ans plus tôt E. Morin, il n'empêche qu'ils ont tous deux à l'heure actuelle une profonde complicité par rapport aux institutions dans lesquelles ils doivent rentrer (école, armée) ou desquelles ils veulent sortir (famille), par rapport aussi à des modèles très voisins de normes idéologiques (morale sexuelle, etc.)»17. La lutte engagée ici pour la reconnaissance d'une «représentation de la jeunesse», au sens d'instance officielle habilitée à parler et à agir en son nom18, est, on le voit, subordonnée à la lutte engagée pour la «représentation» (au sens d'image mentale) de la catégorie, c'est-à-dire pour la reconnaissance du nom, du concept: reconnaissance qui ne peut être acquise qu'au prix d'une restructuration de l'ensemble du champ sémantique des noms de groupes et de classes, c'est-à-dire d'une redéfinition de la représentation dominante du monde social et du principe de classement légitime.

On comprend dans ces conditions que le sociologue, contraint de classer pour connaître, ne puisse pas se soustraire à ces luttes de classements et soit voué à apparaître critique ou complice selon que le lecteur ou l'auditeur est lui-même l'un ou l'autre19.

B) «Objectivisme ou subjectivisme»

Le second dilemme (épistémologique entre objectivisme et subjectivisme) que je voudrais évoquer redouble, dans la plupart des cas, dans le champ scientifique, le clivage politique précédemment évoqué.

Analysant dans un essai publié en 1927 les travaux antérieurs

——————————

14. Dans le même temps, la même «ligne» réaffirme «le primat de la lutte des classes» sur «la lutte des sexes».

15. V.L.R., Groupe maoïste créé en mai 1969: il disparaît en juillet 1971.

16. F.L.J. issu de V.L.R.

17. M. Field, J. M. Brohm, Jeunesse et Révolution, Paris, F. Maspero, 1975, p. 28.

18. L'ouvrage cité de M. Field et J. M. Brohm est un appel à la création d'une organisation révolutionnaire de «la jeunesse».

19. Sur ce sujet, cf. L. Boltanski, Les cadres, op. cit., pp. 47-59.

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/138.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

consacrés au problème des générations20, K. Mannheim distinguait déjà deus types d'approches: l'approche positiviste, liée aux méthodes quantitatives, dont les principales contributions, dans la tradition des Lumières, sont alors françaises (Comte, Cournot, Mentré), et l'approche romantique-historique, liée aux approches qualitatives dont les principaux représentants -allemands- sont alors Dilthey, Heidegger, Pinder. Et le fait est que rien n'est moins innocent que cette question qui divisait déjà le monde savant. Faut-il faire entrer dans le système des critères pertinents de définition de la catégorie de "jeunesse", non seulement les propriétés dites "objectives" que l'on confond souvent avec celles qui, à commencer par l'âge, se prêtent le plus aisément à la mesure21, mais aussi les propriétés dites "subjectives" (comme le "sentiment d'appartenance" à une génération ou "le temps intérieur" que Dilthey opposait au "temps mesurable" des positivistes) à commencer par les représentations que les agents sociaux se font du monde social, division entre "jeunes" et "vieux" dans le cas présent?

Quand le sociologue abdique la distance de l'observateur pour reprendre finalement à son compte la représentation des agents, se faisant l'avocat ou le porte-paroles de "la jeunesse", le discours savant est voué à n'être rien de plus qu'une contribution parmi d'autres à la production de la croyance dont il s'agirait de décrire les fondements et les effets sociaux, rien de plus qu'une ratification autorisée mais mystifiée et mystificatrice des représentations et des volontés des agents. A l'inverse, en se cantonnant dans l'enregistrement démystificateur des critères objectifs, en s'instaurant "en juge de tous les jugements et en

——————————

20. K. Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, ch. 7, "The Problem of Generations", Londres, Routledge and Kegan, 1952, pp. 276-322.

21. Comme le dit P. Bourdieu, "les raisons de la répugnance spontanée des "savants" envers les critères "subjectifs" mériteraient une longue analyse: il y a le réalisme naïf qui porte à ignorer tout ce qui ne peut pas se montrer ou se toucher du doigt; il y a l'économisme qui porte à ne reconnaître d'autres déterminants de l'action sociale que ceux qui sont visiblement inscrits dans les conditions matérielles d'existence; il y a les intérêts attachés aux apparences de la "neutralité axiologique" qui, en plus d'un cas, font toute la différence entre le "savant" et le militant et qui interdisent l'introduction dans le discours "savant" de questions et de notions contraires à la bienséance; il y a enfin et surtout le point d'honneur scientifique qui porte les observateurs -et sans doute d'autant plus fortement qu'ils sont moins assurés de leur science et de leur statut- à multiplier les signes de la rupture avec les représentations du sens commun et qui les condamne à un objectivisme réducteur parfaitement incapable de faire entrer la réalité des représentations communes dans la représentation scientifique de la réalité" (in "L'identité et la représentation", art. cit.).

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/139.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

critique de tous les critères»22, c'est-à-dire, dans l'exemple précédemment évoqué en entendant se poser «au nom de la science objective» en arbitre entre la ligne du «primat de la lutte des classes» et celle du «conflit de générations», on s'interdit de saisir qu'une mythologie scientifique peut produire sa propre vérification si elle parvient à s'imposer à la croyance collective et à créer, par sa vertu mobilisatrice, les conditions de sa propre réalisation, conformément à la logique de la self fulfilling prophety23.

C) «Définir ou ne pas définir»

A ceux qui verraient dans le fait de s'arrêter à ces dilemmes entre caution et censure scientifiques, entre objectivisme et subjectivisme, entre le blâme et l'éloge, entre le dogmatisme des gardiens de l'orthodoxie théorique et le spontanéisme des apôtres de la participation au mouvement, un détournement pervers de l'intention scientifique («Et si vous nous parliez de la jeunesse?» dira-t-on...), on pourrait objecter, entre autres raisons24, que l'intention de consacrer des recherches à «la jeunesse» pose le problème d'une «définition provisoire», au sens de M. Mauss25 donc d'une prise de position quant à «la reconnaisance scientifique» de cette notion de sens commun (premier dilemme) et celui des critères de définition retenus, «objectifs» et (ou) «subjectifs» (second dilemme). Aborder la question d'une «définition provisoire» de la catégorie de «jeunesse», c'est donc être confronté à un troisième dilemme (tenter d'énoncer une «définition provisoire» ou, prenant l'objet tel qu'il se donne avec son nom et ses représentations communes, y renoncer) qui, on le voit, n'est pas étranger à ceux que nous avons déjà évoqués.

Confrontés à ce problème, il me semble que, dans la plupart des cas, «les sociologues de la jeunesse»26 usent de deux procédés qui ne sont d'ailleurs pas toujours exclusifs l'un de l'autre. Ou bien, jouant sur les harmoniques entre le sens commun et le sens commun savant, la catégorie de «jeunesse» est utilisée, sans autre précision comme allant

——————————

22. In P. Bourdieu, «L'identité et la représentation», art cit.

23. ibid.

24. On pourrait aussi objecter que le rappel à l'ordre de «la réalité» d'une analyse des représentations est sans grand fondement dans le cas d'une «réalité» qui dépend aussi étroitement des représentations.

25. M. Mauss, «La prière», op. cit.

26. L'appellation (accréditée dans d'autres pays) n'est pas «contrôlée» en France: ce constat à lui seul mériterait une analyse particulière.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/140.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

de soi. Ou bien, la question de la définition de la catégorie est abordée, mais elle l'est aux seules fins de délimiter un terrain d'enquête. Elle peut l'être implicitement par le découpage à priori de tranches d'âges (les moins de 25 ans, les 15-24 ans, les 18-26 ans, les 16-30 ans, etc.) baptisées «jeunes» d'autorité de taxinomiste. Elle peut l'être explicitement en assortissant le découpage de considérations le plus souvent confuses sur la nécessité et la difficulté de définir la population étudiée, considérations qui se résument dans la plupart des cas en une remarque sur «l'arbitraire» du découpage et sur le caractère «subjectif» de la notion de «jeunesse». Mais, dans tous les cas, se trouve en fait éludée toute interrogation «sur la définition de ce groupe, de cet agrégat, de ce public, de cette catégorie, de cette population, de cette couche, de cette masse, de cette strate... bref de cette «chose», le fait même de la désigner étant déjà tout un problème»27.

En essayant d'indiquer quelques unes des difficultés auxquelles se heurtent les tentatives de définition de la catégorie de «jeunesse» je n'ai pas, bien-sûr, l'intention de produire «la bonne définition», mais tout simplement celle d'indiquer quelques-unes des raisons qu'il peut y avoir de renoncer à produire une définition préalable de la catégorie de «jeunesse». Je n'ai pas non plus l'intention de faire la somme et la critique des tentatives léguées parles pères fondateurs de la sociologie des générations28. Je me limiterai à indiquer trois usages courants de la catégorie de «jeunesse», homologues, me semble-t-il, de ses principaux usages savants, qui me serviront à relever quelques-unes des difficultés auxquelles se heurte toute tentative de définition de la catégorie.

II. TROIS USAGES DE LA CATÉGORIE DE «JEUNESSE»

A) La question de la délimination «jeunes/vieux»

Le premier usage de la catégorie de «jeunesse» que je voudrais évoquer est celui où elle s'oppose à celle de «vieillesse». Être «jeune»

——————————

27. Comme le dit L. Boltanski à propos des cadres, in Les cadres, op. cit., pp. 48-49.

28. On peut, par exemple, consulter K. Mannheim, «The Problem of Generations», op. cit., S. N. Eisenstadt, From Generation to Generation, Glencoe (III), 1956, L. Rosenmayr «Nouvelles orientations théoriques de la sociologie de la jeunesse», Revue internationale des Sciences Sociales, vol. XXIV, n° 2, 1972, pp. 227-271, Vern L. Bengston, Michael J. Furlong, Robert S. Laufer, «Time, aging and the continuity of social structure: themes and issues in generational analysis», Journal of Social Issues, vol. 30, n° 2, 1974, pp. 1-29.

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/141.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

c'est avoir moins d'un certain âge et «les jeunes» sont ceux dont l'âge est inférieur à cette limite d'âge. La question qui se pose alors est celle de la frontière qui sépare «les jeunes» des «vieux». On pense ici à tous les cas d'imposition de frontières arbitraires comme celles qui fixent l'âge ouvrant droit à la retraite ou à la carte vermeille («encore jeune en deçà, déjà vieux au-delà»), au droit de vote, à la responsabilité civile et pénale, au permis de conduire les automobiles ou les motocyclettes, ou encore, aux âges-limites d'accès à tel concours ou à tel emploi («trop jeune en-deçà, trop vieux au-delà»), etc.

Les logiciens n'ont pas manqué de soulever la question du rapport entre le caractère discontinu de l'opposition «jeune/vieux» et le caractère continu de la distribution de l'âge: P. Bourdieu rapporte29 cette histoire d'A. Allais où le père tire la sonnette d'alarme du train à l'heure exacte où son enfant a plus de trois ans, âge à partir duquel on cesse de voyager gratuitement. Sans entrer dans le détail des travaux des épistémologues ou des logiciens qui ont étudié ce rapport et érigé «le flou» en objet scientifique30, j'indique seulement la figure classique du rapport net/flou: dans sa forme originelle, c'est celle du tas de blé que l'on réduit grain par grain et qui reste tas de blé jusqu'à ne l'être plus31. Dans le cas de l'opposition «jeunes/vieux», ce paradoxe peut s'exprimer ainsi: un individu âgé de un an est jeune; un individu ayant moins d'un an de plus qu'un individu jeune est jeune lui aussi; de ces deux propositions, on conclut qu' un individu âgé de cent ans est jeune.

Mais, d'une part, comme le fait remarquer L. Thévenot32, lorsqu'on

——————————

29. In P. Bourdieu, La distinction, Paris, Éd. de Minuit, 1979, p. 555.

30. Cf. L. Thévenot, «Une jeunesse difficile. Les fonctions sociales du flou et de la rigueur dans les classements», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 26-27, mars-avril 1979, pp. 3-18.

31. Cf. aussi le paradoxe de Pareto, «Les revenus varient d'une manière continue. On ne peut pas tirer une ligne (...) pour séparer d'une façon absolue les riches des pauvres, les détenteurs des capitaux fonciers et des capitaux mobiliers, des travailleurs. Plusieurs auteurs prétendent déduire de ce fait la conséquence que, dans nos sociétés, on ne saurait parler d'une classe de «capitalistes» ni opposer «les bourgeois» aux travailleurs. Autant vaudrait dire que, parce qu'on ne peut fixer avec précision l'année, le mois, le jour, la minute, où finit la jeunesse et commence l'âge mûr, il n'est pas permis de considérer séparément les jeunes gens et les vieillards. Il est certain qu'on passe par degrés insensibles de la classe des pauvres à celle des riches, mais cela n'empêche pas que ces deux classes existent» (Cours d'Économie Politique, Genève, Droz, nouvelle Éd. 1964, p. 385).

32. Cf. L. Thévenot, «Une jeunesse difficile», art. cit.: auquel j'emprunte l'essentiel de ce développement.

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/142.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

constate que l'âge est une variable continue, ce n'est que par une opération quasi-tautologique qui confond l'ensemble des nombres réels et l'ensemble réel des âges, c'est-à-dire le temps et le vieillissement, forme sociale du temps qui n'en n'est pas le simple décalque: le paradoxe ne tient que parce qu'il postule que la jeunesse se mesure au nombre des années. D'autre part, cette approche purement logique du paradoxe laisse dans l'ombre les intérêts des groupes à reconnaître ou à méconnaître leur appartenance au groupe délimité par la frontière. Elle constitue en effet un enjeu de lutte entre les groupes qu'elle définit en les opposant et qui s'opposent à son propos mettant en œuvre des stratégies d'imposition du net, où, à l'inverse, des stratégies du flou (comme celles de ceux qui n'ont «un certain âge» que parce que leur âge est trop certain). Comme le dit à peu près P. Bourdieu, les limites entre les âges, et spécialement celles qui sont juridiquement fixées et garanties, fixent un état des luttes sociales, c'est-à-dire un état de la distribution des avantages et des obligations, des droits et des devoirs: les frontières entre les âges et les systèmes de classement qui les fixent sont moins des instruments de connaissance que des instruments de pouvoir33.

De façon générale, on pourrait se demander si cette opposition «jeunes/vieux» ne reflète pas celle entre «détenteurs» et «prétendants»34. Dans les conflits entre «détenteurs» (des richesses, du pouvoir, des places) et «prétendants», il est presque toujours question, en effet, de «jeunesse» et de «vieillesse». Les «détenteurs», qui sont aussi les plus vieux biologiquement, renvoient les «prétendants» à leur «jeunesse» et associent à «la jeunesse» un ensemble de représentations propres à les disqualifier. Les «jeunes» (comme les femmes ou les membres des classes dominées), rejetés du pouvoir, sont aussi rejetés du côté du diable, du péché, de l'immoralité ou du côté de «la nature» par ceux qui s'attribuent, de ce fait-même, la «sagesse» et (ou) «la culture». La «jeunesse», c'est alors la puérilité, l'inexpérience, l'immoralité. A l'inverse, dans ces conflits engagés pour la succession, les plus jeunes biologiquement renvoient les «détenteurs» à leur «vieillesse», à la «sénilité» d'hommes «usés, finis, dépassés» et prêtent à «la jeunesse» diverses qualités: le courage et la force au Moyen Âge, l'inventivité et la créativité au siècle de l'informatique. Si bien qu'on pourrait se demander si la définition dominante de «la jeunesse» (ou de «la vieillesse») dans une société donnée, à une

——————————

33. Cf. P. Bourdieu, La distinction, op. cit., p. 556.

34. Sur le sujet, ibid., pp. 556-558.

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/143.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

époque déterminée ne reflète pas, au moins pour partie, l'issue de ces conflits entre «détenteurs» et «prétendants». Quand les plus vieux biologiquement parviennent à conserver plus longtemps le pouvoir, c'est-à-dire aussi le pouvoir d'imposer la vision légitime du monde social, «la jeunesse» est disqualifiée et «la vieillesse» glorifiée. Quand à l'inverse, la jeunesse est parée de toutes les vertus, c'est peut-être parce que les «prétendants» tendent à s'emparer plus tôt du pouvoir.

B) La question de la délimitation des âges de la vie

Second usage: la catégorie de «jeunesse» comme «âge de la vie». En tant qu'elle caractérise un état individuel, elle désigne une séquence biographique située entre une borne amont et une borne aval, en tant qu'elle désigne un groupe social, c'est l'ensemble de ceux dont l'âge se situe entre ces deux bornes. Voici deux exemples de cet usage de la catégorie de «jeunesse» extraits de la presse française du mois de septembre 1984. Le premier est tiré du No 114 des Dossiers et Documents du Monde de septembre 1984, intitulé «les jeunes dans la société»: «Enfants de la prospérité, (...) les huit millions et demi de 15-24 ans recensés en France (...) tentent aujourd'hui de ce frayer un chemin dans la crise.» Second exemple tiré d'un sondage publié par l'Express du 31 août sous le titre «Le choc de la jeunesse»: «Étonnants jeunes français, nous dit-on ici, qui rêvent à la fois de voyager et de réussir, de travailler moins et de consommer plus, etc.». Mais il s'agit cette fois des 18-35 ans. Retenons le principe de la délimitation opérée: dans l'un et l'autre cas, définir la catégorie de «jeunesse» consiste à placer une borne amont et une borne aval sur l'axe du temps. Mais quels sont les critères (implicites ou explicites) qui permettent de placer ces bornes? Quels sens soutiennent ces opérations de délimitation? A quels phénomènes est-il fait allusion en les datant?35

A cette question, il y a, en fait autant de réponses que de disciplines concernées dans le champ des sciences sociales, autant de réponses que de «points de vues» de sens commun. Dès lors que biologistes, psychologues, démographes et sociologues s'intéressent au cycle de vie, ils ont en commun, d'une part, le repérage d'événements pertinents dans le champ de leur discipline sur l'axe du temps, ces événements

——————————

35. L'essentiel de ce développement résume un article antérieur: G. Mauger «Pour une approche sociologique de la notion de jeunesse», Cahiers «jeunesses et Sociétés», n° 2, mai 1984, pp. 38-53.

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/144.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

datés délimitant alors des étapes chronologiques significatives, d'un point de vue biologique, psychologique, démographique et sociologique, et d'autre part, l'usage des mêmes notions pour désigner les étapes ainsi délimitées: celle de «jeunesse» entre autres. Cette polysémie de la catégorie de «jeunesse» vaut d'être relevée, non pas tant parce qu'elle autorise des usages sociaux de l'ambiguïté qui n'ont rien d'innocent. Ainsi, la référence implicite à une définition psychologique de la «jeunesse» (sans doute dominante pour le sens commun), permet d'imputer à une «nature jeune» (psychologisme) des pratiques sociales (socialement déterminées), d'occulter les différences d'origines, de positions, de (possibles» sociaux, derrière l'identité présumée de dispositions psychologiques «jeunes» et d'accréditer en somme l'idée qu'il existe «une nature psychologique» identique dont participent tous les jeunes36. De même, l'importation, implicite ou explicite, d'une définition biologique de la jeunesse dans le champ de la sociologie, aura au moins pour effet, explicite ou implicite, de postuler une homogénéité sociale de «la jeunesse» fondée sur son homogénéité biologique.

Le parti pris de ne pas abdiquer prématurément le droit à l'explication sociologique, en d'autres termes, de ne pas recourir à un principe d'explication emprunté à la biologie ou à la psychologie, tant que les méthodes d'explication sociologiques n'ont pas fait la preuve de leur inefficacité37, commande au moins que soient récusées, dans le cas présent, les définitions biologiques ou psychologiques, implicites ou explicites, de la catégorie de «jeunesse».

Si pour définir sociologiquement des âges de la vie, on retient le principe du repérage d'événements sociaux sur l'axe du temps entre la naissance et la mort, dans le cas présent, une définition sociologique de la catégorie de «jeunesse» passera par le repérage d'une borne amont et d'une borne aval qui aient un sens sociologique. Si l'on considère alors que la vie sociale d'un individu peut être repérée par la succession des champs de rapports sociaux où elle se déroule de la naissance à la mort38, on pourrait alors, hic et nunc, en première approximation, esquisser une périodisation en cinq étapes. Une première étape conduirait ainsi de la naissance à l'entrée dans le champ scolaire, étape où, en

——————————

36. L'unité du substantif par lequel on la désigne («la jeunesse») recouvrant l'unité d'une substance (cf. L. Wittgenstein, Le cahier bleu et le cahier brun, Paris, Gallimard, 1965, p. 25).

37. Cf. P. Bourdieu, J.C. Chamboredon, J.C. Passeron, Le Métier de Sociologue, Paris, Mouton Bordas, 1968, p. 42.

38. Cf. G. Wright Mills, L'imagination sociologique, Paris, F. Maspero, 1977.

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/145.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

schématisant, l'univers social serait limité à la famille d'origine («prime enfance»?). Une seconde étape conduirait alors de l'entrée à la sortie du champ scolaire, étape où, en simplifiant encore, la vie sociale serait réglée par un univers bipolaire «famille et école» («enfance» et «adolescence»?). Dans la mesure où la formation d'une nouvelle famille (formelles ou informelle) reste la règle, on pourrait esquisser une troisième étape qui conduirait de la sortie de l'école au mariage et où se déroulerait un double processus d'insertion sociale, insertion sur le marché du travail et insertion sur le marché matrimonial («jeunesse»?) S'ouvrirait alors une quatrième étape qui conduirait du mariage à la retraite, étape formellement homologue de la seconde, dans la mesure où, en allant à l'essentiel, la vie sociale s'y déroulerait à nouveau dans un univers bipolaire, «famille et travail» («âge adulte»?). Une dernière étape enfin conduirait de la retraite au cimetière («troisième âge»? «vieillesse»?).

Mais cette esquisse d'une périodisation sociologique des âges de la vie soulève un ensemble d'objections. S'il est vrai d'abord que les bornes mentionnées ont, quelles que soient les destinées individuelles qui les comportent, une pertinence sociale, certaines destinées ne les comportent pas toutes. A l'inverse, manquent dans ce «prêt-à-porter biographique» un certain nombre d'événements et de champs qui ont, de toute évidence, une pertinence sociologique pour la périodisation de certaines trajectoires sociales, et rien à priori ne permet de penser que les bornes retenues sont, dans tous les cas, les plus pertinentes pour la scansion des âges de la vie. Ainsi, la transmission du patrimoine financier, industriel, commercial ou foncier marque-t-elle sans doute une césure déterminante dans les trajectoires sociales des membres de la paysannerie, de l'artisanat, du commerce, des professions libérales ou de la bourgeoisie. Troisième objection: à ce «prêt-à-porter biographique», il faudrait substituer des trajectoires biographiques de classes qui s'opposent entre elles tant par les positions occupées dans l'espace sociologiquement construit des familles, dans le champ scolaire, dans le champ de la division du travail que par les dates d'accès à tel ou tel champ (quels que soient les événements sociaux pertinents repérés sur l'axe du temps, les dates, c'est-à-dire aussi les âges auxquels interviennent tels ou tels événements, diffèrent suivant les classes de trajectoires biographiques). Quatrième objection: à supposer que puissent être construites pour la société française contemporaine des périodisations des âges de la vie par classes sociales, elles ne sauraient être étendues sans précaution au-delà de la période historique envisagée pour leur construction (une périodisation des âges de la vie qui serait propre au

10

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/146.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

faisceau des trajectoires biographiques ouvrières de la France contemporaine ne saurait être adéquate à celles de la première moitié du XIXème siècle: en 1837, plusieurs centaines de milliers de jeunes ouvriers travaillent plus de 15 heures par jour dès l'âge de quatre ans)39. De même enfin, telle périodisation sociologique des âges de la vie, propre à telle classe sociale, dans telle société, à telle époque déterminée, ne saurait être étendue sans autre précaution à telle autre société. A la différence donc d'une périodisation biologique ou psychologique, une périodisation sociologique des âges de la vie ne saurait tout au plus avoir de pertinence que pour une classe sociale donnée, dans une société donnée, à une époque déterminée40.

C) La question de la délimitation des générations

Troisième et dernier usage: la catégorie de «jeunesse» comme «génération». En tant qu'elle s'applique à telle lignée familiale précise, la catégorie de «génération» désigne «l'ensemble de ceux qui descendent de quelqu'un à chacun des degrés de filiation»41. En tant qu'elle désigne un collectif, c'est, en démographie, «la cohorte particulière constituée par l'ensemble des personnes nées durant une période donnée, généralement l'année civile»42. Au pluriel (par exemple, «les jeunes générations»), la catégorie désigne l'ensemble de ceux dont la date de naissance se situe entre telle et telle date: c'est le second usage qu'indiqué P. Robert, «ensemble des individus ayant à peu près le même âge». «Classe d'âge» et «génération» peuvent donc être approximativement confondues. Mais là où on définit la catégorie de «jeunesse» comme classe d'âge (par exemple les 16-25 ans), elle constitue (le plus souvent) le support d'une analyse synchronique (on recherche l'unité de la catégorie dans l'unité supposée d'un même âge de la vie), là où on définit la catégorie de «jeunesse» comme génération (par exemple, les générations de l'immédiat après-guerre), elle constitue (le plus souvent) le support d'une analyse diachronique (on recherche l'homogénéité de la

——————————

39. Cf. J. Sandrin, Enfants trouvés, enfants ouvriers, Paris, Aubier-Mantaigne, 1982.

40. La pertinence de telle construction sociologique «ex ante» de la notion de «jeunesse» pour une classe sociale déterminée, dans une société déterminée, à une époque déterminée, ne pouvant être vérifiée «ex post», qu'après enquête.

41. In P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, 1967.

42. In R. Pressat, Dictionnaire de Démographie, Paris, PUF, 1979.

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/147.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

génération dans l'unité supposée d'une même histoire). Voici un exemple de cet usage de la catégorie de «jeunesse» extrait du Monde des 16 et 17 septembre 1984. A la suite du récent limogeage du Maréchal Ogarkov et de son remplacement par le Général Akhromeev, dans un article intitulé «il se passe quelque chose au Kremlin» et sous le sous-titre «Jeunes et Vieux», l'auteur, D. Vernet, analysait «l'opposition entre la génération montante, les jeunes, (qui, rappelait-il, ont tout de même plus de la cinquantaine) et les vieillards du Bureau Politique».

Le double problème classique (il était déjà soulevé par Dromel en 1862)43 que pose la délimitation de générations successives est le suivant. Comment d'une part fixer l'intervalle entre deux générations successives? En d'autres termes, combien de temps faut-il à une nouvelle génération pour supplanter l'ancienne dans la vie publique? 15 ans disent les uns, 30 ans répondent la plupart... Beaucoup plus, semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'accéder au Bureau Politique du PCUS. D'autre part, à quel moment de l'histoire fixer l'origine d'une série de générations? Le problème, en effet, n'est relativement simple que lorsqu'on reconstitue les générations successives d'une lignée familiale particulière.

En fait, ce double problème n'admet évidemment pas de solution générale. Si on considère en effet, comme le dit P. Bourdieu, que c'est «la transformation du mode de génération sociale des agents qui détermine l'apparition de générations différentes et de conflits de générations»44, il s'en suit, me semble-t-il, deux conséquences. D'une part, le découpage de générations différentes au sein d'une population n'a de sens que si l'on précise le champ dans lequel on l'opère: en fait, il y a autant de périodisations qu'il y a d'histoires relativement autonomes de chacun de ces champs dans une histoire commune. D'autre part, c'est «l'histoire structurale du champ (qu'il s'agisse du champ des classes sociales ou de tout autre champ) qui périodise la biographie des agents qui s'y trouvent engagés (en sorte que l'histoire individuelle de chaque agent enferme l'histoire du groupe auquel il appartient)45. Par suite, «on ne peut découper des générations dans une population que sur la base d'une connaissance de l'histoire spécifique du champ concerné. Seuls en effet les changements structuraux qui affectent le champ possèdent

——————————

43. Cf. J. Dromel, La loi des révolutions, les générations, les nationalités, les dynasties, les religions, Didier et Cie, 1862, cit. in K. Mannheim, «The Problem of Generations», op. cit.

44. In P. Bourdieu, La distinction, op. cil. p. 530.

45. ibid. p. 530.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/148.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

le pouvoir de déterminer la production de générations différentes en transformant les modes de génération et en déterminant l'organisation des biographies individuelles et l'agrégation de ces biographies en classes de biographies orchestrées et rythmées selon le même tempo»46.

*

* *

Pour sortir de ces débats sans fin et, me semble-t-il, sans solution sur la «bonne définition» de la catégorie de «jeunesse» (en tant qu'elle désigne un groupe social), sans doute faut-il, en définitive, renoncer à donner une «définition préalable» et prendre pour objet les conjonctures historiques dans lesquelles apparaissent des groupes sociaux dont l'intitulé inclut la catégorie de «jeunesse», groupes sociaux dotés d'un nom, d'organisations, de porte-paroles, de systèmes de représentations et de valeurs.

Au lieu de chercher à déterminer les critères au moyen desquels le groupe «doit» être défini et les frontières qu'il «faut» lui donner pour obtenir un objet palpable et bien délimité (ce qui revient, me semble-t-il, soit à enraciner le groupe dans l'ordre de la pure détermination biologique, soit à lui refuser le droit à l'existence sociologique), on pourrait, comme l'indique L. Boltanski, tenter de rendre compte des formes prises par le groupe quand il apparaît périodiquement «sur la scène sociale» en interrogeant le travail de regroupement, d'inclusion et d'exclusion dont il est le produit, et en analysant le travail social de définition et de délimitation qui a accompagné la formation du groupe et qui a contribué, en l'objectivant, à le faire être sur le mode du «cela va de soi»47.

Il faudrait ainsi, à travers une série d'études de cas, orientées par l'intention de saisir la genèse de la catégorie de «jeunesse» et des représentations qui lui sont associées, analyser les mécanismes d'agrégation à un groupe initial autour duquel se forme un «bassin d'attraction»48. C'est-à-dire, en paraphrasant L. Boltanski, «étudier les conditions sociales et politiques qui on rendu possible la formation du groupe et les luttes politiques qui ont pour enjeu sa définition et sa délimitation», mais surtout s'attacher à «montrer comment la constitution du groupe est elle-même le produit, au moins partiellement, d'un travail social d'unification», car, vérité triviale mais qu'il faut malgré tout rappeler, 

——————————

46. ibid. p. 530.

47. In L. Boltanski, Les cadres, op. cit. pp. 51-52.

48. ibid. p. 52.

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/149.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

l'homogénéité n'est pas la condition nécessaire et suffisante de la cohésion. «Un groupe qui est parvenu à assurer sa cohésion, à imposer la croyance dans son existence et à s'objectiver dans des institutions paraît avoir les propriétés d'une chose. Mais l'effet d'évidence massive, de cohérence, de cohésion que, dans certaines conjonctures, «la jeunesse» parvient à donner d'elle-même, est le produit réifié de luttes pour la définition et la représentation du groupe»49. Représentation où, dans certains cas, sont amenés à se reconnaître des agents et des groupes disparates, dotés de propriétés objectives différentes et, de ce fait, indissociablement, à méconnaître ce par quoi ils s'en distinguent objectivement.

——————————

49. ibid. pp. 53-54.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/150.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/151.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

INTERVENTION

CHARIS BABOUNIS: Permettez-moi d'exprimer ma joie de voir réaliser ce Colloque qui ouvre effectivement de nouveaux horizons dans notre pays.

Les choses très intéressantes qui ont été entendues jusqu'ici me serviront de base pour mes propres interrogations et aussi de manière plus directe dans le cadre de mon intérêt pour l'histoire du Sud-Est de l'Attique.

En étudiant récemment la mortalité à Lavrion de 1925 à 1940 1, j'ai tout d'abord constaté que jusqu'en 1932, année où la Compagnie Hellénique de Métallurgie de Lavrion qui employait la majorité de la main-d'œuvre2, est désormais inactive et sur le point de fermer, la Compagnie Française restant la seule à fonctionner, les décès d'enfants et de jeunes3 dépassent 47% du total des décès; les huit années suivantes 1933-1940, ils approchent les 30%. Au cours de ces deux périodes les décès sont principalement dus aux maladies infectieuses-parasitaires, respiratoires et de l'appareil digestif, elles recouvrent un taux de 73,31% à 64,06% (Tableau I).

Dans cette ville ouvrière où l'environnement s'oppose à l'homme, il existe —au moins en ce qui concerne l'espace grec— des particularités aggravantes.

1) Les métallurgistes, hommes et femmes, qui sont littéralement entassés dans des lieux malsains de travail, ont un organisme usé qui est une proie facile aux maladies qui se propagent facilement et rapidement dans les familles, les quartiers de Lavrion.

2) Les immenses lavoirs des compagnies ont transformé la région allant de Nykhtokhori à Kyprianos, en marécages, c'est-à-dire du quartier ouvrier de la Compagnie Française jusqu'au rivage de Thorikon. Le paludisme atteint les gens en masse4 et tout particulièrement les enfants et les jeunes5, les menant aussitôt à la mort ou bien les livrant, squelettiques à la tuberculose et aux autres maladies mortelles. Pour cette raison, les Lavriotes, afin de contenir les foyers de contamination percèrent les parois de centaines d'anciens réservoirs de la Compagnie6 (d'une capacité moyenne de 1000 m3 d'eau) qui alimentaient les anciennes laveries7.

3) Le «poussier» de métal que l'on rencontre en premier dans les

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/152.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

galeries pendant l'extraction contient du plomb argenté, du zinc, du cuivre, etc.8.

De même, la ville est étranglée par les énormes masses des déchets de la métallurgie (scories de la fonte). Le «poussier» pernicieux est donc en suspension partout.

4) La fumée chargée d'arsenic (As) qui s'échappe des cheminées des usines9.

La Compagnie française avait son conduit-cheminée au Nord-Nord-Ouest de la ville, au lieu-dit Stéfani: lorsque ses fourneaux fonctionnaient et que le vent, comme cela arrive souvent à Lavrion, vient du Nord, la fumée se déposait partout. La même chose se passait avec la double cheminée —à l'endroit du même nom, directement au Sud du port— de la Compagnie grecque, lorsque le vent soufflait du Sud.

5) Les familles ouvrières, généralement nombreuses, vivent dans des masures minuscules et malsaines en règle générale (comme dans les quartiers de Neapolis, Santorinéika, Kyprianos), constructions souvent de fortune où de mauvais matériaux sont employés, des rebuts comme tôles rouillées, briques cassées provenant de bâtiments non-utilisés ou désaffectés des compagnies. D'autre part, une alimentation de mauvaise qualité est cause de nombreuses maladies du système digestif.

6) Un grand nombre de réfugiés s'installe dans la ville après la catastrophe de l'Asie mineure10. Cette installation fut problématique dès le départ, elle ne pouvait remplir les conditions d'hygiène puisque les possibilités de logement faisaient défaut.

7) L'absence d'un système d'évacuation dans les maisons ainsi que la structure géologique de Lavrion11, c'est à dire la perméabilité des surfaces de contact des couches superposées de schistes et de marbre, partagent la responsabilité de la pollution de l'eau potable.

Les enfants, en particulier les nourrissons et ceux en bas âge, payent le tribut le plus lourd à la mort12 (tableaux II et III).

NOTES

1. Communication préliminaire tirée d'une étude plus large ayant pour sujet Lavrion, du XIXe siècle à 1940.

2. La Compagnie grecque qui exploitait les déchets minéraux et métallurgiques des Anciens (lavures, scories, massicots) présentait depuis longtemps des problèmes de fonctionnement à cause de la raréfaction des quantités existantes. Elle subit sa crise majeure en 1931 (voir aussi les Comptes rendus de séance de la Commission municipale de la commune de Lavrion/24 août 1931). Le 31 août 1931, la

Σελ. 152
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 133
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  GÉRARD MAUGER

  ÉLÉMENTS POUR UNE RÉFLEXION CRITIQUE SUR LA CATÉGORIE DE «JEUNESSE»

  «Il y a quelque chose de rituel dans l'étonnement périodique des adultes de notre société, lorsqu'ils s'aperçoivent deux ou trois fois par génération que leur société est aussi composée de jeunes», écrivait J. Monod en 1968 1. En fait, s'il est vrai que «la question de la jeunesse» est périodiquement posée dans le champ de production idéologique, dans le champ politique et, de ce fait, dans le champ des sciences sociales, il faudrait préciser, du moins en ce qui concerne la France contemporaine, qu'elle peut l'être sur deux modes différents.

  Soit que «les populations jeunes» (ou, plus précisément, telle ou telle fraction de ces populations), «classes d'âges mobilisées», interviennent dans le champ politique, interpellent le champ de production idéologique, donc aussi le champ des sciences sociales: «elles parlent». Ce fût ainsi le cas en France de 1968 à 1975 avec le «phénomène gauchiste» puis le «phénomène contre-culturel».

  Soit que «les populations jeunes» (ou, plus précisément, telle ou telle fraction de ces populations), «classes d'âges mobilisables» (que l'on souhaite ou que l'on redoute leur mobilisation) fassent l'objet de la sollicitude et (ou) de l'inquiétude du personnel politique et des investigations des chercheurs en sciences sociales: «elles sont parlées»2. Tel est, d'ailleurs, me semble-t-il, le cas dans la société française d'aujourd'hui3.

  ——————————

  1. J. Monod, Les Barjots, Paris, Julliard, 1968.

  2. L'expression est de P. Bourdieu, «Une classe objet», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 17-18, novembre 1977, pp. 2-5.

  3. Si, en dépit de leur silence, «les populations jeunes» constituent aujourd'hui en France, un enjeu dans le champ politique, c'est me semble-t-il, parce qu'elles sont au centre d'une double préoccupation. Celle du chômage. Le raisonnement de la sociologie spontanée peut approximativement s'exprimer ainsi: le chômage touche en priorité «les jeunes» (et d'abord ceux qui sont dépourvus de tout capital scolaire). Le chômage est cause de paupérisation, de désagrégation sociale (délinquance,